Copy
Destination #3 juni 2011. Ett nyhetsbrev om hållbara transportsystem som ges ut av nätverket Kompass.
Nätverket Kompass
Klicka här för att logga in på medlemssidorna. Där har du som medlem tillgång till information, bilder, artiklar och mycket mer. 

Klicka här för att läsa ett faktablad om spårbilar. 

Destination #3 juni 2011Massor med sol, vind och vatten och väldigt lite FoU

 
En av de mindre kända effekterna av spårbilstekniken är det faktum att energiuttaget i systemet är så pass lågt att det de facto går att köra ett helt system med miljontals resenärer varje år med enbart förnyelsebara energikällor. För den som är tekniskt intresserad finns några länkar nedan som beskriver detta. Det som attraherar mig är inte tekniken i första hand, utan de konsekvenser det får för hela energiområdet. Tio personkilometer kostar ett par kilo CO2 med bil, lite lägre med dieselbuss och flyg. Ett elektriskt drivet tåg drar givetvis ännu mindre energi från fossilbaserad produktion - men nu talar vi med spårbil inte bara om ett nollutsläpp, utan en nivå som med solpaneler ger ett nettotillskott. Alltså, på fullt allvar - en anläggning med solpaneler som nyttjar den plats som redan finns i spårbilssystemet (gott om plats i räls, stationer och annat) ger sammantaget för en hel anläggning mer energi än systemet förbrukar på årsbasis. För varje kilometer vi åker i systemet och väljer bort fossilbaserat färdsätt skapar vi mer energi till annat. Fantastiskt. Det som man dessutom ska komma ihåg är att vi pratar om svenska förhållanden - med regn, snö och mörker - inte Sahara eller Spaniens solkust. I sådana miljöer blir resultatet än mer slående. 

Detta och mycket annat runt spårbilar och små automatiska transportsystem gör mig ibland förundrad över hur lite de viktiga institutionerna för forskning och utveckling bryr sig om potentialen i ny teknik i kollektiva transportsystem. Jag har med några vänner gjort en ovetenskaplig sammanställning över hur mycket FoU-medel som Sverige satsat på denna nya teknik de senaste tio åren. Vad jag kan se är det inte ens en miljon om året. Sätt denna siffra i proportion till det statliga stödet, tiotals miljarder, för fossilbaserade transporter som bil och flyg de senaste tio åren. 

Min förhoppning är att fler ska vakna och förstå att det är dags att ta denna nya teknik på allvar - att verkligen sätta sig in i möjligheter, risker och med mod genomföra en rejäl satsning på idén att vi kanske inte befinner oss i mänsklighetens höjdpunkt vad gäller transportsystem - bilen kanske bara blir en parentes i historien som lösning på vardagstransporter. 

Länk 1: Energieffektivitet för alternativa transportsätt
Länk 2: Exempelberäkningar från SIKA
 
/Christer
 

Christer Lindström, grundare av Institute for Sustainable TransportationKompass är med på Almedalsveckan - kom och besök oss!

Hans Lindqvist och Christer Lindström kommer att representera Kompass på Almedalsveckan i juli. Plats och tider informeras om inom kort, men det blir i huvudsak i samarbete med Centern och Miljöpartiet på plats, samt förhoppningsvis även fler partier. Vi kommer att dela ut en enkel folder samt information om verksamheten och dessutom bevaka olika evenemang som berör vår verksamhet.
 
För mer information, kontakta Hans Lindqvist eller Christer Lindström: christer@sparbilar.se / hans@sparbilar.se


Podcar City V

Som vi skrev om i förra numret av Destination så kommer nästa "Podcar City"-konferens gå av stapeln i Stockholm, 7-8 September på Stockholm Waterfront, den nya konferensanläggningen alldeles intill stadshuset och Stockholm centralstation. Från den 16/5 kommer hemsidan att vara tillgänglig, med program, registrering med rabatt för de som registrerar sig tidigt samt information om händelser runt konferensen - inte minst kopplingen till vår "systerkonferens" i Göteborg i samband med det MoC som tecknats mellan Sverige och USA hösten 2010. Vi gör inom kort ett separat utskick om konferensen till alla i Kompass och de som är intresserade av hållbara transporter med spårbilar.

För mer information, kontakta Christer Lindström: christer@sparbilar.se
 

Här nedan publiceras ett urval av nyheter som sker gällande spårbilar och hållbara transportsystem i världen. 
EU:s transportvision 2050, en framtid för spårbilar?

(Robotland): I EU:s transportvision 2050 framgår det att ett av målen är att helt förbjuda bensin- och dieseldrivna fordon i framtiden. Läs hela artikeln här.
Uppsala har avancerade planer på system för spårbilar

(Uppsala Nya Tidning):  Uppsala kommun har avancerade planer på ett nytt system för spårtaxi. En bana från Resecentrum till BMC utreds. Säger politikerna ja blir Uppsala först i världen med spårtaxi i stadsmiljö – för 650 miljoner kronor. Läs hela artikeln här.

Masdar funderar över fortsättningen
 

(Bits&Chips):  I en artikel från holland framkommer det att Masdar nu funderar på fortsättningen. I artikeln framgår en för Sverige viktig sak - priset på systemet från leverantören 2Getthere. Deras system har nu en officiell prislapp, ca 70 miljoner per kilometer. Läs hela artikeln här. 

Använd translate.google.com för att översätta länken eller direktfunktionen i Google Chrome "Översätt sida".
Copyright © 2011 KOMPASS.