Copy
Destination #5 September 2011. Ett nyhetsbrev om hållbara transportsystem som ges ut av nätverket Kompass.
Nätverket Kompass
Klicka här för att logga in på medlemssidorna. Där har du som medlem tillgång till information, bilder, artiklar och mycket mer. 

Klicka här för att läsa ett faktablad om spårbilar. 

Destination #5 September 2011Podcar City 2011 - Vad som hände


I början på september gick den årliga konferensen Podcar City av stapeln, denna gång i Stockholm. På talarlistan fanns bland annat Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd, Stockholms läns landstings ordförande Inger Linge samt en delegation från USA ledd av Debbie Cook, ordförande i det prestigefulla Post Carbon Institute.

Vi har på kort tid fått in mycket av presentationerna i PDF- och powerpointformat och kommer även inom kort att kunna presentera ett videomaterial. Gå till www.podcarcity.org/stockholm för att återse presentationer eller om du inte hade möjlighet att närvara, att ta del av den goda stämningen och högkvalitativa presentationer.

Vi återkommer inom kort med mer information til KOMPASS om nästa konferens och relaterade seminarier till KOMPASS medlemmar på hemorten.
 
/Christer Lindström, IST
 

Fr.v: Hans Lindqvist, Magnus Hunhammar, Inger Linge, Catharina Elmsäter-Svärd, Fraser BrownSpårbilsutställning SkyCity, Arlanda 28 september - 3 oktober

Onsdag den 28 september öppnar en spårbilsutställning på Arlanda. Dagen inleds med ett öppet seminarium kl. 9 och invigning kl.11. Utställningen är öppen kl. 10 - 18 t.o.m. söndag den 2 oktober. Utställningen arrangeras av Nätverket Kompass och Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun och Swedavia. Utställningen fokuserar på nya transportsystem för Arlandaregionen, som binder ihop regionkärnor och skapar framtidens attraktiva stadsmiljöer, såsom Väsby Sjöstad och Stockholm Airport City – Sveriges första flygplatsstad. Vill du veta mer? Besök www.spårbilar.se eller info@sparbilar.se


3D-modell över Arlanda flygplats, sedd från ovan.
 
För mer information, besök www.spårbilar.se eller skicka ett mail till magnus@sparbilar.se


Öppet styrelsemöte KOMPASS 29 oktober

Kl 10 – 12 på spårbilsutställningen på SkyCity, Plaza, Arlanda. Alla medlemmar är välkomna.


Spårbilsutställning Tyresö centrum 12 - 16 oktober

Tyresö kommun visar upp sina idéer och tankar för en spårbilsdragning i kommunen. Tillsammans med Pilot Spårbilar och KOMPASS anordnas utställningen i Tyresö centrum mellan onsdagen den 12/10 t.o.m. söndagen den 16/10. Vardagarna, dvs. onsdag-fredag mellan kl. 16-17.30 är spårbilen öppen och tillgänglig för provsittning. Tjänstemän från kommunen kommer att finnas på plats för att svara på frågor. Lördagen den 15 oktober mellan kl. 11-13.30 kommer både politiker och tjänstemän från kommunen finnas på plats, såväl som representanter från KOMPASS. 


Bilden visar hur ett en spårbilsstation kan integreras vid busshållplatsen Strandtorget. Bild: Christian Nützel

För mer information, besök www.tyreso.se/sparbilar eller kontakta Magnus Hunhammar: magnus@sparbilar.se eller Christian Nützel, planarkitekt, Tyresö kommun: christian.nutzel@tyreso.se


Bilateralt samarbete Sverige - USA kring spårbilar

Förra hösten tecknade Sverige och USA ett Memorandum of Coperation kring hållbara transporter. I samband med den amerikanska delegationen till Podcar City konferensen hölls ett arbetsmöte på Näringsdepartementet den 9 september, med bl.a. Trafikverket, Vinnova, Miljödepartementet, Kompass, IST, Uppsala, Trollhättan och USA. Arbetet med att utveckla samarbetet kring spårbilar kommer närmast att diskuteras vidare på ett seminarium med ländernas Transportministrar på House of Sweden i Washington den 17 november.


För mer information, kontakta Magnus Hunhammar: magnus@sparbilar.se 
 

Här nedan publiceras ett urval av nyheter som sker gällande spårbilar och hållbara transportsystem i världen. 
Heathrow PRT, officiellt invigt

(KOMPASS): Europas första moderna spårbilssystem invigdes offentligt den 15 september. BAA (British Airport Authorities) valde att smyga igång systemet som trafikerar terminal 5 och en parkeringsplats. Den 18 april öppnade systemet för allmänheten. Den 7 maj tog man bort bussarna som betjänar parkeringen. Idag har 70 000 resor gjorts och för närvarande är systemet öppet 22 tim på veckodagarna, 20 tim på lördag och 21 på söndag. Heathrow har samtidigt blivit utnämnt till olympisk flygplats för spelen i London 2012.
Har vi äntligen uppnåt "car peak use"?

(New Scientist):  I flera av västvärldens städer – i USA, Australien och Europa – minskar numera bilanvändandet. Mätt i fordonskilometer per invånare uppvisar året 2004 ett trendbrott – ”peak car use”. Läs hela artikeln här.
Copyright © 2011 KOMPASS.