Copy
Destination juni 2016. Ett nyhetsbrev om hÃ¥llbara transportsystem som ges ut av nätverket Kompass.
Ser mailet konstigt ut? Klicka här!
ORDFÖRANDEN HAR ORDET

"Det är dags att gå från ord till handling"

 

KOMPASS nationella spÃ¥rbilsnätverk är pÃ¥ gÃ¥ng i ett nytt verksamhetsÃ¥r där jag tillsammans med styrelsen blickar framÃ¥t med gemensamt fokus att verka för en grön omställning.  

Runt om i världen förtätas storstäder allt mer och det finns ett stort behov av nya klimatsmarta transporter inte minst kollektiva system. Befolkningstillväxten sker framförallt i städer också idag är Stockholm Europas hetaste huvudstad när det gäller befolkningstillväxt.

Samtidigt som det sker en kraftig urbanisering, belastas vägnät allt mer med trafikinfarkter och timslÃ¥nga bilköer som följd. Vi ser att allt fler väljer att ta bilen istället för kollektiva system pÃ¥ grund av att det saknas kollektiva resealternativ som klarar att möta människors behov av smidiga resor frÃ¥n dörr till dörr. 

Inom KOMPASS nationella spÃ¥rbilsnätverk konstaterar vi att Sverige behöver genomföra nya insatser och medel för innovativa utsläppsfria persontransportsystem. Det vill säga, system som tillhandahÃ¥ller tillgänglighet, möjlighet att resa frÃ¥n dörr till dörr och som ocksÃ¥ är driftsäkra och kostnadseffektiva. 

Sveriges nationella beslutsfattare uttalar att de gärna verkar för att vara lÃ¥ngt framme i klimat och miljöarbetet. Det finns uttalande om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och med initiativet Fossilfritt Sverige som följd, samt tidigare arbete för fossiloberoende fordonsflotta till 2030 som pekat ut vägen framÃ¥t. Riksdagens MiljörÃ¥dsberedning har ocksÃ¥ presenterat förslag pÃ¥ ramverk för hur Sverige ska arbeta dÃ¥ utsläppen frÃ¥n inrikes transporter mÃ¥ste vara minst 70 procent lägre Ã¥r 2030, jämfört med 2010 Ã¥rs nivÃ¥. MiljörÃ¥dsberedningen föreslÃ¥r bland annat att gÃ¥ng- cykel och kollektivtrafik görs till normgivande i planeringen i större tätorter, det tycker KOMPASS är bra. FÃ¥r vi ocksÃ¥ se öronmärkta innovationsmedel och skarpa ska-krav om att varje beslut som tas i infrastrukturfrÃ¥gor tar med utveckling av nya smartare system som exempelvis spÃ¥rbil, blir det ännu bättre.

I arbetet för en snabbare grön omställning behöver alla goda insatser samlas och tas tillvara. KOMPASS spÃ¥rbilsnätverk samarbetar gärna i det arbetet och förmedlar information och utredningsunderlag för spÃ¥rbilsimplementering som finns runt om i landet. Underlag som visar ett nytt kollektivt transportsystem som bidrar till att lösa resan frÃ¥n dörr till dörr.

En riktigt härlig sommar önskar KOMPASS!


Ann-Christin L Frickner, ordförande KOMPASS

 

KOMPASS på Facebook
KOMPASS webb
Maila oss!
GÄSTARTIKEL: JOHAN LANDGREN

"Podcars kan möta framtidens transportbehov i städer och samhällen, inte Hyperloopen och höghastighetståg"


Lika snabbt som en kula klyver luften har Hyperloopen och höghastighetstÃ¥gen träffat mÃ¥nga politikers och förhoppningsfulla investerares hjärtan den senaste tiden. Att bÃ¥de skapa framtidshopp och nÃ¥ mÃ¥let om fossiloberoende transportflotta till 2030 med en silverkula är lockande. Det väcker säkert även hopp hos mÃ¥nga teknikfaschinerade och frustrerade unga människor som annars möts av finansiellt och politiskt mörker pÃ¥ mÃ¥nga hÃ¥ll just nu. Vad som saknas är dock helhetstänket och en lÃ¥ngsiktig planering för städer och samhällen där transporter och mat- och energiförsörjning inte behöver slÃ¥ss om samma ytor och begränsade energitillgÃ¥ngar. Visst kan ett rörpostliknande transportsystem mellan tex Norrtälje och Ã…bo som diskuterats bli verklighet om 15-20 Ã¥r och Hyperloopen delvis vara en lösning för att möta klimatboven nummer 1 -flyget. Flyget som sett till koldioxidutsläpp per passagerare och kilometer är värst i klassen men det tar oss trots allt kort och tvärs över planeten tack vare billig olja. En ändlig resurs som planat ut i produktion globalt sedan 2005 och sannolikt snart minskar i tillgÃ¥ng... 

Likväl glädjs mÃ¥nga över en rekordvarm vÃ¥r. Men priset för kommande generationer blir inte lika ljum om vi inte ställer om nu. Vi kan välja att se det som ett globalt Manhattan-projekt för att rädda planeten eller sÃ¥ ser vi det helt enkelt som ett sätt rädda svensk ekonomi och skapa ett trevligare resande. Det är bara att välja glasögon men faktum kvarstÃ¥r: ett nytt transportsystem inom och mellan städer mÃ¥ste ersätta fossildrivna bilar, lastbilar och flyg kanske inom en 20 Ã¥rs period. För att fÃ¥ störst effekt snabbast möjligt där över hälften av jordens befolkning numera lever krävs nytänkande. Här kan podcars som färdas självkörande 10-15 meter ovan mark, i hastigheter lÃ¥ngt över de där vi tar oss fram framkrypande i bilköer innebära en revolution för kollektiv- och persontrafiken pÃ¥ samma gÃ¥ng. 

Kanske har vi en gyllene möjlighet just nu för sakta men säkert har svenska politiker börjat inse att höghastighstÃ¥g mellan Sveriges tre största städer inte är den framtidsinvestering Sverige behöver. Trafikverkets senaste kalkyl för prestigebygget mellan Malmö, Göteborg och Stockholm ligger pÃ¥ 230 miljarder samtidigt som Sveriges järnväg rostar bort och trasportbehovet för gods- och persontrafik aldrig varit större. För 230 miljarder kan tex Sveriges viktigaste järnvägslinjer norrut rustas upp och ändÃ¥ räcka för att transportera 39 000 passagerare frÃ¥n morgon till kväll i varje stad där ett podcars-system byggs. 

Detta visar nämligen en nyligen gjord australiensk studie gjord av forskaren Monica Zarafu vid Sydney University Tech som tittat pÃ¥ kostnaderna för att bygga ett podcars-system utanför Sydney. Studien är baserad pÃ¥ rÃ¥data frÃ¥n trafikflöden frÃ¥n ett livs levande, framgÃ¥ngsrikt podcars-system pÃ¥ Heatrow-flygplats utanför London. Resultatet i studien visar att ett sÃ¥dant system kostar 1,5 miljarder svenska kronor. Det betyder att för 150 miljarder kronor skulle 100  städer i Sverige fÃ¥ ett transportsystem för mindre pengar och för fler människor än höghastighastighstÃ¥get och ändÃ¥ fÃ¥ cirka 100 miljarder över!

Podcars är befintlig, fungerande teknik som bara kan bli bättre men redan är säkrare och mer driftsäker än spÃ¥rvagnar och bussar för att inte tala om bilar och lastbilar... Vill Sverige vara i fronten och samtidigt lösa ett av landets största samhällsproblem och möta framtidens utmaningar är podcars värt att satsa pÃ¥ inom och mellan mÃ¥nga städer/samhällen. Tiden har blivit mogen för ett transportsystem som fungerat i över 40 Ã¥r och nästan är lika stabilt som en gammal ek. 


Johan Landgren

Johan är huvudförfattare till boken Olja för BlÃ¥bär - Energi, Makt och HÃ¥llbarhet och driver bloggen Olja för BlÃ¥bär samt föreläser om helhetsperspektiv pÃ¥ energi, ekonomi och hÃ¥llbarhet. 

Länk till bloggen Olja för Blåbär
VAD HÄNDER I VERKSAMHETEN?
SJ besöker KOMPASS under Ekotransport 2030

Podcar City & Advanced Transit 2016

Podcar City 10 i Antwerpen, Belgien 19-21 september 2016

  • MÃ¥ndag den 19 studiebesök fm pÃ¥ Rivium, Rotterdam (spÃ¥rbil frÃ¥n 2GetThere)
  • MÃ¥ndag kväll: Borgmästaren tar emot i gamla rÃ¥dhuset pÃ¥ Grote Markt Antwerpen
  • Tis-ons: internationell spÃ¥rbilskonferens (pÃ¥ universitet Antwerpen)
  • Tisdag kväll: konferensmiddag

KOMPASS ordnar delegationsresa: kontakta Magnus Hunhammar, magnus@sparbilar.se

Share
Tweet
Forward

Spårbilsfoldern tillgänglig!

Som vi tidigare meddelat har arbetet med en informationsbroschyr om spårbilar pågått under vintern och resultatet av detta är nu klart. Broschyren finns att ta del av i digitalt format genom att klicka här på bilden.

Är du representant för en medlemskommun i KOMPASS och vill beställa tryckta foldrar för tex utställningar, politiska möten eller workshops kontakta info@sparbilar.se.

Share
Tweet
Forward
VAD HÄNDER I VÄRLDEN?

Heathrow pods testas utan guide-ways i Greenwich, London 

(Irish Examiner) PRT-systemet har funnits på Heathrow, London i Storbritannien under några år nu, något vi följt i Destination. Nu tar projektet GATEway, Greenwich Automated Transport Environment steget för att införa ett förarlöst transportsystem i London. "Steget mot automatiska transporter är förmodligen den viktigaste förändringen inom transportsektorn sedan häst och vagn ersattes med bilar" säger Nick Reed vid Storbritanniens transportforskningslaboratorium (TRL) och tekniskt ansvarig för GATEway-projektet.

Läs hela artikeln här!

Share
Tweet
Forward

PRT - En möjlighet för Austin?  

(TwcNews) Som vi rapporterat om innan i Destination utreds för närvarande möjligheten till ett PRT-system i Austin, Texas. Nedan följer en intervju med Richard Garriott de Bayeux, som finansierat en studie, PRT4UT, som utreder möjligheterna att integrera ett spÃ¥rbilssystem i anslutning till University of Texas, Austin Campus.  

Läs hela artikeln och se intervjun här!

Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Nätverket Kompass, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp