IN DEZE TIJDEN WAARIN WE UITEENDRIJVEN, MOETEN WE ALLEN BEREID ZJN COMPROMISSEN TE RESPECTEREN EN UIT TE VOEREN!
GOEDE RAAD 45
NIEUWSBRIEF VAN GROENLINKS MAASDRIEL en omstreken

 

B&W Maasdriel VERDIENEN EEN STANDJE MAAR KRIJGEN DAT
( NOG) NIET

 

De jonge fractievoorzitters van het CDA en Samen Sterk Maasdriel, de Kerkdrielse  Bianca Lahei en Bart de Leeuw, lijken het moeilijk te vinden de realiteit onder ogen te zien. Tijdens een schorsing van de raadsvergadering werd raadslid Kees van Drunen  verweten  onterecht te problematiseren en slechte publiciteit te genereren door door  te vragen op processen rond de mega geitenstallen en de ruimte in toekomstige bestemmingsplannen.
Het gemeentebestuur van Maasdriel was met B&W Zaltbommel en v/d Schans in onderhandeling over het uitkopen van de intensieve veehouderij bestemming Schoofbandweg 10 en tegelijk bezig 200 meter verderop zo’n bestemming terug te leggen, maar vertelde daar niets over. Zo sloop je het vertrouwen tussen mensen die met elkaar samen moeten werken!GroenLinks stelde vragen in de gemeenteraad, om een beeld te vormen hoe twee processen naast elkaar gelopen hebben: het uitkopen van het geitenstal-plan van v/d Schans met de gemeente Zaltbommel voor €900.000,- èn het terugleggen van een bestemming voor intensieve veehouderij 200 meter daarnaast. Dat gebeurde tegelijkertijd: op 12 juli werd de uitkoop Schoofbandweg 10 bekend gemaakt, op 20 juli het ontwerp-bestemmingsplan met daarin de terug gebrachte bestemming voor intensieve veehouderij ter inzage gelegd. Ergens middenin een opsomming van reacties op ingebrachte zienswijzen. Maar over deze tegenovergestelde bewegingen is niet gesproken met Zaltbommel toen daar aan gewerkt werd. Eind juli had Zaltbommel in de gaten wat er gebeurd was en nam contact op met Maasdriel ….
We weten dat met name het CDA een andere politieke visie heeft op intensieve veehouderij dan GroenLinks. Kees richtte de vragen daarom alleen op de omgang met B&W van Zaltbommel in dit gevoelige dossier. Maar blijkbaar hanteren CDA en SSM andere normen voor wat een  normale en goede omgang met elkaar is in de politiek dan voor gewone menselijke omgang.
 
Verder is het een beetje vreemd dat, naar nu duidelijk wordt de gemeente Maasdriel een inspanningsverplichting heeft geitenhouder van der Schans te helpen met ontwikkelen van andere initiatieven. Hoe kun je je als gemeente zo vastleggen op afspraken zonder te weten wat de plannen concreet in zullen houden? Hoe zien die afspraken er uit ?
 
 
 

  

VOLKSGEZONDHEID IN HURWENEN


Een andere zaak die niet besproken mag worden is de wonderlijke constructie van het bestaande megageitenbedrijf te Hurwenen. Wie kan uitleggen dat twee bedrijven van dezelfde eigenaar op percelen die tegen elkaar aanliggen niet een bedrijf zijn? Op papier wellicht…en wie steunt de buurt, die er achter komt dat hun gezondheid ernstig bedreigd wordt door deze intensieve tak van geitenhouderij omdat het een geheel open stal is. In plaats van de gesloten stal met ventilatie en luchtreinigers zoals in de vergunning beschreven  De Raad van State moet er nu aan te pas komen.......
 

 
Goede aanpak voor Dorpshuis Well 


De gemeenteraad besloot dat dorpshuis ‘Ons Huis’ in Well voor €1,4 mln gerenoveerd kan worden. Ook GroenLinks is vol lof over de manier waarop het dorpshuisbestuur -met veel verenigingen- in het dorp het plan hiervoor heeft uitgewerkt. Een plan dat zicht biedt op een langjarig gezonde exploitatie van een ‘kloppend hart’ voor deze kleine woonkern.


GroenLinks bracht in dat WMO- en verenigingsactiviteiten zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de gemeenschapsvoorzieningen. Dan zorg je voor een sterkere basis onder de exploitatie van die voorzieningen die we belangrijk vinden in onze dorpen. Daarop deed wethouder De Vreede de toezegging dat B&W over het voorstel van GroenLinks met de raad te willen praten. Om te bekijken hoe we met het beleid voor WMO-activiteiten en het subsidiebeleid voor verenigingen de exploitatie van alle dorpshuizen, MFC’s en sportzalen  kunnen versterken. De wethouder en andere fracties zien nu ook de win-win potentie van het idee van GroenLinks!
 

Doe mee met GroenLinks en PvdA voor een ander, groener en welzijnsgerichter bestuur in Maasdriel!


In maart 2018 zijn er gemeenteraads-verkiezingen. Ziet u ook dat dingen beter kunnen? Ziet u ook dat in  een coalitie van 15 tegen 4 het werkelijke debat naar de achterkamers verdwijnt? Dat de inhoud van bijvoorbeeld het jeugdzorgdebat gemeden wordt? Dat Maasdriel het afvoerputje voor drugsdumpingen, stroperij en illegaal wonen aan het worden is? 


Dat die partijen CDA en SSM geen ambitie hebben om de zorg te verbeteren, wel de intensieve veehouderij ruim baan geven en geen hand uitsteken om vluchtelingen die voor wonen op onze gemeente zijn aangewezen vlot te helpen. Wilt u ook een andere wind in het Maasdrielse gemeentebestuur? Overweeg dan eens om daar met GroenLinks-PvdA iets aan bij te dragen!

 
Onze kandidatenlijst, het verkiezingsprogramma en de verkiezingscampagne worden door verschillende groepjes voorbereid. Onderwijl gaat het raadswerk voor onze raadsleden en steunfractie gewoon door. Alle hoofden, harten en handen die op een of andere manier mee willen doen zijn welkom om onze inzet voor een beter gemeentebestuur sterker te maken. Wil je er eerst eens oriënterend over praten, dat kan ook. Schiet ons aan of bel ons op:
 
Kees van Drunen             - 06-44396533
John Leijdekkers              - 06-54347370
   Henk van Kray                   - 06-18154849
  Maud Beljaars                   - 06-52091201
   Gijsbert Smit                      - 06-21246812
 Evelien Baudoin                - 06-28021087
Sybren Huizenga              - 06-31908008


O tempera, O mores,

door Gijsbert Smit

Oh Tijden, oh zeden....Dat riep een schrijver 2000 jaar geleden uit over het verval van zeden en fatsoen. De neiging is groot om dat in deze woelige tijden weer te roepen. Verruwing in omgangsvormen is maar al te duidelijk. Extreme standpunten worden te vuur en te zwaard verdedigd en nagestreefd; in de politiek wordt het geritsel oorverdovend.

De agrarische industrie heeft ruim baan gekregen en dat manifesteert zich in schaalvergroting in de melk- en vleesproductie waar de binding aan de eigen grond losgelaten is, waar productie naar de aard van het dier verloren is gegaan in de schaalgrootte. In Zaltbommel lijkt men te kiezen voor de gruwelijke variant van arbeids-migrantenwijken zoals we dat in de polders wel zien. Grote complexen van die containerwonngen en veel auto's. Een leuke  korte kortetermijnoplossing die over de jaren tot achterstelling en allerlei ellende zal gaan leiden. In Frankrijk heb je nog van die ghettos uit de 50-er jaren waar Spanjaarden zich met moeite aan hebben ontworsteld.

In Maasdriel lijkt de laatste termijn van Gerard van den Anker afgesloten te moeten worden met een groots vuurwerk à la voormalig staatssecretaris Bleker: in regelingen en bestemmings-plannen  die de grootschalige agro-industrie ruim baan geven, natuurontwikkeling tegenwerken waar mogelijk en in de omgang met de nu nog zelfstandige gemeente Zaltbommel een onduidelijk vingerwijzend spel om de aandacht af te leiden van het eigen handelen. Dat deze actie uiteindelijk en landschap, en de sector en de relaties met de buurgemeenten schaden tekent de bestuurscultuur van dit moment.

Hoe lang nog, het kan zo veel anders....

 
Copyright © 2017 GroenLinks Maasdriel, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
 klik hier als u geen toezending van de Goede Raad meer wenst  | update subscription preferences This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GroenLinks Maasdriel · Kerkstraat · Rossum, Gelderland 5328 BE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp