ULUPUH-ov natječaj za programe u 2016. godini

rok za prijavu: 5.6.2015.

Za cjeloviti prikaz poruke kliknite OVDJE

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti
www.ulupuh.hr

raspisuje

Natječaj za izložbe i projekte u 2016. godini

Rok za predaju prijava je 5. lipnja 2015. godine (do ponoći)

Prijedlozi mogu uključivati:
- izložbe
- izdavačke projekte
- edukativne projekte
- međunarodne projekte u zemlji ili inozemstvu
kao i sve ostale vrste projekata (tribine, prezentacije, akcije…) koje doprinose razvoju i afirmaciji primijenjenih umjetnosti kako su obuhvaćene strukturom ULUPUH-ovih 17 sekcija

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi autori i autorske grupe (uključujući i studente) s područja Republike Hrvatske, kao i oni koji su svojim djelovanjem vezani uz Hrvatsku.

Svaki autor ili autorska grupa ima pravo prijave i sudjelovanja na Natječaju s najviše 3 (tri) prijedloga. U pojedinoj je kategoriji (A, B ili C) moguće prijaviti do 2 (dva) prijedloga.

A) Izložba:
Prijedlog za izložbu predaje se online putem Prijavnice za izložbu (link), s priloženom traženom dokumentacijom. U Prijavnici je potrebno naznačiti za koji se prostor izložba prijavljuje: Galeriju ULUPUH, Galeriju Permanenta, ili neki drugi prostor. Galerija ULUPUH (Tkalčićeva 14, Zagreb) je površine 106 m2. Tlocrt galerije moguće je vidjeti OVDJE a fotografije unutrašnjosti OVDJE. Galerija Permanenta (Preradovićeva 44 (1. kat), Zagreb) je četvrtasti prostor površine 48 m2 (fotografije unutrašnjosti OVDJE).
Ukoliko se izložba prijavljuje za neki drugi prostor (u Hrvatskoj ili inozemstvu), potrebno je navesti puni naziv i adresu prostora, sa kontaktima. 
 
B) Projekt (radionica, seminar, tribina, akcija, događanje …):
Prijedlozi projekata također se podnose online, putem Prijavnice za projekt (link). Prijedlog mora sadržavati:
·         Radni naziv projekta
·         Podatke o predlagatelju i realizatoru/rima projekta (biografije sa kontaktima)
·         Podatke o partnerima projekta, ako ih ima (naziv organizacije/a sa kontaktima, njihov udio u pripremi odnosno realizaciji projekta (vrste poslova i troškova koje partner pokriva)
·         Mjesto održavanja projekta
·         Vrijeme održavanja projekta
·         Kratki opis projekta (max 1200 znakova, opširniji opis po potrebi priložiti)
·         Cilj projekta
·         Faze realizacije projekta (naziv aktivnosti, kratki opis aktivnosti, vrijeme odvijanja aktivnosti, provoditelji aktivnosti)
·         Korisnici projekta (kome je projekt namijenjen)
·         Cjeloviti troškovnik projekta (u bruto iznosima)
 
C) Izdavački projekt (knjiga, monografija…)
Prijedlozi se podnose online, putem Prijavnice za izdavački projekt (link), s priloženom traženom dokumentacijom. Prijedlog mora sadržavati:
·         Radni naziv projekta
·         Kratki opis projekta (max 1200 znakova, opširniji opis po potrebi priložiti)
·         Podatke o autoru i uredniku (biografije)
·         Terminski plan realizacije projekta
 
Unutar definiranih programskih kategorija potrebno je, u kontinuitetu dosadašnje prakse, problematizirati sve aspekte primijenjenih umjetnosti. Pritom će biti dobrodošle i nove percepcije, u skladu s novim umjetničkim praksama, a Umjetnički savjet će, sukladno današnjim problematikama, preferirati prijedloge čije programske koncepcije:     
 
- uvode primjenu novih tehnologija
- promiču očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
- promiču hrvatsku kulturu u svijetu, te se time uključuju u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
- razvijaju društvenu odgovornost i problematiziraju teme od javnog društvenog interesa – ekologija, javni prostori
- razvijaju komunikaciju i aktivno sudjelovanje publike (interaktivni programi, edukacija, radionice za različite vrste publike), kao i prilagođenost programa djeci, mladima i osobama s invaliditetom
- promiču cjeloživotno obrazovanje (gostujuća predavanja stručnjaka iz zemlje i inozemstva, suradnja s obrazovnim i znanstvenim sektorom)
- razvijaju partnerstva, koprodukcije i umrežavanja na razini gradova i županija, a posebno ona na međunarodnoj razini (zajednički projekti s partnerima iz susjednih zemalja i EU), s preferiranjem projekata koji imaju potencijal ekonomičnosti i dugoročnosti u suradnjama
- promiču poduzetništvo u kulturi (suradnja s partnerima iz turističkog i gospodarskog sektora)
- imaju potporu iz više izvora financiranja

Osnovni kriterij pritom je umjetnička izvrsnost.
 
Slikovne priloge potrebno je prethodno smanjiti na rezoluciju do 200 KB, kako bi se mogli učitati (uploadati) na web. Prilozi se učitavaju jedan po jedan, ne zbirno.
 
Autori koji nemaju pristup Internetu Prijavnicu mogu preuzeti u Galeriji ULUPUH (Tkalčićeva 14, Zagreb) ili u Tajništvu ULUPUH-a (Preradovićeva 44/1, Zagreb), te ju ispunjenu dostaviti ili poslati poštom na adresu Galerije ULUPUH (Tkalčićeva 14, Zagreb).

Sve prijavljene prijedloge pregledat će i odabrati Umjetnički savjet ULUPUH-a. O rezultatima žiriranja kandidati će biti obaviješteni do kraja lipnja ove godine.

Rok za prijavu je 5. lipanj 2015. godine, do ponoći (vrijedi za prijave podnesene online kao i one dostavljene poštom ili osobno u Galeriju ULUPUH). Nakon 5. lipnja prijavnice više neće biti dostupne.

Za sve dodatne informacije moguće se obratiti voditeljici galerije ULUPUH, Maši Štrbac, telefonom na: 01/ 4813 746, ili e-mailom na adresu: galerija-ulupuh@zg.t-com.hr
 
Natječaj je dopušteno objaviti ili prosljeđivati.

 
Share
Tweet
Forward
+1
ULUPUH
ULUPUH
www.ulupuh.hr
www.ulupuh.hr
Email
Email
Copyright © 2015 Galerija ULUPUH, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp