Copy
Startbijeenkomst GO Duurzaam

Bio-energiecluster BEON en bouwinnovatiecluster Pioneering werken samen om de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving (GO) in Oost-Nederland te verduurzamen en de bedrijvigheid en innovatiekracht van en met hun deelnemers verder te vergroten. Dit willen we doen door onze netwerken te verbinden, deelnemers te inspireren, kennis te delen en het opstarten van concrete projecten te faciliteren. We willen u van harte uitnodigen voor de aftrap van het programma. 
 

Startbijeenkomst GO Duurzaam

Woensdag 19 april, 13.00 tot 17.15 uur
Cogas, Rohofstraat 83, 7605 AT Almelo

Voor verduurzaming van de warmtevraag staan gebruikers en eigenaren van woningen en gebouwen voor grote uitdagingen. In 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving is in het energieakkoord afgesproken. En de ambitie van het Nieuwe Energieprogramma Overijssel (NEO) is om 75.000 koopwoningen, 50.000 huurwoningen naar minimaal label B te krijgen en om 20% energiebesparing te realiseren bij gemeentelijke gebouwen. Onder GO-Duurzaam willen de twee clusters de achterban faciliteren maar ook uitdagen in het aandragen van oplossingen en het ontwikkelen van producten en diensten met slimme combinaties van energiebesparing en duurzame energie. 


Programma
13.00  Start, welkom door dagvoorzitter 
13.10  Go-Duurzaam en NEO, door BEON
13.30  Stappenplan verduurzaming warmtevraag, door Pioneering 
14.00  1e serie workshops met praktische voorbeelden / concrete plannen
14.45  Pauze 
15.15  2e serie workshops met praktische voorbeelden / concrete plannen
16.00  Plenaire afronding 
16.30  Netwerkborrel 
17.15  Einde


Tijdens de workshops worden door gebruikers van gebouwen en deelnemers van BEON en Pioneering voorbeelden getoond die inspirerend zijn voor bredere toepassing. Ook zal informatie beschikbaar zijn over het duurzame scholen programma van Cogas en van de provincie Overijssel en de wijze waarop investeringen ondersteund kunnen worden vanuit het Nieuwe Energie Programma.

BEON en Pioneering hopen u op 19 april te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

                  Rutger Vrielink                                  Frans Feil                                              
                    Pioneering                         Bio Energiecluster Oost Nederland 
Copyright © 2017 pioneering, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp