Copy

Het HR-Communicatie Netwerk is een platform voor professionals op het snijvlak van HR en communicatie die zich richten op het verbinden en motiveren van voormalige, huidige en toekomstige medewerkers.

Communicatie over arbeidsvoorwaarden:
tijd om af te stoffen!

Een crisis is geen pretje. Toch is er vaak ook een louterend effect, een verfrissende wake up call. Neem de communicatie over pensioenen: de ophef over kortingen brengt alle betrokken partijen nu tot het inzicht dat het anders moet. Maar dit laatste geldt net zo goed voor de communicatie over andere arbeidsvoorwaarden. Het is hoog tijd om die eens af te stoffen, want het kan beter en effectiever. Met meer maatwerk. En met een slimmere inzet van beproefde middelen. Kortom: laat je niet murw slaan – laat je liever inspireren. Bijvoorbeeld door deze nieuwsbrief!

Arbeidsvoorwaardencommunicatie
anno 2020: I-dealisme en maatwerk

Overkoepelende communicatie over arbeidsvoorwaarden raakt uit de tijd. Het op collectieven gebaseerde Nederlandse overlegstelsel moet steeds meer wijken voor de individuele relatie tussen werkgever en werknemer. Dit levert niet alleen meer maatwerkafspraken op, maar vereist ook persoonlijke, een-op-eencommunicatie. Een fikse uitdaging voor HR en Communicatie. Maar ook een mooie kans om relaties te versterken en prestaties te verbeteren.
Lees de blog

Profiteer van een gratis quickscan
arbeidsvoorwaardencommunicatie!

Vind jij het ook tijd om je arbeidsvoorwaardencommunicatie af te stoffen? Meer maatwerk te leveren en bestaande middelen slimmer in te zetten? Laat gratis en vrijblijvend een quickscan doen van je personeelsreglement, arbeidsvoorwaarden-brochure, personeelsportal of ander communicatiemiddel! Ervaren specialisten werpen een korte maar kritische blik en adviseren gratis en vrijblijvend over mogelijke verbeteringen.
Vraag nu aan

Negen experts 
bundelen krachten 

Negen zelfstandige en onafhankelijke experts op het gebied van employer branding en arbeidsmarkt-communicatie vormen sinds kort het Employer Brand Netwerk (EBN). Het netwerk heeft tot doel organisaties te helpen bij het vormgeven van aantrekkelijk werkgeverschap.
Lees de blog

Haal meer uit je
personeelsreglement

Veel organisaties steken tijd en moeite in hun personeelsreglement. Maar als het er eenmaal ligt, benutten ze het verder nauwelijks. En dat is zonde, want met digitaal maatwerk kun je het reglement centraal stellen in je communicatie en zo je werkgeversmerk versterken.
Lees de blog

Eigenrisicodragen?
Communicatiekans!

Eigenrisicodragen heeft onvermijdelijk gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden die je biedt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Veel organisaties lijken het niet te beseffen, maar dit onderwerp schept grote communicatiekansen voor versterking van je werkgeversmerk.
Download white paper
       
Copyright © 2012 HR & Communicatie, All rights reserved.
 deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf je hier uit| verander mijn voorkeuren