Copy

Aanbevolen artikel

voor opvoeders en onderwijzers, óók in jouw omgeving!
'We deden op die kanjertraining of we elkaar heel leuk vonden,
maar dat was niet zo'

 

Jacob Jan Voerman bespreekt het fenomeen ‘sociale vaardigheidstraining’, zoals de bekende Kanjertraining: ‘Het venijn zit ‘m in dat woordje training. Je introduceert er een gedragscode mee. Als de groep besluit dat het om ongewenst gedrag gaat, heb je de deur naar eerlijke kwetsbare gesprekken daarover, dichtgeslagen. Het is toch al zo moeilijk om in een groep voorbij sociaal gewenste antwoorden te komen.’ Jacob Jan over hoe het ánders kan, democratischer, lerender, met inachtneming van de autonomie van het kind.

tienbestbekeken

  1. Waarom ik een kind geen kanjer of held noem
  2. ‘Ik heb iets stoms moeten maken voor moederdag, maar je krijgt het nog niet te zien, zondag pas!’
  3. Jacob Jan Voerman: Waarom je op scholen geen sociale vaardigheidstrainingen moet aanbieden
  4. Het leerlingvolgsysteem invullen: ‘De heer Parnassys en ik zullen eerst in relatietherapie moeten voor we samen verder kunnen’
  5. Over grenzen stellen: Haar antwoord is duidelijk: ‘Nee!’
  6. Catastrophy Theory: Een kleine verandering, die een veel grotere verandering teweeg kan brengen
  7. Dyslexie: Jorus, student pedagogiek, was niet goed in lezen en schrijven…
  8. Werkdruk en de notie van volwassenheid: ‘Zie je hoe je jezelf in de tang kunt houden?’
  9. ‘Gun je kind zijn shit, het schuren, de zon én de wolken. En als het spannend wordt…’
  10. Over het werk van Luc Stevens: ‘de behoefte aan relatie, competentie en autonomie’

nieuweprofielen

Maandelijks bezoeken meer dan 170.000 mensen deze website. De afgelopen week verschenen er weer nieuwe profielen van mensen (leraren, ouders, schoolleiders en/of onderwijsbetrokkenen) die een artikel aanleverden. Klik op hun naam en lees wie ze zijn.
 
            
Esther Meijer-Franken                       Kim Dusch

boeken

Dit is een selectie van onze eigen publicaties. Klik op de titel om meer over het boek te lezen of het te kopen.
 

               

              Levenslessen                  Ik, de leraar                     
 

Fundamenteeldebat

Iedereen vindt de kwaliteit van onderwijs belangrijk. Maar weten we ook waarover we het hebben? Of geeft iedere betrokkene een eigen betekenis aan kwaliteit van onderwijs? Hoog tijd voor een fundamenteel debat. Op weg ook naar een congres ‘Kwaliteit van onderwijs’ op donderdag 25 juni in Nieuwegein. Daar zijn 500 docenten, studenten, wetenschappers, bestuurders en opiniemakers welkom om tot gedeelde visies op de kwaliteit van onderwijs te komen. Aan de hand van zes spraakmakende thema’s wisselen we opvattingen uit om een nieuwe koers te zoeken. Maar dat niet alleen, we maken ook een begin met het inslaan van die koers. Lees verder.

In de aanloop naar het congres zullen een aantal essays verschijnen, hier is de eerste van Frans de Vijlder over je omvormen tot een teamgerichte professional.Twee
onderwijsavonden


In de week van 18-24 mei vinden maar liefst twee Onderwijsavonden plaats, een in Heerenveen (dinsdag 19 mei) en een in Driebergen (donderdag 21 mei). 

Derde Onderwijsavond in Heerenveen: ‘Valt er hier nog wat te leren?’

jouwbijdrage

HETKIND is een platform ter inspiratie, legitimatie en verbinding van goed onderwijs. Wil jij bijdragen? Heb jij een blog, artikel, verhaal of filmpje dat je wilt delen en dat onze thema’s raakt? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Copyright © 2015 NIVOZ/HetKind, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp