Copy
PEDAGOGISCHE TACT
AGENDA
FACEBOOK

Volwassenheid vanuit psychologisch perspectief

Hoe definiëren de gangbare psychologische opvattingen en inzichten ‘volwassenheid’? En welke condities worden herkend als van belang voor een voorspoedige ontwikkeling daarvan? Wat betekenen individuele verschillen in de gang naar volwassenheid voor de kansen op zaken als geluk, succes en voorspoed in het leven?

Deze vragen laten ook zien waar het schuurt tussen de empirische psychologie en de pedagogiek en geesteswetenschappelijke disciplines. De empirische psychologie tracht zich te richten op de feitelijke, waarneembare werkelijkheid en mijdt normatieve uitspraken. Maar wat zijn ‘feiten’ in menselijke ontwikkeling, en hoe verhouden die zich tot wat we wenselijk zouden vinden? Hoe kunnen psychologie, pedagogiek en geesteswetenschappen elkaar van dienst zijn?

Welke waarde heeft een diagnose?

'We kennen de laatste jaren een lawine aan DSM etiketten die over onze jongste generatie wordt uitgerold', stelt universitair hoofddocent Jan Derksen. Op de Onderwijsavond van woensdag 7 maart zal hij enkele kritische noten kraken over de waarde van diagnoses in relatie tot het onderwijs. 

In deze bijdrage deelt Derksen al zijn visie op de studie psychologie, en hoe die zich de laatste jaren eenzijdig is gaan richten op empirisch onderzoek, ten koste van bijvoorbeeld goede observaties.
ONDERWIJSAVOND

Zelfbeeld bij AD(H)D/ASS

Hoe kijken leerlingen met een diagnose AD(H)D en ASS naar zichzelf? Welke verwachtingen hebben zij van zichzelf en ervaren ze van hun omgeving? Hoe kun deze leerlingen helpen hun plek te vinden in de maatschappij? Wat vraagt dit van leraren? Linda van der Zwaan interviewde enkele van haar eigen leerlingen en reflecteert in dit artikel op hun verhalen aan de hand van het begrip ‘subjectificatie’ van Gert Biesta. 
ARTIKEL

Geduldige emoties

Dat het boek ‘Grit’ van Angela Ducksworth zo’n enorme bestseller is, toont onze waardering voor doorzettingsvermogen. Maar waarom is het lang niet altijd eenvoudig om door te zetten? Jasja van den Brink las een artikel van psycholoog David DeSteno waarin hij pleit voor meer duurzame, positieve emoties als dankbaarheid en medeleven. Hij heeft de effecten van deze emoties op besluitvorming en gedrag jarenlang bestudeerd, en ontdekt dat ze – in tegenstelling tot rede en wilskracht – geneigd zijn geduldig te zijn en door te zetten. Wanneer je deze gevoelens ervaart, is zelfbeheersing niet langer een strijd. 
VERHAAL

AGENDA EN MEER...

Variatie in mensen

Leken ons brein en onze genen voorheen allesbepalend, momenteel leren we dat een mens zijn biologie zelf kan en moet reguleren. Trudy Dehue, hoogleraar wetenschapstheorie en wetenschaps- geschiedenis, pleit in haar boek 'Betere mensen' voor het behoud van variatie in typen wetenschap, omwille van het behoud van variatie in typen mensen. Hier wordt ze geïnterviewd door Pieter van der Wielen.

AUDIO-INTERVIEW

Workshop

Voor beginnend docenten in het voortgezet onderwijs wordt op maandag 5 maart 2018 de workshop “lesgeven vanuit vertrouwen” georganiseerd op Landgoed De Horst in Driebergen.

MEER INFO

Geen sneeuwvlokje

'Oh, ik heb een stoornis, dus ik ben echt anders.' Thyne de Bruin denkt daar nu anders over. Hij kreeg in de kleuterklas de diagnose Asperger syndroom. Hij kijkt terug op zijn schoolloopbaan en ‘tolkt’ nu wat hij nodig heeft. 

VERHAAL

Niuew licht op opvoeden

Wat betekent volwassenheid in een tijd waarin ‘jeugd’ en ‘jong’ onze idealen zijn?  Hoe bereiden we ze voor op een wereld waarin zoveel onzeker is? Filosoof Daan Roovers gaat hier op in op woensdag 14 februari, tijdens een Masterclass in Driebergen.

KAARTEN
Tweet
Deel
Pin
Deel
Mail
Copyright © 2018 NIVOZ/HetKind, alle rechten voorbehouden.
afmelden voor deze lijst   aanpassen nieuwsbriefvoorkeuren