Copy
In dit bericht van hetkind biedt een inspirator van hetkind een 'Inspiratie & Legitimatie' met betrekking tot een van de leidende principes.

Bericht van hetkind feb. 2012/2


Beste <<Voornaam>>,

Leraren en leerlingen werken met een curriculum, waarin de principes van hetkind leidend zijn. Academische en kunstzinnige vaardigheden worden geoefend in actuele thema’s om jezelf, de ander en de wereld te leren kennen. Dan zijn lessen niet meer saai: ze gaan immers over jou! Over wie je bent, waar je voor staat en hoe  jij je leven wilt leven samen met anderen. Tussentijds  presenteer je wat jij geleerd hebt. Leren in de 21e eeuw is voor het leven en niet voor de toets!

Rikie van Blijswijk


 

Kunst en leren
horen bij elkaar in
onderwijspraktijk

 De goede onderwijspraktijk daagt uit tot zelfkennis en zelfsturing. Om te ontdekken wie je bent, wat je kunt en wilt, zijn dans, muziek, en andere kunstvormen essentieel. Kunst en leren horen bij elkaar, zegt een bevlogen Alexandra van der Hilst. Zij is danser, choreograaf en medeoprichter van AB3. 


Al acht jaar
'levend onderwijs'
op De Werfklas

Danielle Buijsman en Annemarijke ten Thije richtten in Culemborg een kleinschalige school op, De Werfklas.  Er zijn 40 kinderen, maar geen specifieke leermethode. ”We proberen levend onderwijs te geven, we proberen aan te sluiten op wat de interesse is van de kinderen en wat er in de wereld leeft en gebeurt.” Video Chris Lehman: 'Education is broken'

Chris Lehmann is een bijzondere schooldirecteur van een bijzondere en behoorlijk nieuwe school in Philadelphia: de Science Leadership Academy. De uitgangspunten van het onderwijs op de SLA zijn even simpel als innovatief, in hun praktische toepasing: How do we learn? What can we create? What does it mean to lead?
Leerlingen op de SLA worden in een eigen individueel leerplan uitgedaagd om zelf vragen te bedenken en te beantwoorden zodat ze met die attitude hun volwassen leven kunnen beginnen. Daarbij staat ervaringsleren voorop. Het is prachtig om te zien hoe 'de leerling en zijn leren' voorop gesteld wordt en niet de vakken en niet de leraren. We teach kids, not subjects is een van quotes uit de presentatie die je hieronder kunt bekijken. 
  Bekijk de video >>

Opdracht: Wat willen leerlingen u leren?

Waar moet het dan over gaan? Wat willen uw leerlingen aan u leren? Vraag het aan uw leerlingen en mail aan redactie@hetkind.org de antwoorden en uw vragen daarbij. 
 


Inspirator

Rikie van Blijswijk is als redacteur verbonden aan de website van hetkind, oprichter van de Leerschool en elke dag blij met haar beroepskeuze om met kinderen en leraren te werken. In de Leerschool biedt ze activiteiten die leraren uitdagen om de leidende principes handen en voeten te geven in de dagelijkse praktijk. Haar ambitie is om een eigen school te openen, waarin kinderen elke dag zichzelf mogen zijn en alle tijd hebben zich te ontplooien tot wie ze willen zijn.

Best Practice

Wat er gebeurt als lessen actueel zijn en leerlingen actief vind je in het artikel Occupy in de klas. De foto’s laten een trotse leerling zien bij zijn presentatie en zijn medeleerlingen geven hem feedback.

Hoe de student
naar vernieuwing
in onderwijs kijkt

Op verschillende weblogs is een levendige discussie gaande tussen docenten die vaak op geheel ‘eigen’ wijze aankijken tegen onderwijsvernieuwing. Waar de een liefst alles anders gaat doen, zegt de ander dat er niets mis is met de oude vertrouwde manier van lesgeven. Maar hoe denken onze studenten daar over? ‘Het begin’ is een korte film over het veranderende paradigma in het onderwijs waarbij getoond wordt hoe een student hier tegenaan kijkt.

Waardegedreven
onderwijs is allang
geen keuze meer

Donderdag 13 oktober 2011 was een indrukwekkende middag. In niet mis te verstane woorden gaf Tex Gunning het belang aan van een andere dimensie op menselijke ontwikkeling, zowel in het internationale bedrijfsleven als het onderwijs: 'Value based education'. Daarmee onderstreepte hij dat het niet een meer een kwestie van kiezen is: dit is noodzakelijk! Kwaliteit van onderwijs krijgt een andere definitie. De volledige tekst van de lezing vindt u achter de link.

Leestips

Make just one change - Rothstein en Santana
Over de techniek van vragen stellen door leerlingen en leraren. De lesinhoud wordt actueel en eigenaarschap vanzelfsprekend.

The Hardest Questions Aren't on The Test - Linda F. Nathan
Over waar je school voor staat, een relevant curriculum, de rollen van leraren, leiders en studenten die hun eigenschool creëren en over vragen die we vermijden te stellen.

Nog niet aangemeld bij hetkind? Registreer je op hetkind.
Dit bericht van hetkind is ook online te bekijken. Bekijk hem hier.
Dit bericht van hetkind delen? Stuur hem door.

Je ontvangt deze e-mail omdat je bent aangesloten bij hetkind.
Klik hier om het Bericht van hetkind niet meer te ontvangen.

Email Marketing Powered by Mailchimp