Copy

Aanbevolen artikel

voor opvoeders en onderwijzers, óók in jouw omgeving!

Jeroen Goes had het niet verwacht. Hij had de jongen – die bekend stond als een ruziemaker – maar een paar keer gesproken in de maanden dat hij bij hem op school zat. Het was een jongen die zich gedroeg zoals zijn omgeving van hem verwachtte, die problemen op het schoolplein aanzoog en na een paar maanden door een verhuizing vluchtig weer afscheid nam. Jeroen Goes verwachtte het niet, maar deze jongen werd zijn held en hij de zijne. 

Bekijk het artikel in een PDF-bestand

tienbestbekeken

nieuweprofielen

Maandelijks bezoeken meer dan 170.000 mensen deze website. De afgelopen week verschenen er weer nieuwe profielen van mensen (leraren, ouders, schoolleiders en/of onderwijsbetrokkenen) die een artikel aanleverden. Klik op hun naam en lees wie ze zijn.
 
Frederique Oolbekkink is schoolleider van twee scholen in de Achterhoek: DBS Nettelhorst in Lochem en OBS De Barchschole in Barchem.
De verslaafde werd een patiënt met een diagnose

Een jaar of vijfenveertig zal hij nu zijn. En sinds kort werkzaam als ervaringsdeskundige met een verslavingsverleden. Leren kon hij als kind goed. Maar ergens in de puberteit ging het fout. ‘Veel mensen die diep in de problemen zitten hebben een gruwelijke hekel aan hulpverleners. Hoe had het kunnen zijn als ik in plaats van professionele distantie, professionele nabijheid had ervaren?' Lees verder.

uithetnetwerk

20 februari
Samenspraak in onderwijs: online leeromgeving voor leerlingen en bestuurders

24 februari
Studiereis EGO naar Leuven, het land van Welbevinden en Betrokkenheid

24 februari
Onderwijscafé Nijmegen, aflevering 9, met o.a. Simone Sweep en de Liedjesfabriek

2 maart
Meetup010 Rotterdam: Documentaire ‘ Valt er hier nog wat te leren?’

9 maart
Debatreeks Samen leiding geven aan schoolontwikkeling – De Balie, Amsterdam

9 maart
Symposium De Nieuwste School, ‘Grote & kleine verhalen van vernieuwend onderwijs’ – Tilburg

21 maart
‘The Battle for Education’ in Amsterdam, kennisdeling over de lerarenbeurs (VO)

22 maart
‘The Battle for Education’ in Amsterdam, kennisdeling over de lerarenbeurs (MBO)

23 maart
Conferentie over Essential Schools in Oss: ‘Be Kind – Work Hard: Een goed gesprek over onderwijs’

jouwbijdrage

HETKIND is een platform ter inspiratie, legitimatie en verbinding van goed onderwijs. Wil jij bijdragen? Heb jij een blog, artikel, verhaal of filmpje dat je wilt delen en dat onze thema’s raakt? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Copyright © 2016 NIVOZ/HetKind, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp