Copy

Aanbevolen artikel

voor opvoeders en onderwijzers, óók in jouw omgeving!

‘Wat maakt de ene mens succesvol (gelukkig), terwijl de ander niet verder lijkt te komen in het leven?’


De vader van Heleen Iordens overleed toen Heleen nog jong was. Haar moeder stond er alleen voor met drie kleine kinderen. Haar motto in het leven was ‘het gaat er niet om welke ervaringen je in je leven tegenkomt, het gaat erom wat jij er mee doet’. Voor Heleen betekent dat dat haar moeder altijd een keuze ervoer in haar leven, en dat ze daardoor toch gelukkig in het leven kon staan. Wat zij zich nu afvraagt: als een levenshouding zo van belang kan zijn voor hoe je in het leven staat, zou dat dan niet een onderdeel van ons onderwijs moeten zijn?

Bekijk het artikel in een PDF-bestand

tienbestbekeken

nieuweprofielen

Maandelijks bezoeken meer dan 170.000 mensen deze website. De afgelopen week verschenen er weer nieuwe profielen van mensen (leraren, ouders, schoolleiders en/of onderwijsbetrokkenen) die een artikel aanleverden. Klik op hun naam en lees wie ze zijn.
 
Edith Hooge is vice decaan en hoogleraar bij TIAS School for Business and Society in Tilburg.
Suus Goedschalk werkt als docent op een Rebound Voorziening, een onderdeel van het plan van aanpak met betrekking tot veiligheid in het onderwijs en de opvang van risicoleerlingen.

Onderwijsavond Ido Weijers 13 april

Prof. dr. Ido Weijers bekleedt de bijzondere, interdisciplinaire leerstoel Jeugdbescherming, ingesteld vanwege de Raad voor de Kinderbescherming. Op deze onderwijsavond zal hij de vraag proberen te beantwoorden hoe we kunnen voorkomen dat jongeren in een criminele carrière geraken en wat er van het onderwijs gevraagd mag worden.
Lees meer

jouwbijdrage

HETKIND is een platform ter inspiratie, legitimatie en verbinding van goed onderwijs. Wil jij bijdragen? Heb jij een blog, artikel, verhaal of filmpje dat je wilt delen en dat onze thema’s raakt? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Copyright © 2016 NIVOZ/HetKind, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp