Copy
PEDAGOGISCHE TACT
AGENDA
FACEBOOK

Winnaar of loser?

‘Weet u dat het voornaamste scheldwoord op de speelplaats vandaag ‘loser’ is? We willen allemaal winnaars zijn. Maar dat gaat natuurlijk niet. Vanaf acht à tien jaar begint een groot deel uit de boot te vallen. Die maken ‘het’ niet. En al heel snel krijgen ze een label opgeplakt. Waar is de middengroep naartoe?’ Schrijver van o.a. Identiteit, Paul Verhaeghe zet in dit artikel uiteen hoe onderwijs de reproductiemachine is geworden van het neoliberale denken.

Kritiek op 'extremen' in vormen van diagnoses is er ook van universitair hoofddocent Jan Derksen. Hij ziet dat 'de kurk van onze identiteit op drift is geraakt' en wijst naar het wegvallen van de zuilen als één van de oorzaken. Zijn conclusie: 'Met het verdunnen van de gehechtheid stimuleren we het narcisme in de identiteit.' Hier zal hij op de Onderwijsavond op 7 maart a.s. op ingaan. 
KAARTEN/INFO

Niet weten

Het moment dat een leerling tegen je zegt: 'Voor mij had u wel veel langer weg mogen blijven’, kan door je ziel snijden. Maar, zo probeert Gerard de Jong te bespreken in een team, wat staat je dan te doen? Kan je daarna nog in gesprek treden met de leerling? Gerard begeleidt een team waarvan de teamleider ruim een maand thuis heeft gezeten met burn-outverschijnselen. Zij ontdekken dat ‘het niet weten’, soms ook de plek is waar dan juist alles weer mogelijk is: vrijheid, kansen en mogelijkheden.
VERHAAL

Onvolwassenheid als excuus

'Onvolwassenen mag je als een kind behandelen. Sterker nog, je moet ze als een kind behandelen. Ze hebben recht op en behoefte aan jouw paternalistische zorg,' leidt hoogleraar filosofie Jan Bransen zijn masterclass op 29 maart op prikkelende wijze in. De kern is natuurlijk: Hoe kun je vaststellen wie er volwassen is en wie niet? En op welk terrein? 

'Dat zijn ingewikkelde vragen die we vaak omzeilen door terug te vallen op leeftijd, een eigenschap die zowel biologische als juridische componenten heeft. Iedereen weet echter dat terugvallen op leeftijd inhoudelijk een zwaktebod is', voegt Bransen toe. Geboeid? Hier is meer informatie over de masterclass.
MASTERCLASS

AGENDA EN MEER...

E-book Bildung

In de maand januari en februari verkenden we het begrip volwassenheid vanuit een filosofisch-ethisch perspectief. U kunt dit vierde e-book downloaden vanaf vrijdag 22 februari 2018: Bildung, wat betekent dit voor jouw praktijk? Ook alle vorige e-books zijn nog te downloaden!

NAAR E-BOOK

Terugtreden Luc Stevens

Ontevreden over hoe de universitaire wereld zich ontwikkelde tot smalle cijfermatige instituten, begon hoogleraar Luc Stevens na zijn emeritaat in 2003 zijn eigen ‘onderwijsinstituut’ dat plek bood voor reflectie en bezinning op de pedagogiek als handelings- wetenschap. Nu, 15 jaar later, zal Luc Stevens (76) terugtreden als wetenschappelijk directeur van NIVOZ. Daar wordt op verschillende manieren aandacht aan besteed.

Ervaring opdoen

'Kon ik niet beter zelf op Turkse les? Met trillende handen schreef ik semi-geloofwaardige theorieën over de beginselen van mijn moedertaal op het schoolbord.' Esra Dede werd gevraagd lessen Turks te geven, de taal van haar ouders. Hoewel ze de taal goed beheerst, neemt angst het gauw van haar over. Haar verhaal over voorbij de vertwijfeling stappen en ervaring opdoen.

VERHAAL

Opvoedidealen

Nederlandse kinderen blijken de gelukkigste kinderen van de wereld. Het antwoord op hoe we dat voor elkaar hebben gekregen, is opvallend genoeg al te vinden bij driehonderd jaar oude filosofen. ‘Bemin de kindertijd’, zei Rousseau al, en dat doen we. Filosofe Daan Roovers maakte in haar masterclass vol passie duidelijk hoeveel we eigenlijk nu nog te danken hebben aan die opvoedideeën en vooral ook hoe relevant ze nog altijd zijn.

TERUGBLIK
Tweet
Deel
Pin
Deel
Mail
Copyright © 2018 NIVOZ/HetKind, alle rechten voorbehouden.
afmelden voor deze lijst   aanpassen nieuwsbriefvoorkeuren