Copy

Handreikingen en inspiratie voor het nieuwe schooljaar 

Verbondenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen!Op het platform van hetkind laten we dagelijks zien dat goede onderwijspraktijk een een aantal diepgewortelde uitgangspunten draagt: verbondenheid, verantwoordelijkheid en een groot vertrouwen in menselijke ontwikkeling, in de leerling (het kind) dus. De lezing van Luc Stevens aan het begin van afgelopen schooljaar zette misschien wel de toon. Hij bracht jaren van onderwijsavonden bij elkaar en wees ons op de essentie van ons bestaan (verbondenheid), en onderstreepte de daarbij horende verantwoordelijkheid.
 
Via alle online verhalen op hetkind.org wordt meer kleur gegeven aan deze kernbegrippen, komen essentiële vragen aan de orde en wordt er gebouwd aan een “body of knowledge”. Als redactie, en namens moederorganisatie NIVOZ, willen we jou bedanken voor de bijdrage die ook jij daarin levert: in de eigen dagelijkse opvoed- en onderwijspraktijk, door de artikelen die je leest en deelt en/of via de blogs die je zelf bent gaan schrijven.
 
Naast de website zijn er dit jaar twee uitgaven van het Magazine van hetkind uitgebracht om ook via die weg het gesprek over goede onderwijspraktijk te voeden en meer mensen te vinden die zich hier toe aangetrokken voelen. We kijken meer en meer naar de opdracht van het onderwijs in relatie tot een toekomstige samenleving en de urgentie die we daarin ervaren. Dat zou de steeds groter wordende band tussen NIVOZ en Gert Biesta, een belangrijke onderwijsdenker, kunnen verklaren. We waren heel blij dat we in Driebergen de context mochten bieden voor het uitbrengen van de vertaling van zijn boek The Beautiful Risk of Education.
 
Onderwijscafés, het symposium Stem van de Leerling, onderwijsavonden (ook in Heerenveen), coalities: de evenementen zijn te talrijk om allemaal apart te noemen, maar vormen gezamenlijk een steeds krachtiger wordend geheel. Krachtig omdat het niet geïnstitutionaliseerd is, maar van de betrokkenen zelf. Vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, hun eigen kracht, hun eigen context.
 
En daar gaan we mee door!
 
Er is een nieuwe reeks van zes inspirerende onderwijsavonden geprogrammeerd, er volgt een vijfde speciale NIVOZ-lezing van Freek de Jonge, een derde Magazine (met als thema Vertrouwen) is in de maak, nieuwe coalitiegroepen gaan starten, etc.

Daarnaast worden redactionele banden aangehaald tussen hetkind en het NIVOZ-Forum, om nog meer legitimering aan de praktijk toe te voegen. En wordt er nadrukkelijker samengewerkt binnen internationale, maatschappelijke netwerken (Alliance for Childhood, Learning for Well Being en het Earth Charter zijn daarvan voorbeelden).
 
We hopen dat er voldoende mogelijkheden zijn om ook na de zomer weer aan te sluiten, bij te dragen, geïnspireerd te raken, verbonden te worden.
 
Tot die tijd een fijne vakantie toegewenst!
 
De redactie van hetkind,

Nickel van der Vorm, Rob van der Poel, Joyce van den Bogaard, Annonay Andersson, Geert Bors en Rikie van Blijswijk.
 

Na de zomer een mooie start maken. Hoe doe je dat dan?

Iedereen wil na de zomer een mooie start met zijn leerlingen maken? Maar hoe doe je dat? In deze bijdrage vind je inspiratie, concrete handreikingen, om ervoor te zorgen dat de relaties – van jou naar de kinderen, naar je collega’s en tussen iedereen onderling – vanaf het begin zo goed voorbereid zijn dat jullie er het hele schooljaar van profiteren. Een samengesteld artikel aan de hand van input van Nivoz-docenten en leidende principes voor goed onderwijsgedrag bij leerlingen die de klas verstoren. Wat helpt dan wel? Lees verder

tienbestbekeken

De website van hetkind - met een enorme verscheidenheid aan verhalen en artikelen - is uitgegroeid tot een belangrijke bron voor onderwijsprofessionals en betrokkenen. Ruim 15.000 mensen lezen de stroom aan blogs, ter inspiratie en legitimatie van hun eigen onderwijspraktijk. Meer dan 400 mensen delen (kleine) verhalen, vaak pedagogisch van aard en met een enorme impact. 

Je kunt via Twitter, Facebook en via de nieuwsbrief zorgen dat je verbonden blijft. Hieronder lees je de tien best bekeken artikelen van de afgelopen week.
  1. De leerlingverdeling voor volgend schooljaar: ‘Waar ik me al een week over boog, regelen de kinderen in 1 minuut.’
  2. ‘Laat daarom het systeem zich aanpassen, en niet de leraar.’ Een onderwijswerkstuk van 2 VWO’ers
  3. Iedereen wil na de zomer een mooie start maken. Hoe doe je dat?
  4. Column Micha de Winter: ‘Oproep: Stop met invullen van toetsplannen en ander zinloos werk
  5. Wil je kinderen creatief laten werken? Wees dan zelf zo weinig mogelijk aan het woord.
  6. Ali B. over zijn leven, zijn besluit, Steven Covey en de leraren die het verschil maakten
  7. De toets is niet op tijd af: ‘Ze heeft het hele jaar hard gewerkt en geleerd, maar het lukt haar nu niet.’
  8. Marcel van Herpen over medicalisering: ‘Dit kind heeft ADHD. Dan weet je het wel!’ Wát weet ik dan wel?
  9. De dierenplaatjes van Freek zijn gestolen! Op zoek naar de dader, of is er een andere manier…?’
  10. Videoregistratie onderwijsavond Jo Hermanns: ‘Niet vragen, wat heeft dit kind? Maar wat heeft dit kind nodig?

nieuweprofielen

We bieden een overzicht van de docenten en trajectbegeleiders van het NIVOZ. Ook komend schooljaar zullen bijna duizend leraren met hen te maken krijgen in ontwikkeltrajecten op scholen en onderwijsplaatsen door het hele land. Via een klik op de foto's leest u meer over ze.

             
Gerard de Jong                Marcel van Herpen

            
Suzanne Niemeijer                     Roland Schut
 
          
Ellen Emonds                Merlijn Wentzel

         
Simone Mark           Martijn Galjé

          
Anniek Verhagen                Luc Stevens

Opentraject Pedagogische Tact

Net als andere jaren biedt het NIVOZ ook in het schooljaar 2015-2016 trajecten Pedagogische tact en leiderschap aan voor individuele leraren en schoolleiders op de eigen locatie in Driebergen. Voor deze trajecten hanteren we een open inschrijving. De vijf bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen en donderdagen, van 10.00 – 16.30 uur. Het nieuwe traject start op woensdag 7 oktober 2015. De vijf data voor dit traject zijn:

woensdag 7 oktober 2015
donderdag 12 november 2015
donderdag 21 januari 2016
woensdag 17 februari 2016
donderdag 10 maart 2016

Het traject Pedagogische Tact (voor leraren) is gesubsidieerd en kost € 1000,00 per persoon. Deelname aan het traject Pedagogisch Leiderschap kost € 3500,00 per persoon.


Donateurworden?

Met een jaarlijkse bijdrage van 50 euro (meer mag natuurlijk ook) helpt u hetkind verder op de ingeslagen weg en draagt u bij aan het gewicht van onze (gezamenlijke) activiteiten. Uw bijdrage is belangrijk. Voor anderen, voor het onderwijs en dus voor onze samenleving. Lees verder!

hetkind

is een platform ter inspiratie, legitimatie en verbinding van goed onderwijs. Wil jij bijdragen? Heb jij een blog, artikel, verhaal of filmpje dat je wilt delen en dat onze thema’s raakt? Neem dan contact op via onderstaande knop.

 
Copyright © 2015 NIVOZ/HetKind, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp