Copy

Nieuwsbrief special: derde magazine hetkind

Vertrouwen in onderwijs en opvoeding

Deze week een speciale editie van onze nieuwsbrief, waarin VERTROUWEN centraal staat, het thema van ons derde magazine.
 

 
Cabaretier en tijdsredenaar Freek de Jonge opent deze gloednieuwe editie en zal op 8 december in Driebergen het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Het blad is vanaf nu te bestellen en kan vanaf 9 december op uw deurmat vallen. Of in veelvoud op uw school geleverd worden, als dank aan uw collega’s voor het afgelopen kalenderjaar of ter inspiratie voor een nieuw jaar (zie bestelinformatie en link). 

Pal na de zomervakantie begon het denk- en schrijfwerk voor de derde editie van hetkind-magazine. Het thema: vertrouwen. We verkenden het in alle hoeken van onderwijs en opvoeding. Van het speciaal onderwijs tot universitair onderzoek. Van een Gelders opvanghuis tot in inner city Amsterdam. We bevroegen iedereen, van de Onderwijsinspectie tot Freek de Jonge. Alles was af. En toen gebeurde Parijs – nee, niet de enige gruweldaad in onze wereld, maar wel dichtbij. Het eeuwige thema ‘vertrouwen’ kreeg actuele urgentie. Dat vroeg om een nieuw voorwoord. Om alvast een inkijkje in ons magazine te krijgen, is hier de oorspronkelijke inleiding van het blad.

'Weet je wat ik een irritante reclame vind?', vroeg iemand bij de eerste brainstorm over dit nummer: 'Vertrouwen is goed, maar Hoffmann is beter.' Vertrouwen. Daar hadden we het over. In al zijn facetten. Nog niet al te zeer ingelezen, verkenden we het thema zoals je het als leraar, als ouder, als schoolleider, als mens beleeft.

Voor wie de radioreclames niet kent: Hoffmann doet in bedrijfsrecherche. Hun commercials mikken op de sluimerende angst en controledrang van managend Nederland. In een concurrerende wereld ben je als bedrijf kwetsbaar, is het betoog. Hoe weet je zeker dat niemand van je werknemers de kluit belazert? Dat ze er niet met je geld, je goederen of je gevoelige informatie vandoor gaan?

Het klinkt als het omineus gefluisterde ‘trust nobody’ uit Wie is de Mol? Een programma dat de psychologie van het groepsproces laat zien, wanneer argwaan, strategische één-tweetjes en het redden van je eigen hachje de leidende principes worden. Hoe gezond is dat als bedrijfscultuur? Welke school wil zo werken?

Toch hebben ze bij Hoffmann een punt. Vertrouwen kán beschaamd worden. Vertrouwen vraagt een mate van overgave. Vertrouwen betekent het uit handen geven van een deel van je controle. Dat geeft inderdaad geen totale zekerheid. Maar, zo staat in het Engelse Wiki-lemma ‘trust’: vertrouwen gaat altijd over iets dat zich nog moet aandienen. We kunnen simpelweg de complexiteit aan mogelijke uitkomsten in die ongewisse toekomst niet rationeel overzien. Voor een aanzienlijk deel van ons handelen en beslissen is vertrouwen daarmee het beste – en mooiste – dat we hebben.

Vertrouwen kent in dit nummer vele gezichten: we zochten denkers uit vier disciplines op om te vragen wat het thema in hun vakgebied betekent. Ellen Emonds was in het Gelderse Dushihuis, waar Alex de Bokx bouwt aan het vertrouwen van beschadigde jongeren in de samenleving. En andersom. We onderzochten de drie basisbehoeften uit de zelfdeterminatietheorie. We zaten aan tafel met de Onderwijsinspectie, met een Bredase vso-leraar en met de kinderen van een paarden-bso aan het Twentekanaal. En we beginnen met Freek de Jonge, die de NIVOZ-lezing 2015 voor zijn rekening neemt.

De afgelopen zomer trof één van onze redacteuren op de Universiteit van het Deense Aarhus de prachtige mini-boekjesreeks Tænkepauser (denkpauzes), waarin verschillende wetenschappers in kort bestek hun invulling geven van een bepaald thema. Hoogleraar politicologie Gert Tinggaard Svendsen schreef het deeltje over vertrouwen. Zijn centrale stelling onderschrijft wat Wikipedia zegt en keert het statement van Hoffmann om: “Controle is goed, maar vertrouwen is goedkoper”. Goedkoper, en tegelijk zoveel waardevoller.

Dit is onze denkpauze voor jou. Dat je met ons en anderen deelt wat je aanspreekt, daar vertrouwen we op.

redactie@hetkind.org

vertrouwenop
hetkind.org


Ze moeten me gewoon vertrouwen! Ik heb toch het beste met hen en de school voor?’
 

bestelinformatie

Het magazine van hetkind wordt twee keer per jaar uitgegeven. Het themanummer ‘Vertrouwen’ verschijnt als derde in de reeks, na Passend Onderwijs– Niemand buitengesloten (najaar 2014) en Ik wens je de wereld – mens, maatschappij en onderwijs (voorjaar 2015). Beide themanummers vonden gretig aftrek en zijn helaas niet meer verkrijgbaar.

U kunt hier nu bestellen! Bestellingen worden op 8 december verwerkt. Het magazine is in veelvoud (per 5 of 10 exemplaren) te bestellen tegen een relatief kleine onkostenvergoeding. Voor vijf nummers betaalt u 9 euro, voor tien nummers 15 euro, inclusief verzendkosten). Een veelvoud – voor uw school of organisatie – is ook mogelijk.
 
   
 

agendavanhetkind

uithetnetwerk

 

jouwbijdrage

hetkind is een platform ter inspiratie, legitimatie en verbinding van goed onderwijs. Een plek die al 10.000 onderwijsbetrokkenen gevonden hebben: leerlingen, leraren, schoolleiders en ouders. Een plek waar al meer dan 1800 artikelen te vindenzijn. Dagelijks komen er 3-4 bijdragen bij, geschreven door praktijkmensen, wetenschappers, betrokkenen uit het veld zelf.

Wil jij bijdragen? Heb jij een blog, artikel, verhaal of filmpje – uit praktijk of theorie -
dat je wilt delen en dat onze thema’s raakt? Neem dan contact op
met de samenstellers en de redactie via onderstaande knop.

Copyright © 2015 NIVOZ/HetKind, All rights reserved.