Copy
PEDAGOGISCHE TACT
AGENDA
FACEBOOK

Vernieuwd: www.nivoz.nl

Sinds donderdag 24 mei is er een nieuwe website van stichting NIVOZ, onder dezelfde naam: www.nivoz.nl. Met een van onze partners, FIZZ, hebben we hier de afgelopen maanden hard aan gewerkt. De website van platform hetkind  bestaat niet meer, maar alle artikelen (meer dan 4000) staan allemaal op de nieuwe website. 
SITE BEKIJKEN

Jaarthema 2018-2019: 'Spelen, leren, maken'​

Steeds meer onderzoek laat zien dat ‘spelen, leren en maken’ in de ontwikkeling van een mens samengaan. De intrinsieke motivatie om een uitdaging aan te gaan is het meest sprekend aanwezig in spel. Om die reden kun je spel de krachtige motor onder leren noemen. Juist omdat het ‘maar een spelletje is’ en het ‘nergens om gaat’ durf je dingen te proberen. Met een ‘playful mind’ leer je het meest en ben je het meest creatief. Kortom, ons jaarthema 'Spelen, leren, maken' roept voldoende vragen en gedachten op die verband houden met de dagelijkse onderwijspraktijk.
 
Bekijk hier onze thematische Onderwijsavonden. Voor een passe-partoutkaart betaal je tot 1 juli 2018 slechts 115 euro i.p.v. 162,50 euro!
 
JAARTHEMA

‘Zonder cijfers staat er niks meer tussen jou en je leerlingen​

Anton Nanninga koos ervoor zonder cijfers te gaan lesgeven. Dat haalde een aantal schotten weg tussen hem en de klas: hij kon zich niet meer verschuilen achter een punt; de leerlingen gingen zich persoonlijker en aandachtiger tot hun leren verhouden. Nu, een jaar later, heeft Anton ook de methodeboeken losgelaten.
ARTIKEL

AGENDA EN MEER...

Hoe stevig staat de Staat van het onderwijs eigenlijk?

Rob Martens toont zich verontwaardigd bij het lezen van de Staat van het onderwijs, de rapportage van de Onderwijsinspectie waarin opmerkelijk stevige taal is gesproken en veel te harde conclusies worden getrokken. ‘Waarom dalen we op lijstjes? Waarom neemt de motivatie bij leerlingen af?
 

Morele waarden: doen!

'Voor het bijbrengen van morele waarden geldt: niet erover praten, maar doen' schrijft Désanne van Brederode in Trouw.'Hoe een ouder of leraar reageert op een kind is veel bepalender dan een les over morele waarden', vult Paul van Tongeren aan. De filosofen zijn het erover eens dat onderwijs niet zaligmakend is, maar voorbeeldgedrag wel. ​
 

Uitlokken van volwassen- wording

Een fascinerend en tegelijk verontrustend idee: scholen hebben een beslissende invloed op hoe leerlingen ‘in de wereld komen’, zoals Biesta (2015a) het noemt. Biesta (2015b) ziet school als “oefenplek voor volwassen-
wording”. Wat bedoelt hij met die oefenplek? Kan deze vorm krijgen binnen een klaslokaal?
 

Titel

Professor Gert Biesta, leerstoelhouder aan de Universiteit voor Humanistiek, zal samen met Luc Stevens - founding father van NIVOZ - het jaarthema volwassenheid afsluiten, in de zevende en laatste Onderwijsavond van het schooljaar woensdagavond 6 juni in Driebergen. De avond is uitverkocht, maar via deze link is er een livestream te volgen. De week erop zal er ook een verslag van de avond komen. 
Tweet
Deel
Pin
Deel
Mail
Copyright © 2018 NIVOZ/HetKind, alle rechten voorbehouden.
afmelden voor deze lijst   aanpassen nieuwsbriefvoorkeuren