Copy

Aanbevolen artikel

voor opvoeders en onderwijzers, óók in jouw omgeving!

'Feit is dat het instituut onderwijs zélf kwetsbaar maakt voor pesten'

Deze week (21-25 september) organiseert de Stichting School en Veiligheid de Week Tegen Pesten. Vanuit de overheid wordt de afgelopen jaren veel gewerkt aan beleid en wetgeving om pesten te voorkomen, maar sociologe en pedagoge Mieke van Stigt merkt dat er in het taalgebruik over en begrip van dit thema al misvattingen ontstaan. Daarom gaat zij in deze bijdrage in op de definities én de oplossingen van het probleem: 'De school is dus een kwetsbare plek: veel kinderen gedwongen bij elkaar, veel plekken buiten het zicht van volwassenen, leerkrachten die maar een deel van het proces zien, en veel misvattingen over pesten. Een veilige school begint bij een veilig team, de beste garantie voor een effectieve aanpak van pesten is samenwerking, kennis en leiderschap.' 

LEES VERDER

tienbestbekeken

1. ‘We staan tegenover elkaar. In de gang. De spanning is voelbaar. Hij kan geen kant op. Ik ook niet.’
2. ‘Als we beter begrijpen hoe de hersenen werken, komen we bij het geheim van Finland’
3. Blog: de functie (of non-functie) van je vinger opsteken in de klas
4. Niet wiebelen! Niet draaien! Niet kletsen! ‘Ho eens even, maar wat mogen leerlingen dan wél?’
5. Leerling tegen mede-leerling: ‘Ik ben wel blij dat je er bent. Laat de juf maar, ze is niet belangrijk’
6. Martine Delfos: ‘Kind met autisme heeft een regenboog aan leeftijden in zichzelf’
7. De tranen biggelden over haar wangen: ‘Waarom zeggen de kinderen dit niet tegen mij?’
8. Mieke van Stigt over pesten op school: ‘Wat werkt wel? Waar hebben scholen echt iets aan?’
9. ‘Ik geloof niet zo in ”tegen pesten” zijn: ik geloof meer in vóór zijn’
10. Duopartner Marieke tegen Ellen: ‘Rust in mij is, naast het aanbod, denk ik een belangrijke sleutel’

nieuweprofielen

Maandelijks bezoeken meer dan 170.000 mensen deze website. De afgelopen week verschenen er weer nieuwe profielen van mensen (leraren, ouders, schoolleiders en/of onderwijsbetrokkenen) die een artikel aanleverden. Klik op hun naam en lees wie ze zijn.
 
  Mieke van Stigt...  is sociologe en pedagoge en auteur van het boek Alles over Pesten.


  

onderwijsavond

Edith Hooge
7 oktober

Edith Hooge verzorgt op woensdag 7 oktober de tweede Onderwijsavond in Driebergen. Met haar titel -  ‘Een goede onderwijsbestuurder is een gemeenschapsdenker’ – kiest ze een thema waarin ze vanuit haar vakgebied  – hoogleraar Board and Governance in Education bij de Universiteit van Tilburg – de nodige inspiratie en legitimatie kan bieden. Edith Hooge is de tweede spreker in de reeks van zes inspirerende avonden dit schooljaar. Lees hier meer of koop kaarten.

uithetnetwerk

30 september
Congres in Amersfoort: Versterk je leerkracht, om echt contact te maken, elke dag weer…

1 oktober
Conferentie ‘Samen werken aan toekomst voor bètatalent’ in Amsterdam

3 oktober
Tweedaags 'Atelier in een koffer' in Amsterdam: hoe houd je de deur naar de naturlijke bron van creativiteit bij kinderen open?

5 oktober
Congres: De Staat van de Pedagogiek in Zeist met o.a. Micha de Winter en Cok Bakker

6 oktober
Sugata Mitra op congres Making Shift Happen in Amsterdam: the Future of Learning

7 oktober
‘Samen nieuwsgierig’ – Lerarencongres 2015 ‘s-Hertogenbosch

8 oktober
Lezing Sabine Plamper over kind en creativiteit – Amsterdam

9 oktober
Inspiratiedag ‘Laat je kennen’ in Den Bosch, met Heerschop en Van Herpen

9 oktober
Onderwijsfestival Scholen met Lef! op 9 oktober in Amsterdam: ‘Door Leraren samen te brengen met leerlingen in een creatieve setting, gaat er een vliegwiel draaien’

jouwbijdrage

HETKIND is een platform ter inspiratie, legitimatie en verbinding van goed onderwijs. Wil jij bijdragen? Heb jij een blog, artikel, verhaal of filmpje dat je wilt delen en dat onze thema’s raakt? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Copyright © 2015 NIVOZ/HetKind, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp