Copy
AGENDA
FACEBOOK
TRAJECTEN

Onderwijsongelijkheid

Voor je ligt de eerste gezamenlijke nieuwsbrief van hetkind en het NIVOZ Forum. Vanuit dit nieuwe concept hopen we inspiratie en verdieping te verbinden. Het thema van deze nieuwsbrief is onderwijsongelijkheid – in de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart een urgent thema. We belichten deze thematiek onder meer vanuit artikelen over de maatschappelijke en pedagogische opdracht van het onderwijs. Verder blikken we terug op het tweedaagse internationale symposium 'Unfolding Human Potential', geven we een kijkje bij de trajecten Pedagogische Tact, en delen we blogs over kansen en verschillen in het onderwijs.

Opgeven is geen optie

'Hoe is ons vak zo dichtgeslibd, dat er geen ruimte is voor de kinderen die meer aandacht en tijd van ons vergen?'

Voor Saskia de Bruijne, directeur van basisschool de Kleine Wereld in Rotterdam, is precies dit de maatschappelijke opdracht van ons onderwijs.

'Ook, en juist als het moeilijk wordt, en ook als het onmogelijk lijkt, hebben wij de plicht het kind vast te houden, niet los te laten.'
LEES VERDER

Onderwijsongelijkheid: een pedagogische reflectie

Als er één plek is waar ongelijkheid in de samenleving verminderd kan worden, dan is dat wel in het onderwijs. Als onderwijs die functie niet vervult, is er iets grondig mis.

In deze bijdrage willen we laten zien hoe pedagogiek aanknopingspunten kan bieden om op een fundamenteler niveau naar de problematiek te kijken.

 
LEES VERDER

Oorzaken ongelijke onderwijskansen liggen níet in het onderwijs, maar kansen voor verbetering wel


Als het over onderwijs gaat, hebben politici het al snel over gelijke onderwijskansen. Hoogleraar sociologie Sietske Waslander pleit voor genuanceerdheid onder de politici.
 
LEES VERDER

NOG MEER...

Terugblik

Twee weken geleden vond het Symposium Unfolding Human Potential plaats in Driebergen. Een aantal bezoekers blikken terug op de tweedaagse.

REFLECTIES

Pedagogische Tact

Deelnemers aan het traject Pedagogische Tact vangen hun belevenissen in verhalen.

VERHAAL

Tweede kans

Schoolleider Jeroen Goes bezocht bezocht met de Coalitie van hetkind Stichting De Nieuwe Kans en Vakcollege De Hef.

BLOG

Onderwijsniveau

Hoger en lager onderwijs zijn een uitvinding van het onderwijsbestel zelf.
Dat heeft niets met die verschillen tussen leerlingen te maken, aldus Jan Bransen.
Tweet
Deel
Pin
Deel
Mail
Copyright © 2017 NIVOZ/HetKind, alle rechten voorbehouden.
afmelden voor deze lijst   aanpassen nieuwsbriefvoorkeuren