Copy
PEDAGOGISCHE TACT
AGENDA
FACEBOOK

Onderwijs in een multiculturele wereld

Het onderwijs in een multiculturele wereld kent grote rijkdom, uitdagingen, en schaduwzijden. Op 5 oktober sprak Iliass El Hadioui over 'superdiverse' klassen en de spanning tussen de thuis-, straat- en schoolcultuur. In deze nieuwsbrief zoomen we in op verschillende aspecten van die diversiteit. Wat betekent dit voor het onderwijs, en in het bijzonder voor ons eigen handelen?

Discriminatie en vooroordelen op stage- en arbeidsmarkt hebben grote impact op schoolgaande jongeren

Discriminatie op de stage- en arbeidsmarkt: wat weten we erover uit onderzoek en hoe raakt het studenten en professionals uit het (voortgezet, middelbaar en hoger) beroepsonderwijs? En belangrijker, wat staat ons als docenten en onderwijsmensen te doen? Eva Klooster zal er op 1 november a.s. – tijdens een NIVOZ-masterclass in Driebergen – dieper op ingaan. Hoe creëer je gelijke kansen en reageer je op discriminatie?
LEES VERDER

Voor kinderen is school de samenleving

“Meertalig onderwijs is er vooral voor elitegroepen. Denk aan tweetalig onderwijs in het Engels. Die meertaligheid vinden we positief, terwijl de meertaligheid van kinderen met een kleur niet gezien wordt als een pluspunt, maar als een probleem.” De socioloog Orhan Agirdag, zelf van Turks-Vlaamse origine, laat via de wetenschap én publieksfora regelmatig zijn licht schijnen op de wereld van onderwijs in een multiculturele wereld. Redacteur Geert Bors sprak met hem.
LEES DE PDF

Perspectief bieden

"Nee kunnen zeggen tegen de straatcultuur van onze leerlingen, betekent dat wij op school een antwoord moeten hebben en een alternatief voor ze moeten zijn." Vanuit deze overtuiging staat Selma Klinkhamer aan het hoofd van Rotterdams Vakcollege De Hef. De naam van de school verwijst naar de bekende Rotterdamse brug en staat symbool voor verheffing en verbinding.
LEES VERDER

AGENDA EN MEER...

Leraren van het Jaar 2017 bekend

Tjeerd van den Elsen (po), Christa Rietberg (so), Didy Pijpker (vo) en Conrad Berghoef (mbo) zijn deze week Leraar van het Jaar 2017 geworden. Ze zijn een jaar lang hét gezicht van de beroepsgroep binnen hun sector.

LEES VERDER

Iliass el Hadioui

Gelijke kansen in superdiverse klassen - over de gevoelige vraag naar de volwassenheid van een schoolcultuur. Over dat thema sprak wetenschapper en socioloog Iliass el Hadioui donderdag 5 oktober in het kader van een Onderwijsavond. 

VERSLAG

Ik alleen in de klas

Karin Junger maakte deze documentaire, omdat ‘blanke mensen geen idee hebben hoezeer discriminatie de eigenwaarde van jongeren aantast en hoeveel verdriet dat kost. Het is goed om dit thema bespreekbaar te maken op school.'

LEES VERDER

'Mijn idee voor onderwijs' - Joseph Kessels

KomenskyPost publiceerde een verslag van de bijdrage van Joseph Kessels aan de onderwijsdebatreeks 'Mijn idee voor onderwijs'. Kessels pleit sterk voor de zoektocht naar duurzame bekwaamheid in de onderwijsorganisatie. 'We hebben mensen nodig die samen kunnen werken, ieders eigen expertise met de ander willen delen.'

LEES VERDER
Tweet
Deel
Pin
Deel
Mail
Copyright © 2017 NIVOZ/HetKind, alle rechten voorbehouden.
afmelden voor deze lijst   aanpassen nieuwsbriefvoorkeuren