Copy

Aanbevolen artikel

voor opvoeders en onderwijzers, óók in jouw omgeving!

Hij doet mee. Hij zet zich in. Maar zijn inzet wordt niet gezien.

Zet ’m op. Doe je best. Ik weet dat je het kan. Jij ook. Als je je goed inzet lukt het wel. Je weet wat we van je verwachten. Ook tijdens de les krijgt hij dit te horen. Goedbedoeld. Hoe vaak heeft hij dit gehoord? Zijn hele schoolleven lang. En gaat het beter? Soms. Niet zo goed als hij eigenlijk wil. Sterker nog. Hij houdt hoop dat het ooit makkelijker wordt. Maar de hoop neemt af. Steeds vaker voelt hij wanhoop. Een herkenbaar en krachtig verhaal uit de praktijk van Martine Huurman.

Lees verder.

Bekijk het artikel in PDF vorm.

tienbestbekeken

  1. Hoe standaarden de ontwikkeling kunnen dwarszitten: ‘Uw dochter verstoort de les’
  2. De schoolleider die ik ben: de kracht van kwetsbaarheid
  3. Over het werk van Luc Stevens: ‘de behoefte aan relatie, competentie en autonomie’
  4. 'Ergens is er een school die Daan verdient. Een type Daan verbindt. Een leraar als Daan maakt burgers'
  5. Kinderen op straat laten spelen, zonder toezicht? In Maryland bellen ze dan 911
  6. Als je inzet maar goed is, leren we. Maar wat als dat niet genoeg is?
  7. De invloed van een leerkracht: ‘De beste docent die ik ooit gezien had vond mij lui’
  8. Verveling. De kinderen hangen, zeuren, kibbelen. Volgen ze mijn voorbeeld, of is het andersom?
  9. ‘Laat de wereld altijd jouw speeltuin blijven’: kinderen laten spelen
  10. ‘Wat we nu aan het doen zijn als samenleving is niet goed, zeker als het gaat om kinderen die zich nog sterk ontwikkelen’

nieuweprofielen

Maandelijks bezoeken meer dan 170.000 mensen deze website. De afgelopen week verschenen er weer nieuwe profielen van mensen die een artikel aanleverden. Klik op hun naam en lees wie ze zijn.

Joris Arts is docent lichamelijke opvoeding, mentor en anti-pestcoördinator op het Fioretti College in Veghel.Ginny Schoppers is onderwijskundig leider op basisschool de Zonneboom in Doetinchem. In 2015-2016 is zij deelneemster aan de Coalitie van hetkind.


Bert Mollema is teamleider havo/vwo en docent Nederlands op het Guido de Bres in Arnhem. Hij heeft een eigen blog over onderwijs.

OESO:
onderwijsstelsel

geëvalueerd
 Elk jaar maakt de OESO een vergelijking tussen de verschillende onderwijsstelsels. Op verzoek van minister Bussemaker werd nu specifiek het Nederlandse stelsel onder de loep genomen en gisteren presenteerde de organisatie hun conclusies. Ze zijn over het algemeen positief, maar hebben ook nog verbeterpunten. Zo vinden ze dat er wel erg veel schoolniveaus zijn, dat kinderen over het algemeen ongemotiveerd zijn en dat het niveau van leraren omhoog kan. Elke krant belicht weer een ander 'pijnpunt' uit het rapport. Hier een overzicht van verschillende artikelen erover: Zijn de kritiekpunten terecht? Welke wel, welke niet? En hoe ga jij in je dagelijks onderwijspraktijk om met leerlingen die minder gemotiveerd zouden zijn, het non-permeabele karakter van de verschillende onderwijsniveaus en het vroege selectiemoment voor de middelbare school? Reacties graag naar: redactie@hetkind.org

jouwbijdrage

HETKIND is een platform ter inspiratie, legitimatie en verbinding van goed onderwijs. Wil jij bijdragen? Heb jij een blog, artikel, verhaal of filmpje dat je wilt delen en dat onze thema’s raakt? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Copyright © 2016 NIVOZ/HetKind, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp