Copy
Merkels gröna huvudvärkstablett: Nu sänks subventionerna

Bloomberg New Energy Finance rapport 2014: 
Investeringarna i förnybart faller

En ny rapport från Bloomberg New Energy Finance visar att investeringarna i förnybar energi på global nivå föll 2013 med 14%. Det är andra året i rad som investeringarna i förnybar energi faller. 

Investeringsviljan backar på många håll men Europa ser det största fallet, med en minskning på 44% 2013 jämfört med 2012. Det kan jämföras med USA som backade 10% och Kina med 6%.

Bakgrunden till fallet i EU är främst den osäkerhet som finns kring vad som ska hända med subventionsprogrammen. Retroaktiva subventionsstopp som Spanien och Bulgarien genomfört har också skickat varningssignaler till investerarna.

 

Positivt med fallande investeringar (7/4)

I en artikel i Time Magazine kommenterar miljö- och energiskribenten Bryan Walsh att trenden också beror på att priserna på tekniken fallit, vilket är positivt, och att en stor del av minskningen gäller biobränsle, som har kraftigt negativa effekter för miljö och livsmedelsförsörjning.

Walsh skriver också att siffrorna över hur mycket förnybart som produceras är missvisande eftersom de räknar installerad kapacitet.


Nu sänker Tyskland sina gröna subventioner

I  tisdags lyckades det tyska parlamentet klubba igenom den omdebattade lag som ska minska subventionerna till förnybar energi. Lagen som går under namnet Renewable Energy Sources Act sänker subventionerna och sätter ett tak för hur mycket vindkraft och solenergi som kan installeras: 2,5 gigawatt per år. För havsbaserad vindenergi sätts ett totalt tak på 6,5 gigawatt till 2020. Ändringarna för subventionerna börjar gälla 2017. Tysklands skattebetalare beräknas bara i år subventionera sina förnybara bolag med 24 miljarder euro.
 

...industrins undantag blir kvar (7-8-9/4)

Även frågan om de undantag från gröna kostnader som de tyska industriföretagen har åtnjutit har fått en lösning då kommissionen på onsdagen presenterade de nya subventionsreglerna. I stora drag godkänner EU att medlemsländer får subventionera sin industri så några större förändringar kommer inte att ske från Tysklands sida. Ändringarna hann dock inte inkluderas i detta lagpaket utan kommer att behandlas i augusti. Läs om Europakommissionens beslut här. Frågan om Tysklands subventionsnedskärningar rapporteras bland annat i New York Times, Financial Times och Wall Street Journal.
 

Lomborg: “Låt folket äta utsläppsrätter” (5/4)

I The Spectator skriver klimatdebattören Björn Lomborg en artikel om hur inhumant det är att satsa på ineffektiva lösningar som solenergi när så många människor i världen saknar elektricitet. Artikeln citerades utförligt i veckan i Wall Street Journals “Notable & Quoteable”-del. En analys från Centre for Global Development visar att 10 miljarder dollar investerade i förnybart skulle lyfta 20 miljoner människor i Afrika ur fattigdom. Det låter beundransvärt, tills de konstaterar att om samma summa lades på gas hade 90 miljoner människor lyfts ur fattigdom. Genom ineffektiva policyer tillåter vi att 70 miljoner människor fortsätter att leva i misär.
 

Skrämselns effekter på klimatengagemang (8/4)

I New York Times skriver Ed Nordhaus och Michael Shellenberger som driver teknikvänliga The Breakthrough Institute om vad som händer med människors syn på klimat- och miljöfrågor när man använder domedagspropaganda. Al Gores film En obekväm sanning ökade andelen människor som svarar “ja” på frågan om media överdriver klimatförändringarna från 32% till 42% och klyftan mellan Republikaner och Demokrater har bara blivit större sedan dess.

En annan studie visar att personer som är konservativa kan tendera att bli mindre kritiskt inställda till klimatförändringarna om de först får läsa artiklar om lösningar som geoengineering eller kärnkraft. Studien är gjort vid Yale och kallas “Cultural Cognition Project”. Experimentet gällde amerikaner.
 

Debatt om IPCC mellan Oxfam, Björn Lomborg m fl (5/4)

Vad är fel med dagens klimatpolitik, och vad missade IPCC i sin rapport? Diskussion i MSNBC mellan ledande klimatdebattörer. Obs. långt intro, börjar någon minut in i programmet.
 
Timbros miljöbrev tas fram av Lydiah Wålsten och Maria Eriksson, (t.f) projektledare för Miljöområdet på Timbro och författare till boken “Dubbelspelet - Så höjde politikerna elpriset, skyllde på marknaden och lät dig betala.” Tips på artiklar att ta med? Kontakta Lydiah Wålsten eller Maria Eriksson.