Surrogatmödraskapets framtid 13 januari
Ser det här mailet konstigt ut? Klicka här.

Seminarium 13 januari:

Surrogatmödraskap, friheten och fortsättningen på livet
 

Ny teknik utmanar och förändrar ett samhälles värderingar. Ett av de områden som har förändrats mest de senaste decennierna är synen på reproduktion. Från att IVF-tekniken gjorde kontroversiell entré under 80-talet till att i dag vara en naturlig del i mångas familjebildande, finns det numera möjlighet att ta hjälp av surrogatmödraskap. Men i Sverige är det inte lagligt, och många par vänder sig därför utomlands. Nu föreslår allt fler experter en legalisering även i Sverige.

Välkommen till oss för en eftermiddag i frihetens, teknikens och värderingarnas mittpunkt. Hur ser den mänskliga rätten att föra livet vidare ut? Hur gick legaliseringen till i USA? Och hur borde Sverige förhålla sig till den tekniska utvecklingen?

Moderatorer är Lydiah Wålsten och Mats Olin, Timbro.

12.00-13.00 Pavel Kuchař – Entreprenörer som utmanar våra tankeföreställningar (engelska)


Pavel Kuchař är assistant professor vid Department of Economics and Finance vid Guanajuantos universitet i Mexico. Han avlade sin doktorsavhandling vid University of Turin och sin bachelor vid Prags handelshögskola. Hans forskning rör hur nya marknader växer fram och vinner legitimitet, och de historiska villkoren för liberala värderingar. Hans artikel “Entrepreneurship and Institutional Change: The Case of Surrogate Motherhood” har publicerats i the Journal of Evolutionary Economics. Läs Pavels papper här.
 
 
13.00–13.30 Anna Arvidsson – Femton svenska par som använt sig av surrogat – vad säger forskningen?

Anna Arvidsson är doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Anna Arvidssons forskning rör surrogatmoderskap i en svensk och i en indisk kontext, där hon intervjuat femton svenska par som har vänt sig till bland annat Indien för att hitta sin surrogatmoder. Läs Anna Arvidssons artikel “Views of Swedish Commissioning Parents Relating to the Exploitation Discourse in Using Transnational Surrogacy” här. Hon kommer att tala om föräldrarnas ofta mångfacetterade upplevelse med att använda surrogatmoderskap.
13.30–14.00 Kjell Asplund – Utgångspunkter för en svensk legalisering av surrogatmödraskap


Kjell Asplund är ordförande för Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) som är rådgivande organ till regering och riksdag. Han är professor emeritus i medicin vid Umeå universitet och har tidigare varit generaldirektör för Socialstyrelsen och har haft uppdrag som nationell cancersamordnare. Kjell kommer att tala om vilka utgångspunkter SMER har den legalisering av icke-kommersiellt surrogatmödraskap man har föreslagit och ge en historisk återblick på barnproduktion över årtionden.

14.00–14.30 Paneldiskussion – surrogatmödraskapets framtid

Panelen får sällskap av Marika Åsbrink Lindgren, socialdemokratisk författare och debattör och Timbros vd Karin Svanborg-Sjövall för en politisk diskussion om surrogatmödraskapets framtid.


 .
ANMÄL DIG HÄR
FÖR FRÅGOR, KONTAKTA:

Lydiah Wålsten, kommunikationsansvarig

E-mail: lydiah.walsten@timbro.se

Tel: 070 64 65 688
Twitter:
@lyw

TID
13 januari, kl 12.00-13.00. Lunch från kl 11.30.

PLATS

Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm

ANMÄLAN
Anmäl dig senast den 12 januari. Bindande anmälan. 
Deltagare som inte
 avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor.

Timbro grundades 1978 och är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Vårt uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma.

Like Konferens om surrogatmödraskap 13 januari on Facebook   share on Twitter  

Timbro på Twitter   |   Timbro på Facebook   |   Skicka vidare till en vän

Prenumerera   |   Sluta prenumerera