Copy
Artikel om GM-majs har dragits tillbaka
Riksrevisionen: Risk för onödigt dyra klimatinsatser (5/12)
Under fyra år har riksrevisionen granskat regeringens klimatpolitik och en slutrapport presenterades i torsdags. Slutsatsen är att ”det saknas prioriteringar och samordning mellan klimatmålen och andra samhällsmål”. Därmed riskerar både kostnaderna att bli onödigt höga och visionen om nära noll-utsläpp till 2050 att inte nås, skriver Riksrevisionen. 

Artikel om GM-majs har dragits tillbaka (7/12)
I september 2012 publicerade tidskriften Food and Chemical Toxicology en fransk studie som sades visa att ett slags genmodifierad majs orsakade cancer hos råttor. Men för en dryg vecka sedan drog tidskriften tillbaka artikeln på grund av brister i studien. Det bevisar inte att majsen är ofarlig, skriver the Economist, men inga andra studier har funnit några hälsorisker hos däggdjur av att äta den.

The Economist kommenterar även detta på ledarplats där man skriver att miljörörelsen menar att klimatförnekarna är ovetenskapliga och farliga, detsamma gäller gröna som motsätter sig GM-grödorna.  

Lomborg: Världens fattiga behöver billiga fossila bränslen (3/12)
Samtidigt som klimatproblemen diskuteras lider miljontals människor av ett mer akut problem – föroreningar från eldning inomhus. Billiga fossila bränslen är det enda som kan ta dem ur denna energifattigdom. Vi behöver mer forskning om gröna teknologier men till dess att de är så billiga att människor i fattiga länder har råd med dem har vi ingen rätt att stå i vägen för deras strävan efter ett bättre liv, menar Björn Lomborg.

Drönare i bokbranschen bra för miljön (3/12)
Internetbokhandeln Amazon avslöjade i veckan att de arbetar med att utveckla drönare för hemleverans av böcker. Här resonerar Bryan Walsh i Time magazine kring de miljömässiga fördelarna med detta, vilka kan sammanfattas: du slipper transportera ett ton bil till affären.

Kaos på spanska elmarknaden (6/12)
Spanska regeringen ändrar sig om ett förslag som var tänkt att täppa igen gapet mellan elproducenternas kostnader och det pris de får betalt av konsumenterna. Återigen väcks frågetecken om hållbarheten i det spanska energisystemet skriver Forbes i en kommentar.

Ridley: Fallande fossilpriser kan få förnybar energi att framstå som sämre alternativ (7/12)
Matt Ridley diskuterar vad som händer om olje- och gaspriserna faller snart. Det ger visserligen lägre energiräkningar. Men det försämrar kalkylen för den förnybara energin. Om dessutom omvärldens priser faller, men de hålls uppe i Storbritannien av subventioner till förnybar energi riskerar jobben att flytta till andra länder.
 
Är tåg verkligen mer miljövänliga än bilar? (25/7)
Inte nödvändigtvis, menar den här artikeln, som resonerar kring betydelsen av bränslen, utnyttjandegrad och andra parametrar.

Timbros miljöbrev tas fram av Lydiah Wålsten, ansvarig för området Miljö, tillväxt och konsumtion på Timbro och Maria Eriksson, författare till boken “Dubbelspelet - Så höjde politikerna elpriset, skyllde på marknaden och lät dig betala.” Tips på artiklar att ta med? Kontakta Lydiah Wålsten eller Maria Eriksson.