2014-06-29

Timbro granskar Thomas Piketty

 

Den franske professorn Thomas Pikettys bok CAPITAL IN THE TWENTY-FIRST CENTURY har slagit ned som en bomb och mottagits med stor uppskattning, sedan den släpptes på engelska tidigare i år. I Sverige har den inte fått riktigt samma uppmärksamhet ännu, men det kan givetvis ändras när Piketty besöker Visby och deltar i två seminarier nästa vecka i Almedalen.

Vad Thomas Piketty säger är att vi, efter en period av utjämning under 1900-talet, ser en viss ökad koncentration av inkomster och förmögenheter bland de som tjänar och äger mest. Med utgångspunkt i egna teorier förutspår han att det är en utveckling som kommer att fortsätta, och att meritokratin därför kommer att sättas ur spel (förmögenheter kommer att ärvas i ökad utsträckning, varför det kommer att spela allt större roll vem man föds som, snarare än vad man gör). Kapitalismen kommer alltså att förstöra sig själv, på lite sikt.

För den som vill veta mer om Thomas Pikettys prognoser och förslag så ger Timbro nu ut två granskningar av hans bok, skrivna av Jacob Lundberg (doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet) respektive av Karl Harmenberg och Gustaf Lundgren (doktorander vid Stockholms universitet respektive vid Handelshögskolan i Stockholm).

Författarna är ense om att Thomas Piketty på ett imponerande sätt har bidragit till den ekonomiska forskningen, med den omfattande sammanställning som har gjorts av historiska data över människors inkomster och förmögenheter. De behandlar också den kritik som Piketty får samt kommer med egen kritik och medskick till den svenska debatten – däribland att kapitalstocken i relation till BNP i Sverige har minskat under den senaste tiden.

Även från andra håll har Thomas Piketty mött kritik, varav ett par punkter framstår som mer viktiga. Däribland finns kritiken från Per Krusell och Tony Smith som går ut på att Pikettys teorier innebär att sparandet kommer uppgå till 100 % av BNP och konsumtionen till noll – ett absurt antagande som inte stämmer med vad vi vet om människors sparbeteende. Vidare finns Kevin Hassett, som bland annat påpekar att det är den snabba utvecklingen av fastighetspriser som har givit den ökade koncentrationen av förmögenheter, och att räknas i stället fastigheter efter bokfört värde så försvinner väldigt mycket av den poäng som Piketty gör. En mycket intressant invändning från svenskt håll är den av Tino Sanandaji och Magnus Henrekson, där de visar att de flesta av USA:s rikaste är entreprenörer snarare än arvingar. Flera kritiker har också pekat på att Piketty överskattar avkastningen på kapital när kapitalstocken växer, och därmed blir prognosen för kapitalets andel av nationalinkomsten överdriven.

För att ladda ned rapporten av Jacob Lundberg klicka här

För att ladda ned rapporten av Karl Harmenberg och Gustaf Lundgren klicka här
 


För frågor, kontakta:

Malin Sahlén, 070-212 29 52
Jacob Lundberg, 070-276 74 24
Karl Harmenberg, 070-418 57 16
Gustaf Lundgren, 070-747 98 98

 

Om Timbro
Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Timbro publicerar böcker, rapporter, skrifter och arrangerar seminarier. Timbro grundades 1978 och är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv.

Du har uttryckt önskemål om att ta emot e-post från Timbro.
 Timbro Box 3037 Stockholm 103 61 Sweden