Nobelfrukost: politik utan romantik

Ser det här mailet konstigt ut? Klicka här.
Nobelfrukost om Public choice-skolan

Även politiker är människor, med egna intressen och svagheter. Den enkla insikten ligger till grund för public choice-skolan. I år är det 30 år sedan James Buchanan belönades med ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin forskning om att politiker inte alltid tjänar allmänintresset.

Vi firar jubileet med en glittrande Nobelfrukost! Karin Svanborg-Sjövall intervjuar Niclas Berggren, om varför public choice-skolan fortfarande är en av de viktigaste samhällsvetenskapliga inriktningarna för att förstå det politiska spelet. “Politik utan romantik”, med Buchanans egna ord.

Niclas Berggren var redaktör för Timbro förlags antologi Konstitutioner, politik och frihet (2013) som samlade ett urval av Buchanans texter. Samtalet är en liveinspelning av vår podd “Karin”.

James Buchanan (1919–2013) var en av 1900-talets viktigaste nationalekonomer. Som en av upphovsmännen till public choice-skolan förändrade han synsättet på vad som driver politiker och statstjänstemän, förklarade mekanismerna bakom den stora statens framväxt och visade på betydelsen av hur konstitutioner utformas.

Konstitutioner, politik och frihet kommer att finnas till specialpris under morgonen.

Köp boken här
Medverkande:
Niclas Berggren, docent i nationalekonomi och programchef för forskningsprogrammet Institutionernas ekonomi på IFN
Karin Svanborg-Sjövall, vd Timbro
Datum: 9 december 2016
Tid: Kl. 08:00-09:30. Samtalet börjar kl. 08:30.
Plats: Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm.

Anmäl dig senast den 7 december. Anmälan är bindande.
Vid utebliven avbokning debiterar vi 100 kronor.
För recensionsexemplar eller frågor, kontakta Martina Stenström på Timbro Förlag.
E-post: martina.stenstrom@timbro.se, telefon: 073-503 12 27

Timbro grundades 1978 och är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Vårt uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma.