Copy
Har Sverige fått en nödvändig maktdelning?
Ser det här mailet konstigt ut? Klicka här.
Sverige har kallats ett konstitutionellt u-land.
Men i dag sätter domstolarna allt tydligare gränser för politiken. 

 

Har Sverige fått en nödvändig maktdelning?


Sverige har historiskt beskrivits som ett konstitutionellt u-land, med en politisk maktutövning som saknat tydliga gränser, osjälvständiga domstolar och svagt skydd för individens fri- och rättigheter. 

Men i dag begränsas det politiska manöverutrymmet av EU-rätten och Europakonventionen. Konflikter mellan regler på olika nivåer avgörs i praktiken av domstolar. Vår egen grundlag börjar få liv.

På senare år har svenska domstolar avgjort kontroversiella frågor om bland annat kvotering och fackliga blockader. Och när Högsta domstolen i några uppmärksammade avgöranden polemiserat med lagstiftaren i fråga om narkotikabrott och livstidsstraff har debatten inte låtit vänta på sig.

20 år efter det svenska EU-inträdet finns skäl att diskutera framtidens rollfördelning mellan juridik och politik. Har vi fått den maktdelning som bör känneteckna en modern rättsstat? Eller tar sig landets domare för stora friheter?


Lunchen blir startskottet för en seminarieserie om konstitutionella frågor som kommer att genomföras under hösten 2016 och våren 2017.

ANMÄL DIG HÄR
SAMTALAR GÖR
 
Fredrik Wersäll, president i Svea hovrätt

Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet
 
Caroline Szyber, riksdagsledamot (kd) och ordförande i civilutskottet
 
Modererar gör Gunnar Strömmer, advokat på Gernandt & Danielsson och grundare av Centrum för rättvisa.
TID
1 juni, kl 12.00-13.00. Lunch från 11.30.

PLATS

Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm

ANMÄLAN
Anmäl dig senast den 31 maj. Bindande anmälan. 
Deltagare som inte
 avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor.
FÖR FRÅGOR, KONTAKTA
Telefon: 072 517 00 77
E-post: 

karin.svanborg.sjovall@timbro.se
Twitter: @KarinSjva 
ANMÄL DIG HÄR

Timbro grundades 1978 och är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Vårt uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma.

Like Har Sverige fÃ¥tt en nödvändig maktdelning? on Facebook   share on Twitter  

Timbro på Twitter   |   Timbro på Facebook   |   Skicka vidare till en vän

Prenumerera   |   Sluta prenumerera