Copy
nieuwsbrief Theehuis ivm opening voor vrijwilligers op 2 november 
Afscheid én Ontmoeting

Wie de geschiedenis van het begraven kent, weet dat de teraardebestelling van de doden niet alleen van hygiënische betekenis was en voor het afscheid, maar dat het óók een blijvende plaats was van ontmoeting. Een plaats van troost voor de nabestaanden. In de vorige eeuw is de functie van begraafplaatsen veranderd en zijn de dodenakkers steeds stiller geworden. De laatste decennia ontstaat weer meer openheid over de dood. Samen herdenken en rouwen kan weer, de nieuwe media dragen hun steentje bij, maar ook oudere gewoonten komen terug, zoals het kerkhof als ontmoetingsplaats. Wat bijzonder dat de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden deze ontmoeting aanmoedigt met een Theehuis, waar je rustig kunt zitten, aan je dierbaren kunt denken én anderen tegenkomt om – al is het maar even –  je gedachten en gevoelens te delen.
 
Jos de Keijser
Lid comité van aanbeveling Stichting Theehuis LeeuwardenAllerzielen


Woensdag 2 november is het Allerzielen, een hoogtijdag uit de Rooms-Katholieke traditie. Met Allerzielen worden overledenen herdacht en wordt er een requiem mis opgedragen. Allerzielen wordt voorafgegaan door Allerheiligen, eveneens een hoogtijdag uit de Katholieke Kerk ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. Voor alle vrijwilligers is er op 2 november vanaf 17.00 uur een samenzijn in ons Theehuis om de ingebruikname luister bij te zetten! 

Verslag open dag Noorderbegraafplaats

1 okober 2011
Om 11.00 uur werd in de aula gestart met een pianorecital van Hester Kamstra. Naast de aula kon ons theehuis bezocht worden. Tevens was er informatie over bijzondere kinderen die voor, tijdens of zeer kort na de geboorte zijn overleden, oorlogsgraven, islamitisch begraven en algemene informatie vanuit de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. De publieke belangstelling was redelijk. In ons  theehuis hebben we 26 gasten kunnen begroeten, hoewel de gasten vooral buiten van het zonnetje hebben genoten. Twee heren hebben zich als vrijwilliger aangemeld. De sfeer was vriendelijk. Indruk maakte de begrafenis van een jongeman van 20 jaar, die eerder die week aan de gevolgen van een ongeval was overleden.
 


Interview

Wil je je even voorstellen?
Ik ben Froukje Lezwijn, woonachtig in Leeuwarden, getrouwd met Jan en we hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen.
Je bent vrijwilligster van het eerste uur. Hoe ben je bij het Theehuis terechtgekomen?
Ik had iets over het ontstaan van het Theehuis in de krant gelezen. Later las ik dat ze hier vrijwilligers voor zochten.
Heb je affiniteit met de Noorderbegraafplaats?
Ja, ik woon al 34 jaar tegenover de begraafplaats en wandel hier veel. Het resultaat na de verbouwing is geweldig. Het voelt vertrouwd en dit is dan ook de reden waarom ik iets voor het Theehuis wil betekenen.
Wat vind je van het nieuwe Theehuis?
Het is er gezellig, het heeft een woonkamersfeer. Een hele metamorfose na de verbouwing. Wel jammer dat het wat ‘’verstopt’’ zit.
Door wie of wat word je geïnspireerd?
Ik word geïnspireerd door het feit dat ik iets voor de medemens kan betekenen.  
Zicht op Het Theehuis direct links bij de hoofdingang                                                 
 

Officiële Opening Theehuis 2 november a.s

Sinds de zomer heeft Leeuwarden een theehuis op de Noorderbegraafplaats waarin elke bezoeker van de begraafplaats welkom is. Tot voor kort was Het Theehuis gehuisvest in de aula. Maar dankzij inzet van een club enthousiaste vrijwilligers is het voormalige lijkenhuisje omgetoverd tot een stijlvol theehuis. Het Theehuis wordt 2 november om 17.00 uur officieel geopend met een bijzonder ritueel. Een bezoek brengen aan de laatste rustplaats van een dierbare is vaak niet gemakkelijk. Niet zelden lopen mensen er met hun ziel onder de arm. Rouw heeft tijd nodig, maar praten over het verlies met lotgenoten en anderen kan steun geven.

De stichting Het Luisterend Oor heeft het Theehuis Leeuwarden in het leven geroepen met als doel om bezoekers van de begraafplaats in een warme sfeervolle ambiance een luisterend oor te bieden. Niemand rouwt graag alleen, maar eenzaamheid komt helaas vaker voor dan we denken. De vrijwilligers van Het Theehuis zetten zich daar graag voor in. Bezoekers kunnen er even handen opwarmen aan een kop thee of een praatje maken met de vrijwilligers. ’Ik merk dat het mensen oplucht als ik met ze praat, daarom doe ik dit werk zo graag’ vertelt een vrijwilligster die om de week een middag thee schenkt in Het Theehuis.

Op woensdag 2 november wordt de nieuwe locatie van Het Theehuis stijlvol geopend door Harry Wiersma, een bekendheid in Leeuwarden die Het Theehuis een warm hart toedraagt. De opening gaat uiteraard gepaard met een hapje en een drankje. Het is niet voor niets dat juist op deze dag de officiële opening plaatsvindt. Op 2 november vieren katholieken wereldwijd Allerzielen. Een groots en uitbundig feest ter ere van de zielen van overleden dierbaren. In Zuid-Amerikaanse landen is het gewoon dat familieleden op deze dag het favoriete gerecht en het meest geliefde drankje van hun dierbare meenemen naar het graf. Op en om het graf wordt de maaltijd genuttigd, kaarsjes waaien in religieuze houders en er wordt gezamenlijk gebeden, gezongen en gedanst. U bent van harte uitgenodigd om deze opening luister bij te zetten. Het zou fijn zijn als we ongeveer weten hoeveel mensen er komen. Zou u daarom onze coördinator  
Jeltine Zijlstra willen mailen over uw komst en of u iemand meeneemt? Bij voorbaat dank.  

GERRIT BRETELER  "OP EEN DAG"

Do silst de sinne fine, op dizze donkerblauwe jûn
Foar ivich sil ’r skine, do hast dyn frede fûn.
Do stoareagest yn ’e ruten, do spegelst dysels werom.
Ik kin de kleden slute, dat ôfskie hiest al nommen.
Eins woe ’k fan alles witte, wylsto hjir no noch bist.
Mar wy moatte it samar litte, omdatst’ eins neat mear sizze kinst.
We prate net oer juster en we sprekke net fan moarn.
Wy swije yn ’t tsjuster en ik pak dy by de hân.

 Op een dag drink je geen Grolsch meer.
Loop je nooit meer door je stad.
Op een dag komt er geen dag meer.
Ook al ben je het nog niet zat.

Vergeef me, dat ik zo door zeur, maar heb je de sleutels bij de hand
  Van die hele grote voordeur, van dat vreemd beloofde land.
Dan lach je tranen in je ogen en we nemen er nog een.
Van die sleutels is gelogen, een open deur voor iedereen.

 Maar pa wat zal ik zeggen als jij je ogen sluit voorgoed.
Als we jou je graf inleggen, iets van Finkers is dat goed?
Of Wilmink, als ’t maar Twents is, dat lijkt me ook wel wat.
In de kerk alsof het mis is, voor je ’t weet dan he’ je ’t had. 

YOUTUBE

Copyright © 2011 Theehuis Noorderbegraafplaats, All rights reserved.