Copy
Nieuwsbrief van de Stichting Theehuis Noorderbegraafplaats. Mocht u er geen prijs op stellen om ook onze volgende nieuwsbrieven te ontvangen, dan kunt u zich direct afmelden via de link onderaan deze nieuwsbrief
DE REDEN VAN ONS BESTAAN

En dan sta ik een tijdje bij het graf van mijn moeder in Laren en dan ga ik maar weer het dorp in met al die winkelende mensen spreekt me niet aan, Lang bij het graf blijven zitten doe ik ook niet en dus rij ik maar verder.

Dat is heel kort gezegd mijn motivatie om enthousiast te reageren op de vraag van het bestuur om in de raad van advies van het Theehuis te gaan zitten!

Ik kan me niet voorstellen dat mijn ervaring uniek is, mensen waar je gek op bent gaan dood en door steeds maar weer naar een graf te gaan leef je er mee, voel je je soms wat dichterbij. Veel kerkhoven bieden je niets dan de graven. Ik vind het belangrijk dat je er ook op een andere manier rustig kan zitten, een kop koffie drinken is zo’n manier. De sfeer is rustig en past bij de omgeving.

Dit motiveert mij.

Liesbeth Vos

HET EINDE IS IN ZICHT

De verbouwing van ons toekomstig Theehuis is bijna klaar!

Met alle inspanningen van aannemers, installateurs, schilders en vrij willigers lijkt het erop dat we voor de zomer vakantie los kunnen op onze eigen plek. Mirjam Potjewijd, architecte en Jeltine Zijlstra, coördinator, hebben deze laatste periode veel van hun tijd geïnvesteerd om te zorgen dat het voor elkaar komt en dat gaat lukken. We doen dan ook meteen de deuren hele weekenden open dus kunnen gasten vanaf het weekend van 16/17 juli op zaterdag en zondag terecht! 

Iedereen heeft er na de lange aanloop zin in om vanuit ons eigen Theehuis de gasten te verwel komen. In het najaar organiseert de gemeente waarschijnlijk een open dag om te vieren dat de ingrijpende veranderingen aan de Noorderbegraaf-plaats klaar zijn en op dat moment zullen wij ook open huis houden. Maar tot die tijd ben je natuurlijk ook van harte welkom in het weekend voor een kopje koffie of thee!

ONTMOETING

Ergens branden lichten in de stad
Mensen kruisen elkaars pad
Iemand leeft zijn eigen verhaal
Vaak bijzonder en heel speciaal
Niet op zoek naar hulp
Maar wegkruipend in zijn schulp
In stilte beleven wat er is
Wars zijn van alle bemoeienis

Op die plek in die gewone straat
Wonen mensen waar het om gaat
Je ziet ze veel en ook weer niet
Krom gebogen, starend in't verschiet
Groet en spreek elkaar toch aan
Niemand wil de anonimiteit ingaan
Zie de verrassing of de pijn
Respecteer dat iemand anders mag zijn

AAN DE PRAAT MET STEVEN SMITS

Wat is jouw rol geweest als bestuurslid van het eerste uur? En waarom heb je je recent deels teruggetrokken?
Ik liep al tijden met de gedachte rond om een theehuis te realiseren op een begraafplaats in Leeuwarden. Toen in 2006 een goede vriend van mij overleed en begraven werd op de Selwerderhof  in Groningen, maakte ik kennis met het theehuis aldaar. Samen met Babs Mulder en haar vriendin Bea Walma, hebben we toen in mei 2007 bij de KvK onze Stichting geregistreerd. Bea werd opgevolgd door Roland Wijmenga en Ane de With kwam er later bij. Vanaf het begin was ik secretaris, welke functie ik in mei van dit jaar heb overgedragen aan Ane. Ik blijf voorlopig nog wel bestuurslid, maar iets meer op de achtergrond. Dit alles door mijn vertrek naar Groningen. Het gaat mij wel aan het hart enige afstand te moeten nemen van ons Theehuis. Temeer omdat de opening nu echt nabij is. Ik blijf onze website(s) verzorgen.

Het nieuwe onderkomen is bijna klaar. Hoe zie je het Theehuis straks?
Voor mij is toch nog steeds het theehuis op de Selwerderhof het voorbeeld. Zij zijn al acht jaar actief en wij hebben een goed contact met  zowel het bestuur als het coördinatie team. Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Ik hoop dat ons Theehuis net als in Groningen een succesformule wordt welke voorziet in een behoefte van vele begraafplaats bezoekers. En dat wij daardoor op korte termijn verder kunnen met fase 2, dat is de aanbouw. Ik hoop dat het gemeentebestuur dan wel geld wil reserveren voor dit plan. Wij hebben hiervoor de plaatselijke media nodig. Temeer daar ik voorzie dat de Nederlandse samenleving een andere houding aanneemt ten opzichte van dood en rouw in ons bestaan en de wijze waarop wij hiermee omgaan. Doordat er steeds meer culturen (gaan) wonen in ons land komen er ook andere gebruiken en gewoonten binnen hoe om te gaan met dood en verdriet. Ik ga er vanuit dat ook op vele andere plaatsen in ons land theehuizen gaan komen zoals die van ons.

Door wie of wat word je geïnspireerd? 
Liefde en respect zijn twee woorden die bij mij opkomen. Liefde voor "de onzen" die zijn heengegaan en respect voor de achterblijvers, de nabestaanden, die verder zullen moeten zonder hun dierbaren. De inspiratie ligt zeker bij het gegeven dat in 1998 mijn eigen vrouw, de moeder van mijn drie prachtige dochters, is overleden. Voor hen en zeker ook voor het leven ga ik verder. Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door mijn eigen eindigheid te realiseren sta ik meer stil bij het leven van nu.

 

 

HAVE I TOLD YOU LATELY

Have I told you lately that I love you

Have I told you there's no one above you

Fill my heart with gladness
Take away my sadness
Ease my troubles, that's what you do


Oh the morning sun in all its glory
Greets the day with hope and comfort too

And you fill my life with laughter
You can make it better
Ease my troubles that's what you do

There's a love that's divine

And it's yours and it's mine

Like the sun at the end of the day
We should give thanks and pray to the One

Take away my sadness
Fill my life with gladness
Ease my troubles that's what you do

kijk en luister naar deze song

OPEN HUIS

Het bestuur nodigt alle vrijwilligers van harte uit om op maandag
20 juni a.s. vanf 19.00 uur het Theehuis alvast te komen bezichtigen. Nog niet alles is gereed, maar dat is een kwestie van enkele weken, zodat we vanaf medio juli zowel op de zaterdag als op de zondag ons Theehuis kunnen openstellen voor de bezoekers van de Noorderbegraafplaats. Het bestuur verheugt zich op jullie komst!


VRIJWILLIGERS GEZOCHT

In verband met langere openingsuren van ons Theehuis met ingang van medio juli, zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons vrijwilligerskorps.
De belangrijkste taak van een vrijwilliger is om als gastvrouw of gastheer de bezoekers van het Theehuis te ontvangen. Maar er zijn nog veel meer taken waar vrijwilligers in kunnen participeren.
Lees er alles over op onze website en meld je aan !Copyright © 2011 Theehuisleeuwarden, All rights reserved.

Ons emailadres is:
jeltinezijlstra@chello.nl