Copy
nieuwsbrief Theehuis editie oktober 2014 

 


ALLERZIELEN - Zaterdag 2 november a.s. Aanvang: 19.30 uur in het Theehuis
 

Programma:

-Wat is Allerzielen?

-Aansteken kaarsjes:
 voor wie en waarom

-Moment van stilte

-Afwisselend gedichten,
 verhalen en muziek door
 Baukje Ypma, Gerrie Libergen
 en Coos van Tuinen

-Mogelijkheid tot reacties

-Afsluiting formele gedeelte

-Gelegenheid tot napraten,
 kopje koffie/thee

Een ieder is van harte welkom
!Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Om 19.00 uur steken mensen overal ter wereld een kaarsje aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het is geleden. Een overleden kind zit voor altijd in je hart en in je gedachten.
 

Op zondag14 december a.s. wordt Wereldlichtjesdag ook door het Theehuis weer georganiseerd in Leeuwarden. Het pad naar het Monument voor de overleden kinderenwordt met kaarsen verlicht. Mensen kunnen op deze avond een lichtje aansteken voor een overleden kind.Tijdens deze bijeenkomst wordt de wereld even wat lichter voor mensen die een kind hebben verloren en daarbij is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet. Nadien wordt er in het Theehuis nog koffie en thee aangeboden. 
  

Verslag eerste lustrumviering


Op 17 mei 2014 bestond Stichting Theehuis Noorderbegraafplaats Leeuwarden 5 jaar. Dat hebben we gevierd met zo'n 35 vrijwilligers, oud-vrijwilligers en oud-bestuursleden. Ook waren er nog enkele andere genodigden.

De voorzitter heette iedereen welkom en daarna kreeg Steven Smits het woord. Hij was één van de initiatiefnemers en vertelde over het ontstaan van Het Theehuis.

 

Na deze opening ging iedereen in groepjes uiteen want er waren drie programma-onderdelen:

Dik van de Mey liet in het Theehuis foto's zien en vertelde daar over. In de aula hield Jos de Keyser een korte presentatie over rouwverwerking. Coos van Tuinen leidde een groep rond op de begraafplaats en vertelde wetenswaardigheden daarbij.

Er werd gerouleerd  dus kon iedereen aan alle activiteiten meedoen.

 

Hierna was er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje, verzorgd door Froukje en Tine. Oude contacten werden weer aangehaald en er heerste een prima sfeer. Alles zat mee, het weer was fantastisch, de aankleding stijlvol en we kijken dan ook terug op een geslaagde middag. Op naar het tweede lustrum!
 
Uitbreiding Terras

Sinds enkele maanden is het terras van het Theehuis aanmerkelijk uitgebreid, waardoor het voor de bezoekers van de begraafplaats duidelijker is, dat het Theehuis er is. Eveneens is er aan de westelijke muur van het Theehuis een bord geplaatst met daarop de openingstijden (zie foto hiernaast). We denken, dat met deze aanpassingen de zichtbaarheid van het Theehuis verder vergroot is, waardoor wellicht nog meer bezoekers de weg naar het Theehuis zullen vinden.  

 Samenstelling bestuur stichting Theehuis:
Mevrouw A. Veltman, voorzitter
Mevrouw E. Sleven, secretaris
De heer A. de With, penningmeester

 
Vanaf heden zullen we meer gebruik gaan maken van onze Facebookpagina.Volg ons dus op Facebook als u op de hoogte wilt blijven.
 
 

 

 

Soms ervaar je

dat je troost kunt putten

dat het sterven en verlies

milder worden

door de schoonheid van herinneringen


" voor altijd in mijn hart"
 (Ina Sipkes de Smit)

Sesasons in the Sun
(youtube: westlife)
Goodbye to you my trusted friend

We've known each other since we were nine or ten
Together we climbed hills and trees
Learned of love and A B C's
Skinned our hearts and skinned our knees.

Goodbye my friend it's hard to die
When all the birds are singing in the sky
Now that the spring is in the air
Pretty girls are everywhere
Think of me and I'll be there

We had joy we had fun
We had seasons in the sun
But the hills that we climbed were just seasons
Out of time...

Goodbye Papa please pray for me
I was the black sheep of the family
You tried to teach me right from wrong
Too much wine and too much song
Wonder how I got along.

Goodbye Papa its hard to die

When all the birds are singing in the sky
Now that the spring is in the air
Little children everywhere
When you see them I'll be there.

We had joy we had fun
We had seasons in the sun
But the wine and the song like the seasons
Have all gone.

Goodbye Michelle my little one

You gave me love and helped me find the sun
And every time that I was down
You would always come around
And get my feet back on the ground.

Goodbye Michelle it's hard to die
When all the birds are singing in the sky
Now that the spring is in the air
With the flowers everywhere
I wish that we could both be there

 

Iedere vrijdag wordt er door Froukje of Tine een prachtig boeket gehaald bij Blomke van Romke. Deze sponsor schenkt iedere week, in een vaas, deze tafelpracht aan het Theehuis. Dit gebaar stamt al uit de beginperiode van het Theehuis, en dan met name toen het nieuwe onderkomen in het voormalige baarhuisje in gebruik werd genomen. Ook de gasten vragen regelmatig waar toch die prachtige boeketten vandaan komen. Het antwoord is dan onomwonden: van onze gulle gever, Blomke van Romke! 
 


 


Wandelingen met verhalen

Op zaterdag 29 november a.s is er een rondleiding over de Noorderbegraafplaats. Onder leiding van een gids worden de deelnemers geïnformeerd over de diverse bijzonderheden van deze stilteplek. De tour begint om twee uur en duurt een uur. 
Aanmelden:  gvantuinen@gmail.com


Ook voor volgend jaar zijn er regelmatig rondleidingen gepland. Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Openingstijden: 

Ons Theehuis is geopend:

Woensdag t/m zaterdag:  
13.30 uur tot 16.30 uur

Zondag:
11.00 uur tot 16.30 uur

Volg ons op Facebook

website Theehuis


sommige foto's in deze nieuwsbrief zijn geplaatst met toestemming van freedigitalphotos.net
 


Einde Nieuwsbrief Theehuis

Editie herfst 2014

Copyright © 2014 Theehuis Noorderbegraafplaats, All rights reserved.
Ons mail adres is:bestuur@theehuisleeuwarden.nl