Dit is de Stichting Mirjam in Malawi nieuwsbrief. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich op internet hiervoor heeft aangemeld, of omdat u een donateur van ons bent. 

Deze maand

  • Kerstwens
  • Terugblik op 2013

Nieuwsbrief december 2013

Wij als bestuur en vrijwilligers van Stichting Mirjam in Malawi willen u graag mooie kerstdagen en een voorspoedig 2014 toewensen. 

Terugblik op 2013

Wat heeft uw hulp in 2013 voor de inwoners van Bembeke opgeleverd?

LD resource Centrum

Het LD Resource Centrum (Speciaal onderwijs) in Bembeke is gerealiseerd. Een groot project wat dank zij de steun van vele kleine en enkele grote gevers tot stand is gekomen. Er staat een mooi gebouw met daarin drie klaslokalen en een computerruimte. Daarnaast zijn er drie lerarenhuizen bij gekomen en staan er twee toiletunits. 

De klassen zijn aantrekkelijk en helder geschilderd, er staat degelijk meubilair en er is veel lesmateriaal aangeschaft.

Op 27 november is het officieel geopend in het bijzijn van Ans en Wil die daar op dat moment al twee maanden intensief aan het werk waren. De gespecialiseerde leerkrachten zijn aangesteld en geven op dit moment onderwijs aan vier blinde en dove kinderen en 30 kinderen met leerproblemen. Als de elektriciteit is aangesloten dan kan er ook gebruik gemaakt gaan worden van de computers. Al met al een bijzonder goed resultaat voor deze ondergeschoven groep kinderen die nu meer toekomstperspectieven hebben.

Naaiatelier

Het naaiatelier en het leslokaal zijn vijftig zigzag trapnaaimachines rijker. Voor de naaisters een grote vooruitgang. Er is gestart met het maken van de schooluniformen voor de leerlingen van de CDSS. Twee dames uit Nederland waren bij Ans en Wil op bezoek en hebben de naaisters uitgebreid instructie gegeven zodat ze hier in de toekomst zelf mee verder kunnen.  

Varkensproject

Het huidige varkensproject loopt goed en wordt met een jaar verlengd.

Ngonoondaschool

De nieuwbouw van drie klaslokalen op de Ngonoondaschool is in volle gang. Het is niet gelukt om het dit jaar ook helemaal klaar te krijgen, maar het zal in de komende maanden zijn voltooiing vinden. Wilde Ganzen is onze partner bij dit project.


Studiefinanciering

Er zijn weer tien kinderen geselecteerd om aan het middelbaar onderwijs deel te nemen.
De resultaten en motivatie van twee leerlingen zijn zodanig dat we hiervan de financiering per 1 januari 2014 stop gaan zetten. Er zijn kinderen die het minder goed doen maar er zijn ook kinderen die er echt iets van maken.

Onze eerste leerling (2006) heeft inmiddels zijn onderwijs akte gehaald, staat zelf voor de klas en is dit jaar toegelaten op de universiteit om de deeltijd cursus te volgen voor les te geven op de middelbare school. Deze cursus gaat vier jaar duren en start in februari 2014.
Een meisje dat na de middelbare school voor verpleegster is gaan studeren heeft inmiddels ook een baan en bekostigt nu dankzij haar goede salaris de middelbare school opleiding van haar broertje.

Container

De container met heel veel materiaal, is door Ans en Wil gedistribueerd. Een enorme klus maar de mensen hebben daardoor wel degelijk spul ter beschikking gekregen.
Goede wastafels voor het gezondheidscentrum, archiefkasten, computers op de scholen, gereedschap voor de scholen, kleding, schoenen enz. enz.

Kantchitoschool

Op de Kantchitoschool is een zonnecollector geplaatst. Er staat al een computer waarop de leerkrachten les gaan krijgen. De leerlingen van groep acht zullen ook computerles gaan krijgen als de leerkrachten voldoende geschoold zijn.


Al deze zaken zijn mogelijk gemaakt door de financiële steun die we het afgelopen jaar van u hebben mogen ontvangen. We willen u daar hartelijk voor bedanken. Zonder uw hulp kunnen we niets!!!

Mogen we in 2014 weer op u rekenen?

Met vriendelijke groet,

Het bestuur: Mirjam - Wil - Sandra - Maarten - Corry
Vrijwilligers: Ans - Jelle - Lonneke - Chris - Maria - Wil - Cecile
 
Mail ons:
info@stichting-mim.nl

Alles in deze nieuwsbrief is onderdeel van Stichting Mirjam in Malawi en mag niet zonder toestemming gekopieerd worden (C)
 
Email Marketing Powered by Mailchimp