Dit is de Stichting Mirjam in Malawi nieuwsbrief. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich op internet hiervoor heeft aangemeld, of omdat u een donateur van ons bent. 

Deze maand

 • Ans en Wil in Bembeke
 • Breiatelier
 • Varkens/bonenproject
 • Health Center
 • Speciaal onderwijs
 • Kantchitoschool
 • RC school
 • Studie
 • en verder...

Nieuwsbrief september 2012

Beste vrienden,

Ans en wil zijn weer terug in Bembeke. Wat gaan ze er doen?

Breiatelier

Als eerste het breiatelier.
De aanbouw ( bij het naaiatelier) is klaar. Zij gaan de betrokkenen helpen bij het inrichten en operationeel maken van het breiatelier.
Dit is in een zinnetje gezegd maar het is wel belangrijk dat hiervoor  goede afspraken gemaakt worden. Hun hulp daarbij zal daarom dan ook zeer welkom zijn.


Varkensproject

Zij zullen  het varkens  project  gaan evalueren  met de supervisors,dorpscommissie en de deelnemers. 
Uit deze evaluatie zal moeten gaan blijken of het project voldoende draagkracht heeft opgebouwd om zelfstandig verder te kunnen gaan.

Health center

Wil zal het noodaggregaat wat voor het gezondheidscentrum is aangeschaft, en waarvoor al een  speciaal hokje is gemetseld, aan gaan sluiten waarbij de elektriciën van de TTC hem zal helpen zodat hij ook weet hoe het werkt.

Speciaal onderwijs in Bembeke

Zij zullen de aanvraag die we gekregen hebben  voor de bouw van een klaslokaal en aanschaf voor lesmateriaal voor speciaal onderwijs, verder gaan bespreken en hun hulp aanbieden bij de verdere ontwikkeling hiervan.

En verder...

 • Is bij de kantchitoschool het oude kerkgebouw omgetoverd in tweeklaslokalen, directiekamer en lerarenkamer. De dorpsbewoners zullen stenen gaan maken en bakken zodat er twee lerarenhuizen gebouwd kunnen gaan worden.
 • Is bij de RC School het nieuwe lerarenhuis zo goed als klaar. Hierna zal gestart gaan worden met het renoveren van enkele lerarenhuizen zodat die weer beter bewoonbaar gaan worden.
 • Hebben  de zes vierde jaars leerlingen hun eindexamen op de middelbare school gedaan en is het wachten op de uitslag.
 • Hebben Dominic en Eline, de huidige vrijwilligers in Bembeke,  al veel hand en spanwerk verricht voor de projecten ter plekke.
 • Kunt u voor meer informatie altijd de website raadplegen: www.stichting-mim.nl.

Rest ons nog u hartelijk te danken voor uw ondersteuning en graag tot de volgende keer.
Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Mirjam in Malawi

Mail ons:
info@stichting-mim.nl

Alles in deze nieuwsbrief is onderdeel van Stichting Mirjam in Malawi en mag niet zonder toestemming gekopieerd worden (C)
 
Email Marketing Powered by Mailchimp