Dit is de Stichting Mirjam in Malawi nieuwsbrief. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich op internet hiervoor heeft aangemeld, of omdat u een donateur van ons bent. 

Nieuwsbrief augustus

Beste vrienden van Stichting Mirjam in Malawi
 

Renovatie middelbare school

Zoals u wellicht nog weet uit de nieuwsbrief van mei werken we momenteel aan een groot project in Bembeke en wel de totale renovatie met nieuwbouw voor de middelbare school. Dit is de enige middelbare school in Bembeke regio waar de kinderen vanaf de basisschool naar toe kunnen maar waarvan het onderwijs en de locatie erg te wensen overlaat.  

De totale kosten van dit project zijn maar liefst €163.918.
Wilde Ganzen neemt hiervan 1/3 voor haar rekening, op voorwaarde dat het MiM lukt om de overige 2/3 bijeen te brengen. 
We zijn op de goede weg en hebben ondertussen toezeggingen voor een bedrag van € 53.750,--  Nog net niet op de helft van ons in te zamelen bedrag van €109.000,--

Al met al een goede start en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken om met uw hulp het totale bedrag bij elkaar te brengen.


En verder...

  • Heeft de stichting het certificaat van CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) verworven.We staan nu geregistreerd als erkende goede doelen stichting.
  • Gaan Ans en Wil  in september weer voor 6 weken naar Bembeke.
  • Is de Nachilambeschool klaar en wachten we op de eindverantwoording.De school heeft nu 8 klaslokalen en twee blokken van vier latrines. Een volwaardige basisschool wat vooral voor de kinderen heel fijn is omdat ze niet meer iedere dag enkele uren hoeven te lopen om bij een school te komen.
  • Willen wij u over drie maanden weer middels een korte nieuwsbrief, op de hoogte houden van de stand van zaken rondom de inzameling voor de middelbare school.
Nogmaals heel veel dank voor uw financiële bijdrage en weer graag tot de volgende keer.
 
Bestuur Stichting Mirjam in Malawi,
Mirjam, Wil, Sandra, Maarten en Corry 
Mail ons:
info@stichting-mim.nl

Alles in deze nieuwsbrief is onderdeel van Stichting Mirjam in Malawi en mag niet zonder toestemming gekopieerd worden (C)
 
Email Marketing Powered by Mailchimp