Dit is de Stichting Mirjam in Malawi nieuwsbrief. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich op internet hiervoor heeft aangemeld, of omdat u een donateur van ons bent. 

Deze maand

 • RC school in Bembeke
 • Naaiatelier
 • Landbouwproject
 • Studiefinanciering
 • En verder...


Nieuwsbrief mei 2011

Beste vrienden,

Tijd om “bij te praten”.
Ook dit keer komt de informatie rechtstreeks van Ans en Wil van de Langenberg die van 19 maart tot 12 mei weer in Bembeke zijn geweest en het erg druk hebben gehad terwijl dat in eerste instantie niet hun bedoeling was. Ze wilden weleens in een ander seizoen Malawi bekijken.
Dat hebben ze gedaan maar de betrokkenheid bij de mensen is zo groot geworden dat ze de meeste tijd in Bembeke hebben doorgebracht en zoals ze zelf zeggen  er weer met veel voldoening op terug kijken.


RCschool in Bembeke


U weet dat we bezig zijn om de RC School te vernieuwen . Ans heeft met het doorknippen van een lint de drie klaslokalen officieel geopend. De school beschikt nu over zestien goede klaslokalen, een lerarenkamer, directiekamer en centrale hal.
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aangaven zal de  volgende stap het aantrekken van goed geschoold personeel gaan worden.  Bij  Wilde Ganzen ligt een aanvraag  voor extra subsidie voor de bouw van twee nieuwe stafhuizen (à €12.500,-). Deze huizen zijn nodig om onderwijzend personeel aan te kunnen trekken. Geen huisvesting dan ook geen leerkrachten. Uiterlijk half juli weten we of Wilde Ganzen hierbij gaat helpen.


Naaiatelier voor vrouwen uit Bembeke en omstreken

Het naaiatelier op het TTC (Teacher Training College) in Bembeke is  zeer productief.
De vrouwen komen er graag en zijn volop bezig met het maken van kleding.  


Landbouwproject

In de vorige nieuwsbrief schreven we: Er komt nog een kippenproject,  maar hiervoor moet eerst door Cadecom een nieuwe veearts aangetrokken worden. De projectplannen zijn uitgewerkt en kunnen meteen ten uitvoering gebracht worden, zodra Cadecom de juiste mensen heeft aangetrokken.

Helaas is het Cadecom niet gelukt om het juiste personeel aan te trekken waardoor wij genoodzaakt waren om het kippenproject te annuleren. Dit zou geen kans van slagen hebben en daarom dat we het niet verantwoordt vonden om hierin te investeren.

Het bonen- en een varkensproject  daar en tegen is wel een succes geworden.  De eerste bonenoogst is geweest met goed resultaat. De deelnemers moeten van hun oogst een gedeelte af staan als betaling van hun deelname aan het project.
De eerste varkens zijn drachtig en er wordt met spanning uitgezien naar de biggetjes zodat ook hier het doorgeef systeem opgestart kan gaan worden


Studiefinanciering
 

We streven er naar om ieder jaar 10 kinderen de mogelijkheid te geven het middelbaar onderwijs te gaan volgen als de ouders niet bij machte zijn het schoolgeld te betalen. Van deze 10 kinderen mogen maximaal  3 extra getalenteerde  kinderen naar een speciale middelbare school. De overheid bepaald welke kinderen daar voor in aanmerking zouden kunnen komen. Dit is afhankelijk van hun eindtoets in groep 8.

De kosten voor deze opleiding ligt beduidend hoger daarom dat we een limit van 3 kinderen hebben gesteld. De eerste drie kinderen zijn in september 2010 gestart waarvan 1 leerling op het klein seminarie zit. De drie leerlingen die in 2010 het eindexamen niet hebben gehaald doen alle 3 het vierde jaar over


En verder...
 

 • Hebben we  groen licht gegeven voor de basisschool in Kanchito  om twee toiletblokken te bouwen, een voor de jongens en een voor de meisjes. Ook helpen we om een blok van vier klaslokalen te renoveren.
 • Willen we in een klaslokaal voor meervoudig gehandicapte kinderen in Bembeke wandschilderingen aan laten brengen wat twee doeleinden heeft: het ziet er leuk uit en de kinderen kunnen er iets van leren.
 • Gaat Wil proberen om bij Gered Gereedschap Best materiaal te krijgen om een kleine timmerwerkplaats in te richten in Bembeke.
 • Is de nieuwe centrale meterkast op het gezondheidscentrum een feit.   
 • Willen we graag nog goede elektrische naaimachines die hier overbodig zijn, opsturen.
 • Zo ook kleding tot maat 42 en kinderkleding voor het winkeltje in het naaiatelier. Door de verkoop van deze kleding kunnen zij een potje maken om in het onderhoud te voorzien
 • Danken wij onze sponsors voor de  financiële steun aan alle projecten.

Graag tot de volgende keer.

Namens het bestuur en de vrijwilligers,
Corry van Tilburg
Secretaris
Mail ons:
info@stichting-mim.nl

Alles in deze nieuwsbrief is onderdeel van Stichting Mirjam in Malawi en mag niet zonder toestemming gekopieerd worden (C)
 
Email Marketing Powered by Mailchimp