Dit is de Stichting Mirjam in Malawi nieuwsbrief. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich op internet hiervoor heeft aangemeld, of omdat u een donateur van ons bent. 

Deze maand

* Hostel in Bembeke
* Naai- en breiatelier
* Varkensproject
* Nachilambo school
* Kalilombeschool
* Speciaal onderwijs
* Gezondheidscentrum
* Studiefinanciering

Nieuwsbrief december 2015

Beste vrienden van Stichting Mirjam in Malawi,

We willen jullie weer graag bijpraten over het vele werk wat, mede dankzij jullie steun, het afgelopen jaar is verzet in de regio Bembeke.
 
Ans en Wil zijn weer terug van een kleine twee maanden ‘werkvakantie’ in
Bembeke. Doordat zij zo bekend zijn met de mensen en de partner-organisaties, kunnen er heel snel spijkers met koppen geslagen worden, wat ook deze keer weer erg nuttig was. 
 

Hostel in Bembeke

Het hostel is per september in gebruik genomen. Momenteel wonen er 50 meisjes. Hiervan worden 15 meisjes door de stichting financieel gesteund, zowel bij de studie als bij het gebruik maken van deze overnachtingsmogelijkheid bij de school. De meisjes zorgen zelf voor hun eten en drinken. Er is een aparte studeerruimte. Er is een mentrix aangesteld die de meisjes waar nodig ondersteunt. Op de foto staat de opslagruimte die bij het hostel is gerealiseerd.

 

Naai- en breiatelier

Twee Nederlandse vrijwilligsters hebben drie weken respectievelijk een cursus naaien en een cursus breien op de breimachine gegeven in de periode dat Ans en Wil in Bembeke waren. Dit had als groot voordeel dat deze dames door Ans en Wil opgevangen konden worden en ook snel wegwijs gemaakt konden worden. Hierdoor werd de tijd die beschikbaar was optimaal gebruikt voor de cursus.
De uniformen voor de leerlingen van de middelbare school worden helemaal gemaakt door de naaisters en breisters van het atelier.
Er is dit jaar een ruimte aangebouwd waar enkel naailes gegeven gaat worden aan de jonge vrouwen en waar de uniformen gemaakt worden.


 

Varkensproject

Cecile en Maarten,(ook bestuurslid)zijn een week in Bembeke geweest en hebben o.a. het varkensproject geëvalueerd met de deelnemers.  De eerste twee varkensprojecten kunnen zelfstandig verder. Het derde varkensproject  krijgt nog een jaar langer financiële ondersteuning vanuit de stichting en het vierde project is dit jaar opgestart.
Deze varkensprojecten zijn speciaal opgestart om de met hiv/aids getroffen families een beter toekomstperspectief te bieden.

Eén dame heeft een varken met 6 kleintjes.  Ze vertelt dat ze geleerd heeft wat de tekenen zijn van wanneer een varkensvrouwtje vruchtbaar is. Dan wordt er een male geleend en is het wachten op zwangerschap. 1 kleine female pig is betaling voor het lenen van het mannetje, 2 kleintjes gaan naar volgende gezinnen en 3 biggetjes mag ze zelf houden.De HIV groep heeft een gezamenlijke tuin. Ze planten afwisselend soja-mais-sweet potato en hebben hier zelfs een rotatie schema voor! Nu nog wachten op de regen…


Nachilambo school

Ver in de binnenlanden van Bembeke regio  heeft het dorp zelf  een blok van twee klaslokalen gebouwd, omdat de kinderen een paar uur moesten lopen naar de dichtstbijzijnde basisschool. We hebben er dit jaar een blok van drie klaslokalen bij gebouwd en er wordt momenteel gewerkt aan twee toiletgebouwtjes van ieder vier latrines, een voor de jongens en een voor de meisjes. 
Kalilombeschool

Dit was het speciale project voor dit jaar. Deze basisschool met 900 leerlingen wordt helemaal opgeknapt. De bestaande klaslokalen worden gerenoveerd en er komt een blok van twee lokalen bij. Enkele lerarenhuizen worden ook gerenoveerd. De renovatie is gestart maar zal in fases worden uitgevoerd zodat het lesgeven er niet onder gaat lijden.
 

Speciaal onderwijs

De school heeft momenteel 48 leerlingen met de meest uiteenlopende handicaps en drie leerkrachten. Dat lijkt wellicht veel, maar de leerkrachten hebben ook een voorlichtingstaak op de basisscholen in de regio. Er zijn twee goede fietsen voor dit doel beschikbaar gesteld,  zodat de leerkrachten deze scholen makkelijker kunnen bereiken. 
 

Gezondheidscentrum

Om de veiligheid van de zieken en hun begeleiders beter te kunnen waarborgen is er een stenen muur om het terrein geplaatst met een aparte toegangspoort. 


Studiefinanciering

De 1e en 3e jaars leerlingen van de middelbare school in Bembeke hebben  ook dit jaar bijna allemaal de afsluitende brief en hun overgangsrapport ingeleverd. Helaas is dat niet zo van de leerlingen die verder weg hun studie volgen. Blijkbaar is het voor die scholen te duur om de overgangsrapporten te versturen. In overleg wordt nog gezocht naar oplossingen.
Van de 2e en 4e jaars leerlingen van de school in Bembeke verwachten we binnenkort de resultaten. Zij hebben (tussentijdse) examens afgelegd en de uitslag laat altijd langer op zich wachten.  
Enkele afgestudeerden met goede resultaten worden ook financieel ondersteund bij hun beroepsopleiding. 

Nogmaals heel veel dank voor uw financiële bijdrage!

Rest ons nog u fijne feestdagen toe te wensen en een voorspoedig 2016.  
Graag tot de volgende keer,
 
Bestuur Stichting Mirjam in Malawi
Mirjam, Wil, Sandra, Maarten en Corry


 
Mail ons:
info@stichting-mim.nl

Alles in deze nieuwsbrief is onderdeel van Stichting Mirjam in Malawi en mag niet zonder toestemming gekopieerd worden (C)
 
Email Marketing Powered by Mailchimp