Dit is de Stichting Mirjam in Malawi nieuwsbrief. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich op internet hiervoor heeft aangemeld, of omdat u een donateur van ons bent. 

Deze maand

  • Ans en Wil
  • Hostels in Bembeke
  • Naaiatelier
  • Varkensproject
  • Nachilambo school
  • Studiefinanciering

Nieuwsbrief Augustus 2014

Beste lezer,

Een kleine update over de stand van zaken vanuit onze stichting.
 

Ans en Wil

Ans en Wil gaan weer voor twee maanden werken in Bembeke. We wensen hen succes met het vele werk en al het extra’s, wat ze zeker weer tegen zullen komen.


Hostels in Bembeke

Cordaid heeft besloten om het hostel project mee te financieren. Dit houdt in dat zij het door ons ingezamelde bedrag verdubbelen. We moeten € 18.000 bij elkaar zien te krijgen en Cordaid doet er dan € 18.000 bij. We hebben al € 12.500 dus we zijn over de helft!! We hopen snel met de bouw te kunnen beginnen zodat het voor de meisjes een goede en veilige plek wordt om na school te studeren en te overnachten.

 

Naaiatelier

Om de naaimachines van het naaiatelier goed te kunnen onderhouden  gaan twee vrijwilligers van Tools to Work ter plekke twee weken een intensieve cursus geven aan daarvoor geselecteerde personen die betrokken zijn bij het atelier. Ans en Wil zijn er dan ook en zij zullen dit gaan coördineren. Hierdoor willen we bereiken dat de naaimachines niet stil komen te staan als er iets  niet meer werkt.


Varkensproject

Het derde varkensproject zal door Ans en Wil bezocht gaan worden en als de deelnemers hun werk goed hebben gedaan krijgen ze nog een jaar langer financiële ondersteuning vanuit de stichting.


Nachilambo school

Ver in de binnenlanden van Bembeke regio is het dorp zelf begonnen om klaslokalen te bouwen omdat de kinderen een paar uur moesten lopen naar de dichtstbijzijnde basisschool. Ze hebben nu twee klaslokalen voor drie honderd kinderen.  Willen graag meer lokalen en hebben de stenen er al voor liggen maar beschikken niet over de financiële middelen om een aannemer te betalen. Ans en Wil zullen dit dorp gaan bezoeken en daarna beslissen of de stichting hen snel zal kunnen helpen met verdere bouw van klaslokalen. 


Studiefinanciering.

Alle kinderen die gebruik maken van de studiefinanciering vanuit MiM zijn op de hoogte van het feit  dat  de stichting een brief van hen verwacht op het eind van ieder schooljaar.Dit is bindend om voor het volgend schooljaar weer gebruik te kunnen maken van de financiële ondersteuning vanuit de stichting. Aan Ans en Wil de zware taak om dit ten uitvoer te brengen.


Health Center Bembeke.

Het extra ziekenzaaltje voor de kinderen bij het gezondheidscentrum en de verblijfsruimte voor de familie is nagenoeg klaar.  Ans en Wil zullen hiervan  foto’s maken en zorgen dat ook het financiële eindrapport en een eindverslag er komt.  

Graag tot de volgende keer!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting MiM

 
Mail ons:
info@stichting-mim.nl

Alles in deze nieuwsbrief is onderdeel van Stichting Mirjam in Malawi en mag niet zonder toestemming gekopieerd worden (C)
 
Email Marketing Powered by Mailchimp