Dit is de Stichting Mirjam in Malawi nieuwsbrief. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich op internet hiervoor heeft aangemeld, of omdat u een donateur van ons bent. 

Een belangrijke nieuwsbrief van MiM

 

2015

Het bestuur wenst u van harte een voorspoedig 2015!


18 januari 2000

Op 18 januari 2000 is Stichting Mirjam in Malawi notarieel vastgelegd.
Dat betekent dat we op 18 januari officieel 15 jaar bestaan.
 
De heer Pim van Elsdingen was de grondlegger van de stichting en heeft samen met Theo van Casteren als voorzitter, Henriëtte Burgmans, Ria Achten en Marion Denissen als bestuursleden hard gewerkt om een stevige basis te leggen voor een stichting die nu al 15 jaar de medemens in Bembeke-regio terzijde staat.
Er is geholpen om de ernstige hongersnood redelijk door te komen, er zijn landbouwprojecten opgestart om de bewoners beter om te leren gaan met grond en het zaaigoed, er is scholing gegeven in het composteren en hergebruik hiervan, er zijn geiten-, en varkensprojecten opgestart, er zijn waterputten geslagen en latrines gebouwd in de dorpen.
Naast dit alles zijn er scholen vernieuwd, lerarenhuizen gebouwd, is een hiv/aidskliniek opgericht, een naai/breiatelier opgericht en recentelijk is er een resource centrum voor speciaal onderwijs in het leven geroepen en wordt er nu hard gewerkt om het hostel klaar te krijgen voor de leerlingen van het middelbaar onderwijs.
Ook studeren er momenteel 40 leerlingen op kosten van de MiM.
 
Er is veel gebeurd, daar bestaat geen twijfel over, maar… we zijn er nog niet. We zouden het heel fijn vinden als u als cadeautje voor ons 15 jarig bestaan een bedrag zou willen overmaken naar onderstaande rekening voor ons project van 2015, de renovatie van de Kalilombe school in de Bembeke regio. Deze school is gebouwd in 1953 en sindsdien is er niets meer aan onderhoud gedaan. Er zijn drie blokken te renoveren met daarin acht klaslokalen, een opslagruimte, bibliotheek, lerarenkamer en directiekamer. Daarnaast zijn er acht lerarenhuizen die ook een flinke renovatie nodig hebben.
Wij als bestuur willen ons daar graag voor inzetten. Mogen wij hierbij ook op uw hulp rekenen?
 
Wij als bestuursleden willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw bijdrage. Hierdoor kunnen wij in dit jubileumjaar de renovatie van de Kalilombe school mogelijk gaan maken.
 
U kunt uw gift storten op ons rekeningnummerL NL98 RABO 0 12 11.19.572                         
t.n.v. Mirjam in Malawi, Haaren

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting MiM
 
 
Mail ons:
info@stichting-mim.nl

Alles in deze nieuwsbrief is onderdeel van Stichting Mirjam in Malawi en mag niet zonder toestemming gekopieerd worden (C)
 
Email Marketing Powered by Mailchimp