Dit is de Stichting Mirjam in Malawi nieuwsbrief. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich op internet hiervoor heeft aangemeld, of omdat u een donateur van ons bent. 

Deze maand

 • Ans en wil weer terug
 • Naai/brei atelier
 • Varkensproject
 • Kantchitoschool
 • RC School
 • Studie
 • Speciaal onderwijs
 • Wist u dat?

Nieuwsbrief december 2012

Beste vrienden,

Ans en Wil zijn 23 november teruggekomen van twee maanden Bembeke.
U begrijpt dat er weer veel werk door hen is verzet.

Brei- en naaiatelier

Als eerste het breiatelier.
De bouw is klaar en het atelier is ook in gebruik genomen.

De dames breien op bestelling en ze gaan zelf hun producten verkopen op de markt.

Het naaiatelier is ook volop in bedrijf en wordt door 40 gecertificeerde vrouwen gebruikt. Er is weer een nieuwe naaicursus gestart waar 42 vrouwen aan mee doen.

Landbouwproject

Het varkensproject loopt goed. Vooral in Kamgulitse zijn de deelnemers erg betrokken. In beide dorpen heeft de commissie een fonds in het leven geroepen waarin de deelnemers geld storten voor het kopen van medicijnen e.d. De deelnemers uit het dorp Kapenuka zijn bij de deelnemers in Kamgulitse op bezoek geweest om van hen hun wijze van werken eens te kunnen zien.Kantchitoschool

De renovatie  en verbouwing van het oude kerkgebouw tot twee klaslokalen, een lerarenkamer is klaar en ook al in gebruik genomen door de kinderen van de school. Momenteel wordt er gewerkt aan de renovatie van twee lerarenhuizen.RC school

Het lerarenhuis waarvoor Vastenactie de 55% regeling op heeft toegepast is klaar. Het is de school niet gelukt om voldoende stenen te laten bakken en vrijwilligers te vinden om de fundering te graven, zand aan te leveren en water aan te dragen tijdens de bouw. Hierdoor zijn de totale kosten van het huis hoger uitgevallen dan begroot.Gezondheidscentrum


Het noodaggregaat voor het gezondheidscentrum is aangeschaft. De speciale ruimte is gemetseld en het aggregaat aangesloten, dus het gezondheidscentrum heeft geen problemen meer als de elektriciteit uitvalt. 


Studie

Van de vijf leerlingen die dit  jaar  hun eindexamen op de middelbare school hebben gedaan zijn er twee geslaagd.
De uitslag werd 20 november meegedeeld. Over vervolg mogelijkheden is dus nog niets bekend. 

Speciaal onderwijs

Dankzij de inspanningen van Ans en Wil komt er een samenwerkingsverband van drie scholen ( RC school, Demonstration school en Kantchitoschool) op gebied van speciaal onderwijs in Bembeke regio. De toekomstige naam zal zijn: LD Resource Centre Bembeke.( School voor speciaal onderwijs Bembeke).

Momenteel wordt er  een gebouw gerenoveerd waar drie klaslokalen in komen. Ook komen er twee lerarenhuizen bij te staan die alleen bemand mogen worden door leerkrachten die les geven op deze school. Dit zijn gespecialiseerde onderwijskrachten die hun scholing hebben gehad op het Montfort College in Limbe.

We moeten hiervoor nog wel het nodige geld inzamelen.  De renovatie moet nog betaald, de school moet ingericht worden, elektriciteit aangelegd en er moet nog een derde lerarenhuis bij komen.

Totale kosten €26.500,00   

Wist u dat ?!?

 • Wil en Ans ook nog meer aanvragen mee hebben gebracht!!!
  De CDSS zou graag een natuur- en scheikunde lokaal in willen richten waardoor de school beter gekwalificeerd onderwijs kan geven.
  Een basisschool vraagt drie klaslokalen zodat de kinderen niet meer onder een rieten dak les hoeven te krijgen.

Hartelijk dank voor uw ondersteuning en graag tot de volgende keer.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting MiM

Mail ons:
info@stichting-mim.nl

Alles in deze nieuwsbrief is onderdeel van Stichting Mirjam in Malawi en mag niet zonder toestemming gekopieerd worden (C)
 
Email Marketing Powered by Mailchimp