Dit is de Stichting Mirjam in Malawi nieuwsbrief. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich op internet hiervoor heeft aangemeld, of omdat u een donateur van ons bent. 

Deze maand

  • Middelbare school Bembeke (CDSS)
  • Nachilambo school
  • Kalilombe school
  • Studiefinanciering

Nieuwsbrief mei 2016

Beste vrienden van Stichting Mirjam in Malawi

Het is weer tijd om jullie bij te praten over hetgeen er is gebeurd en dit jaar staat te gebeuren in de Bembeke regio.
 

Middelbare school Bembeke (CDSS)

De grote uitdaging voor 2016/2017 wordt de totale renovatie en uitbreiding van de middelbare school  in Bembeke.

Dit is de enige middelbare school in Bembeke regio waar de kinderen vanaf de basisschool naar toe kunnen maar waarvan het onderwijs en de locatie erg te wensen overlaat. 

Deze school bestaat uit vier klaslokalen waar 100 leerlingen in elke klas zitten. Waar geen schei– en natuurkundeklas is, waar meer slechte dan goede gekwalificeerde leerkrachten werken omdat er slechte lerarenhuizen en niet voldoende lerarenhuizen beschikbaar zijn.

 

Een dringende oproep vanuit  docenten en ouders van de omliggende dorpen om financiële hulp te bieden aan de verbetering van deze school heeft ondertussen zijn vruchten af geworpen. Dit mede dankzij de inzet van Ans en Wil die weer vier weken in Bembeke zijn geweest. Edukans zorgt voor een verbeterplan om de kwaliteit van het onderwijs op een hoger niveau te brengen en MiM gaat zich inzetten om de nodige financiën bij elkaar te krijgen voor onder andere de bouw en inrichting van een natuur/scheikunde lokaal, nieuwbouw vier klaslokalen, renovatie vier klaslokalen en de bouw van vier lerarenhuizen. Een totaal project van €163.918.

Wilde Ganzen neemt hiervan 1/3 voor haar rekening, op voorwaarde dat het MiM lukt om het restant bijeen te brengen. 
Helpt U mee?

 

Nachilambo school

Ver in de binnenlanden van Bembeke regio heeft het dorp zelf een blok van twee klaslokalen gebouwd, omdat de kinderen een paar uur moesten lopen naar de dichtstbijzijnde basisschool. We hebben er in 2015 een blok van drie klaslokalen bij gebouwd en  twee toiletgebouwtjes van ieder vier latrines, een voor de jongens en een voor de meisjes.

Momenteel wordt het laatste blok van drie klaslokalen gebouwd met daarbij een lerarenkamer en directie kamer.
 

Kalilombe school

Dit was het speciale project voor 2015. Deze basisschool met 900 leerlingen is helemaal opgeknapt. De bestaande klaslokalen zijn gerenoveerd en er is een blok van twee lokalen bijgekomen. Enkele lerarenhuizen zijn gerenoveerd.  De school ziet er prima uit en de eindverantwoording is onlangs naar MiM opgestuurd met enkele foto’s.


 

Studiefinanciering

Naast de studiefinanciering voor de middelbare school zijn we ook voorzichtig gestart met het financieel ondersteunen van studenten die via MiM de middelbare school positief hebben afgerond en  als vervolg hierop een beroepsopleiding willen volgen maar zelf niet voldoende middelen hebben om dat te kunnen bekostigen. De student moet een schriftelijk aanvraag indienen en ook aangeven welk deel van de kosten hij/zij wel zelf kan betalen. Daarnaast zijn ze zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden die in het contract zijn opgenomen. Dit contract moeten zij tekenen voordat ze aan de opleiding kunnen beginnen.

Nogmaals heel veel dank voor uw financiële bijdrage en weer graag tot de volgende keer.
 
Bestuur Stichting Mirjam in Malawi:
Mirjam, Wil, Sandra, Maarten en Corry 
Mail ons:
info@stichting-mim.nl

Alles in deze nieuwsbrief is onderdeel van Stichting Mirjam in Malawi en mag niet zonder toestemming gekopieerd worden (C)
 
Email Marketing Powered by Mailchimp