Copy
För 4:e året delas priset Årets Barnbio ut och dessa 3 biografer är nominerade!
Pressmeddelande
Biografcentralen
Stockholm 2016-03-14
 
 
Årets Barnbio 2016 - dessa tre biografer är nominerade!
 
BIOCAFÉ TELLUS - Midsommarkransen

BIO RIO - Stockholm

FOLKETS BIO PANORA/JUNIORA - Malmö


Prissumman på 15 000 kronor delas ut i närvaro av samtliga biografer på Malmö Stads prisceremoni under BUFF Filmfestival fredag 18 mars där vinnaren presenteras.

Initiativtagare till priset är Biografcentralen i samarbete med Sveriges Filmregissörer, Föreningen Sveriges Filmfotografer, Regionala Filmresurscentrums Samarbetsråd och BUFF Barn- och Ungdomsfilmfestivalen i Malmö.
 
”Vi har tagit emot rekordmånga förslag från publiken på www.barnbio.se med många fina motiveringar och har utifrån dessa valt ut de tre nominerade biograferna. Nu väntar juryöverläggning kring vem som ska utses till vinnare” säger Jens Lanestrand, verksamhetsledare på Biografcentralen.

Juryn består av Elisabet Gustafsson Sveriges Filmregissörer, Ewa Cederstam Föreningen Sveriges Filmfotografer och Robert P Olsson Regionala Filmresurscentrums Samarbetsråd.  

 
Om Biografcentralen
Biografcentralen startade 2011 och är en ideell branschorganisation med årligt verksamhetsstöd av Svenska Filminstitutet. Biografcentralen arbetar med utbildningar, rådgivning, nätverk och distribution av svensk independentfilm, internationella klassiker och barnfilmer.

Projekt som Biografcentralen driver är NY BIOSAJT med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse och FILMDIST - digitalt filmdistributionssystem med stöd av Kulturbryggan.

Kontakt:
08-515 140 30 samt 0761-99 33 80
info@biografcentralen.se
www.biografcentralen.se

Biografcentralen på Facebook | Skicka vidare detta pressmeddelande |  Barnbio.se på Facebook
Copyright © Biografcentralen 2016
Email Marketing Powered by Mailchimp