View this email in your browser
"Sedan gick Jesus med sina lärjungar till Judeen, och han var med dem där en tid och döpte."

Johannesevangeliet 3:22
Tack gode Gud för den troendes dop i vatten

Idag den fjärde april är det 50 år sen Martin Luther King avled. Den kände amerikanske predikanten och medborgarrättskämpen hämtade inspiration i den kristna tron buren i en baptistisk övertygelse. Det finns en direkt koppling mellan baptismen, övertygelsen om att man ska gå till sin egen dopförrättning efter eget beslut, och övertygelsen om frihet och mänskliga rättigheter för individen i samhället. Även utvecklingen av Sverige som demokrati drevs i stor utsträckning av baptistiska företrädare och deras syn på församlingen präglade synen på ett demokratiskt samhälle. Baptismen och friheten sjunger i samma kör.

Vi har nyss firat påsken och lever i uppståndelsens glädje. Dopet i vatten bär med sig en andlig verklighet av Jesus död i nedsänkandet och uppståndelse i uppresandet, till varje person som låter döpa sig. På påskdagen döptes många personer i pingstförsamlingar runtom i landet. Vår övertygelse om det nytestamentliga dopet genom nedsänkning är stark. Ordet baptó, handlar om att färga in, doppa i en färg, böjningen baptizó att sänka ned, att precis som en båt sjunker så att inte ens masten syns, sänks vi ned helt under vattnet. Judarna hade en bakgrund med reningsbad, mikvéer. När så Johannes Döparen började döpa till omvändelse och i början av Jesus aktivitet verkar det som att också han var med och döpte tillsammans med sina lärjungar. Med etablerandet av den nytestamentliga församlingen kommer också den troendes dop, vilken också är en självklar inklusiv del i fullgörandet av missionsbefallningen. Allt vad jag kan förstå känner Nya Testamentet inga kollektivanslutningar, inget statskyrkosystem och inga spädbarnsbegjutelser. I all kärlek till kristna med annan uppfattning, kommer vi inte överge vår övertygelse om den troendes dop. Troendedopets utformning är ett uttryck för en Gud så allsmäktig att han smyckat människan med en fri vilja. Genom den egna fria viljans beslut att lämna sitt liv till Jesus öppnas den verkliga friheten, friheten att med kropp och själ tillbe genom att låta döpa sig i vatten.

Tack gode Gud för den troendes dop i vatten!

/Daniel
Gudstjänst Pingst Västerås söndagen den 8/4 kl. 10.30
Albin Karlsson, predikan. Helena Appelros, solo.

Söndagsskola för alla barn med tema: Jesus och himmelsfärden.

| Café | Välkomstcenter | Tolkning

Söndag 8/4 kl. 18.00 Ekumenisk bön i Viksängskyrkan.
Notiser
Söndag 22/4 kl. 10.30 blir det en härligt annorlunda söndagsgudstjänst! Vi ägnar hela gudstjänsttiden och lite till för att spela in gudstjänster som ska sändas på Sveriges Television framåt sommaren. Kom i god tid och var med! 
Daniel på Twitter
Daniel på Twitter
Pingst Västerås web med kalender
Pingst Västerås web med kalender
Pingst Västerås på Instagram
Pingst Västerås på Instagram
Alms pod
Alms pod
Share
Forward to Friend
Tweet
Copyright © 2018 Pingst Västerås, All rights reserved.


Kontakt:
Internet: www.vasteras.pingst.se
E-post: kontakt@vasteras.pingst.se
Telefon: 021-171900
Plusgiro: 448889-6
Bankgiro: 790-0442
Swish: 1233045234

Sluta prenumerera    Uppdatera prenumerationsegenskaper 

Email Marketing Powered by Mailchimp