Copy
Du modtager denne mail, da du er tilmeldt MARCODs nyhedsbrev.
Januar 2015
e-mail: info@marcod.dk

MARCOD nyhedsbrev nr. 1

– maritime nyheder til Det Blå Nordjylland


MARCOD lancerer hermed sit første nyhedsbrev til Det Blå Nordjylland.
Formålet er at give maritime virksomheder mfl. i Nordjylland mulighed for at holde sig opdateret med sidste nyt fra MARCOD samt udvalgte branchenyheder med relevans for Det Blå Nordjylland.
 

Udbud af havmiljøforureningsbekæmpelse i danske farvande for Forsvaret

MARCOD deltog i møde på Flådestationen i Korsør den 18/12 vedr. dette udbud, som er aftalt i Forsvarsforliget 2013-17. Der skal bygges en ny OILREC/CHEM-enhed (min 1 fartøjsenhed) der er i stand til at bekæmpe olieforureninger og kemikalieforureninger i 2015. Dertil kommer en række skibe som støtteberedskab. OILREC/CHEM-enheden skal enten placeres i Frederikshavn eller Korsør. Der prækvalificeres 5 rederier til hhv. OILREC/CHEM enheden samt det øvrige støtteberedskab. Følgende rederier/ship management firmaer mfl. deltog i mødet: Thome, CPH Global, DESMI, OKOSAFE, Griffin People, Svitzer, ESVAGT, Framo Norge, Bunker Consult, DHI, Rohde-Nielsen samt JD Contractor.
 
Den foreløbige tidsplan er:  
Frist for anmodning om prækvalifikation : 30. januar 2015
Udsendelse af dialogmateriale : Primo marts
Dialogproces (møder, udsendelse af rev. materiale) : 13/4 -22/5
Udsendelse af endeligt udbudsmateriale : Ultimo juni
Tilbudsfrist : Ultimo september
Tildeling af kontrakt : Primo november

For mindre virksomheder, der ikke kan byde på hele opgaven, består forretnings-mulighederne hovedsagligt i underleverancer til den eller de virksomheder, der vinder udbuddet samt til de værfter, der efterfølgende skal bygge skibene. MARCOD kan kontaktes for yderligere informationer om udbuddet, der er det første i en forventet række af store udbud fra Forsvaret. 
 

Godkendelse af letvægtsfærger og andre skibe til sejlads i is

Et af MARCODs arbejdsområder drejer sig om et teknologiskift til letvægtsmaterialer inden for færger og andre fartøjer. Skibe af aluminium, glasfiber og kulfiber kan med et godt, moderne design halvere energiforbruget og dermed også forureningen i den daglige drift. Med et lavere energiforbrug bliver det tilmed relevant for især kortere færgestrækninger at gå over til fuld batteridrift og dermed helt undgå emissioner fra driften. Der er mange muligheder og endnu enkelte udfordringer i dette, men branchen er parat til at bygge de første fuldskalaskibe og der er et godt potentiale for en lille industri omkring værfterne og deres underleverandører. Alene i Norge, Sverige og Danmark er der omkring 500 færger, der er relevante for den nye teknologi, idet de fleste af dem har mange år på bagen. En udskiftning af disse over en årrække vil i runde tal svare til at undgå forureningen fra 150.000 personbiler, så der er noget at gå efter.

MARCOD har i flere år arbejdet med dette, dels i det fællesnordiske InterReg projekt MARKIS, dels i projektet www.eco-island.dk. En aktuel opgave er at finde finansiering til et forskningsprojekt, der skal definere is-klasser og dimensioneringsregler for letvægtsmaterialer som aluminium, glasfiber og kulfiber. Det er der endnu ingen normer for, og det skal der være, for at færger og andre skibe kan godkendes af myndighederne. MARCOD arbejder på dette område for et konsortium af skibsingeniører, klassifikationsselskaber, værfter og Danmarks Tekniske Universitet. Nogle af værfterne og skibskonsulenterne er lokale, så der er mange interesser i at få denne opgave løst.
 

Maritim projektlederuddannelse

Den maritime projektlederuddannelse så dagens lys i 2014 i et tæt samarbejde mellem den maritime industri, MARCOD, EUC Nord og Martec. Uddannelsen er skræddersyet til den maritime branche og har til formål at give deltagerne værktøjer til projektledelse målrettet de udfordringer, der er i den maritime branche, styrke deltagernes personlige udvikling i forhold til ledelses- og samarbejdsevner samt sikre et stærkere netværk og relationer i den maritime branche. Uddannelsen består af 6 moduler à 2 dage samt projektfremlæggelse. Der er stor søgning til uddannelsen. Første hold blev afsluttet inden jul, hold 2 starter op den 12. januar og hold 3 den 20. august 2015. Læs mere på www.eucnord.dk eller kontakt Ellen Thomsen, emt@euc.nord.dk, tlf 72246863 eller Susanne Færch, sjf@eucnord.dk, tlf 72256645.
 

Grundlæggende Maritim Sikkerhed 

I samarbejde med Maritimt Brancheudviklingscenter og den maritime industri har MARCOD været involveret i at udvikle "Grundlæggende Maritim Sikkerhed". Kurset sætter fokus på sikkerhedskulturen i den maritime industri. Kurset er særligt velegnet for rejsemontører og nye medarbejdere i industrien.
 
I løbet af kurset vil du få kendskab til de væsentligste sikkerhedsprincipper, som du skal være opmærksom på, når du arbejder i den maritime industri. Du vil gennemgå følgende overordnede områder både teoretisk og praktisk:
 
- Generelt om at arbejde på skibe
- Sømandsloven
- Personlig sikkerhed og kvalitetssikring
- Maritim sikkerhed
- Brand
- Førstehjælp
 
Kurset varer 2½ dag og koster DKK 2.500 ekskl. moms.  Kurset udbydes af Det Maritime Brancheudviklingscenter og undervisningen gennemføres af Skagen Skipperskole, Martec og Brandskolen i Hvims. Første kursusforløb starter den 4/2-15. Læs mere her: www.mbuc.dk. For mere info, venligst kontakt udviklingskonsulent Peter Møller på pmo@mbuc.dk eller tlf 96208888.
 

Flere maritime lærlinge

Fire maritime virksomheder (Orskov Yard A/S, Vestergaard Marine Service A/S, MAN Diesel & Turbo A/S samt Hirtshals Yard A/S) er gået sammen om at oprette en maritim uddannelseskoordinator stilling i MARCOD. Baggrunden for initiativet er, at den maritime branche i Nordjylland forventer fortsat stigende vækst og gerne vil tiltrække flere, dygtige unge til branchen og øge antallet af faglærte. 5 sleeping partners støtter ligeledes op omkring ordningen: Karstensens Skibsværft A/S, Hytek A/S, Scanel A/S, Victor A/S samt Norisol A/S. Anette H. Sørensen har været ansat siden 1. juni 2014 i MARCOD og hjælper de involverede virksomheder med alt fra rekruttering, elevplaner, koordinering af turnusordning, hvor virksomhederne hjælper hinanden med at klæde lærlingene godt på til fremtiden, dialog med erhvervsskoler, besøger lærlinge under skoleophold osv. Via indtrædelse i ordningen kan du sikre din virksomhed dygtig faglært arbejdskraft nu og i fremtiden. Fastsættelse af pris beregnes ud fra en aftalt fordelingsnøgle målt på omsætning, antal ansatte og antal lærlinge. Læs mere om ordningen her. Anette kan kontaktes via mail: ahs@marcod.dk  eller mobil 22624899.
 

Regionalt maritimt uddannelsesnetværk

Ideerne til den maritime projektlederuddannelse, "Grundlæggende Maritim Sikkerhed" samt den maritime lærlingekoordinator er alle født i vores tværregionale maritime uddannelsesnetværk, som består af maritime virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Nordjylland. Du er velkommen til at deltage i udvalget og give input til nye maritime kompetenceudviklingstiltag i Nordjylland. Kontakt Peter Møller på pmo@mbuc.dk eller tlf 96208888.


Afholdte arrangementer

El- og hybrid workshop
Den 14. november 2014 afholdt MARCOD, AAU og Insero E-mobility en workshop om el- og hybridfremdrift af skibe. Der deltog 25 interesserede fra 15 forskellige virksomheder og organisationer, der arbejder med eller vil arbejde med el-, batteri- og hybrid fremdrift af fartøjer, herunder små og store færger, kranskibe, slæbebåde, fiskefartøjer osv. Workshoppen behandlede de tekniske og forretningsmæssige muligheder inden for forskellige segmenter og deltagerne fra rederier, skibskonstruktører, leverandører, forskning osv fik opdateret hinanden. MARCOD og Insero arbejder pt på at etablere et fast netværkssamarbejde inden for dette felt med henblik på at fremme et energi- og miljømæssigt teknologiskift inden for færger og andre fartøjer. Første netværksmøde forventes afholdt medio april 2015. Der er en særlig synergi i at udvikle og bygge letvægtsfartøjer med el- og hybriddrift og der er et erhvervspotentiale.

Billedet er fra El- og Hybrid workshoppen den 14. november 2014

Vækstmuligheder for det norske marked

Den 20/11-14 afholdt MARCOD i samarbejde med Hub North og Business Broen Norge-Norddanmark en konference i Arena Nord om potentialer og erfaringer med hvordan man knækker koden til det norske marked. 21 indlægsholdere delte ud af deres viden på områderne maritim industri, vindenergi, offshore olie & gas samt byggeri og anlæg.  Vigtige pointer fra dagen var, at man som dansker ikke skal tage for givet, at vi er helt ens med nordmændene. Man skal forberede sig, som man ville gøre i forhold til et andet eksportmarked. Man skal have tålmodighed, forståelse og man skal levere kvalitet til tiden. Fotos og præsentationer fra dagen kan ses her


Ny medarbejder i MARCOD

Lisa Hansen er 1/12-14 tiltrådt stillingen som kommunikationsmedarbejder i MARCOD. Lisa er Cand. Mag. i Kultur, Kommunikation og Globalisering fra Aalborg Universitet og har tidligere bla arbejdet som kommunikationsmedarbejder i Frederikshavn Kommune. Lisa er MARCODs primære kontaktperson overfor netværkene.
 

Vigtige datoer i 2015:

 
22. januar 2015:
Åbent arrangement i Eksportforeningen i Aalborg:  Optimer din eksport med udvikling og test af dig selv, dine  medarbejdere og dit produkt. Læs mere her: www.dk-export.dk

5. marts 2015:
MARCOD, EMUC, Transportens Innovationsnetværk og Skibsteknisk Selskab afholder konference om forretningsmuligheder inden for grøn miljøteknologi til skibsfarten ”Maritime Business Opportunities – New Technology, Innovation & Vessel Operation Optimization”. Temaerne er grønne havne, service & reparation (retrofit), Nordatlanten samt skibsbygning i alternative materialer med el/batteri/hybrid fremdrift i Aalborg Kongres &  Kulturcenter. Dagen før er der guidet busrundtur på Aalborg Havn og virksomhedsbesøg på DESMI. Læs mere om konferencen her.

2.-3. juni 2015:
O&M Offshore Expo, Fredericia. Læs mere her: www.onmoffshore.com

2.-5. juni 2015:
Norshipping udstilling i Oslo. Læs mere her: www.messe.no/nor-shipping

1.-2. september 2015:
Donsö Shipping Meet. Læs mere her: www.donsoshippingmeet.com/

7.-9. oktober 2015:
Danfish International, Aalborg. Læs mere her: www.danfish.com

5.-9. oktober 2015:
Danish Maritime Days
 

Vidste du, at:

 • Det blå Nordjylland udgør 10% af Det Blå Danmark
 • Der er ca. 200 maritime virksomheder i Nordjylland
 • Det blå Nordjylland beskæftiger mere end 12.000 personer (7% af arbejdsstyrken i Nordjylland)
 • Den maritime beskæftigelse i Nordjylland er stigende
 • Maritim udstyrsproduktion i Nordjylland er markant stigende
 • Fiskeindustri og maritimt udstyr og services udgør tilsammen 75% af den samlede nordjyske maritime produktion
 • En stigende del af nordjyske virksomheder indgår i formaliserede maritime netværk 
(Kilde: rapport om Det Blå Nordjylland udarbejdet af NIRAS for Region Nordjylland i 2014) 
Besøg marcod.dk
Følg os på LinkedIn
e-mail: info@marcod.dk

MARCOD er et maritimt videncenter. Vores mål er at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder i Nordjylland. Vores ydelser er:

 • Maritim sparring og behovsafklaring til din virksomhed
 • Facilitering og udvikling af maritime netværk i de nordjyske havnemiljøer
 • Projektudvikling og fundraising
 • Maritime konferencer og temamøder
 • Maritim forskning og erhvervsPhd’ere

MARCOD er etableret ultimo 2010 og støttes af Vækstforum Nordjylland, Den Danske Maritime Fond samt nordjyske havne og kommuner. MARCOD er organiseret som en fond og har base i Frederikshavn.

 

Afmeld nyhedsbrev    Opdater din profil 

Email Marketing Powered by Mailchimp