Copy
 
FILM STOCKHOLMS NYHETSBREV:

Visning och Spridning

#1 2019

Ser mailet konstigt ut? Visa i webbläsaren
Intressanta kommande utredningar

Även om solen och värmen brukar ha en tydlig inverkan på biobesöken den här tiden på året så händer det mycket intressant på visningsområdet. Inte minst kan en lugnare del av året ge möjlighet till fortbildning och att själv se på film! I det här nyhetsbrevet tipsar vi om intressanta aktiviteter för visningsaktörer och inte minst förslag på filmdagar som arrangeras under den varmare årstiden.
 
Vi kan också berätta att Filminstitutet kommer att genomföra flera intressanta utredningar under året. Särskilt intressant är en kommande utredning om konsekvenserna av den sedan årsskiftet 2017 höjda biografmomsen. Filminstitutet kartlägger nu möjligheterna att få in den information de behöver för att göra en korrekt analys, vilket bland annat omfattar resultatredovisningar och visningsstatistik från ett urval av biografer.
 
Parallellt kommer en utredning om publiken på Svensk film i alla visningsfönster att genomföras. Utredningen, när den är klar, kommer också att ligga till grund för en genomlysning av filminstitutets stöd inom visnings- och distributionsområdet (vilket även inkluderar biografstöden). Filminstitutet genomförde med anledning av den statliga filmpolitiken och de förändrade förutsättningar den för med sig en genomlysning av produktionsstöden och nu är det alltså även visningsstödens tur.
 
Utredningarna kommer att vara klara senast i oktober 2019 och Filminstitutet har aviserat att de kommer att ha remissrundor till branschens aktörer. En utmaning är dock att få in korrekt data för att genomföra utredningarna då visningsstatistik inte finns allmänt tillgänglig. En lösning på detta som diskuteras är att Myndigheten för Kulturanalys får i uppdrag att inhämta statistik från samtliga visningsfönster, möjligen med stöd i ny lagstiftning.Nätverksträff 13 juni

Missa inte vårens nätverksträff för visningsaktörer i Stockholms län! Den 13 juni klockan 16-18 ses vi på biograf Victoria. Program kommer inom kort! Save the date!

Ulf Slotte, Filmkonsulent Visning och Spridning. Film Stockholm
Dom för olovlig filmvisning

I april dömdes en person till böter efter att ha genomfört en filmvisning vid en sammankomst med Jehovas vittnen. Filmen var inte granskad av Statens Medieråd och visningen bröt därmed mot Lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt.
 
Domen är intressant därför att det är den första i Statens Medieråds historia där någon åtalats och dömts för brott mot denna lag, som kräver att en film som visas för allmänheten ska ha genomgått granskning av Statens Medieråd.
 
Domen är överklagad.

Statens Medieråd om domen | Om granskning av film
Novellafilm 3x3

Novellafilm 3x3 är ett nytt visningskoncept för biograf och manifest som lanserades i april 2019 av filmarna Jannike Grut, Beata Konar och Maria Clauss. Konceptet innebär att tre filmer som är mellan 9-24 minuter och med en gemensam tematik visas i följd och efterföljs av en frågestund (Q&A). I manifestet framgår bland annat att visningarna ska ske på biograf, vara öppna för allmänheten och erbjuda en mötesplats mellan filmare och publik.
 
De första visningarna ägde rum på Biograf Zita i Stockholm och andra intresserade biografer uppmanas att ta kontakt med manifestets upphovspersoner.

Novellafilm på Facebook | Point of View om Novellafilm | Memory Mentals om Novellafilm


 
Filmdagar
Under sena våren och tidiga hösten arrangeras flera arrangemang med syfte att visningsaktörer som biografägare kan mötas och se på förhandsvisningar av film och delta i seminarier och diskussioner. Det är i första hand visningsorganisationerna som regelbundet arrangerar och alla är välkomna att delta. Dessa arrangemang som ofta kallas för Filmdagar är bra tillfällen att träffa kollegor och se förhandsvisningar av film. Vi vill också tipsa om Sveriges nyaste internationella filmfestival, Carl International Filmfestival (CIFF) i Karlskrona som i år arrangeras för tredje gången.
 
Våra gårdars Filmdagarna Leksand 24-26 maj i Leksand. Länk
Sveriges Förenade Filmstudios informationsvisningar, Stockholm 5 - 9 juni. Länk
Folkets Hus och Parkers Filmdagarna Trollhättan 15-18 augusti. Länk
Folkets Bio Film och Idédagar Växjö, 23-26 augusti. Endast för Folkets Bio-föreningar.
Carl International Film Festival Karlskrona  23 – 28 augusti, 2019. Länk
Filmuthyrarföreningens Filmdagarna Malmö. Datum ej klart. Aug-sept. Länk


 

Cinemas for Climate

Biografcentralen påbörjar nu ett kompetensutvecklande arbete för Sveriges biografer med fokus på att minska klimatpåverkan – biograf för biograf – #cinemasforclimate. Som första aktivitet arrangerades den 8 maj en presentation med Carmen Slijpen som varit med och byggt upp Depot Cinema i Storbritannien. Den 29 maj hålls ett lunchwebbinarium där biografer kan dela med sig av goda tips och idéer kring hur de arbetat med att minska klimatpåverkan på sin biograf.

Läs mer hos Biografcentralen
Uppdaterad stödkalender
Driver du biograf eller arrangerar filmvisningar i någon annan form? Då finns det sannolikt stöd som ni kan söka för er verksamhet. Se gärna vår stödkalender för visningsaktörer för kommande deadlines och vart man vänder sig för att söka stöden. Kalendern uppdateras regelbundet.

Stödkalendern

Biografpris till Capitol

ICTA Europe (International Cinema Technology Association Europe) har utsett Bio Capitol till Årets klassiska biograf. Bio Capitol nyöppnade i juli 2018 på Sankt Eriksgatan i Stockholm och visar ny och klassisk film samt driver bistro i anslutning till biografen. ICTA är ett internationellt nätverk med fokus på teknologi och biografmarknaden. 

Läs mer på Bio Capitols Facebooksida
Skolbio i Sollentuna
I april startade ännu en av länets kommuner skolbio, nämligen Sollentuna. Premiärfilmerna blev Goliat, som visades för högstadiet, och Tänk om.. som visades för lågstadiet. Kommunens skolbioansvarie Ylva Sanner beskriver visningarna som en succé. 15 av Stockholms läns 26 kommuner har regelbunden skolbioverksamhet.Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. 
Vi är en del av Region Stockholms kulturförvaltning och förvaltar ett uppdrag från Region Stockholms kulturnämnd och Svenska Filminstitutet. 


Kontakt:
Ulf Slotte, filmkonsulent visning och spridning, Film Stockholm,
ulf.slotte@sll.se, 08-123 378 92
Joakim Blendulf, chef Film Stockholm/Filmbasen,
joakim.blendulf@sll.se, 08-123 378 81
Mikael Ström Jupiter, kommunikatör Film Stockholm/Filmbasen,
mikael.strom-jupiter@sll.se, 08-123 378 85

Film Stockholm
Region Stockholm
Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Bergsunds strand 39, T-bana Hornstull
Telefon: 08-123 378 00
info@filmstockholm.sll.se

Film Stockholms webbplatser
www.filmstockholm.se
www.filmbasen.se
Sluta prenumerera | Ändra dina prenumerationsinställningar | Visa nyhetsbrevet i din webbläsare