Copy
 
NYHETSBREV
Om Visning och Spridning

#1 2018
Ser mailet konstigt ut? Visa i webbläsaren
Nya villkor för stöd till öppna visningar

Med anledning av den statliga filmpolitiken har regelverket för att söka stöd för öppna visningar av film som har fått lanseringsstöd (”biotian”) förändrats. Tidigare avtal gäller inte längre och alla biografer som vill ta del av stödet måste senast den 1 februari ansöka om stöd hos filminstitutet.

Läs mer på Filminstitutets hemsida.

Se också Film Stockholm stödkalender till visningsrelaterade stöd i detta nyhetsbrev.
Effekter av digitaliseringen
Filminstitutets avdelning för analys och statistik bevakar den svenska filmbranschen och publicerar med jämna mellanrum analyser och rapporter. 2013 publicerade avdelningen analysen Efter digitaliseringen som analyserade digitaliseringen av biografbranschen. Nu följer de upp med en analys av hur digitaliseringen har påverkat en films tid på biograferna. Bland slutsatserna nämns bland annat att det har skett en stor förändring i och med att filmen distribueras digitalt. Antalet premiärsättningar på en film har fördubblats i och med digitaliseringen och besöken koncentreras mer till filmens första veckor på repertoaren. Antalet premiärsatta filmer har också ökat med 30% från 2010 till 2016.

Hur har digitaliseringen påverkat en films tid på bio |  Rapport: Efter digitaliseringen

(Bild: Efter digitaliseringen)
Stödkalender 2018

Här följer en sammanställning av visningsrelaterade stöd i Stockholms län med ansökningstillfällen under 2018. Stöden har olika kriterier och alla stöd kan därför inte sökas av alla. Läs mer på respektive stödgivares hemsida och ta gärna kontakt med Film Stockholm om du har frågor eller vill ha hjälp att söka stöd till en visningsverksamhet.
 
* Leader finns inom följande Stockholmskommuner
Leader Stockholmsbygd: Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge, Nynäshamn
Leader Södermanland: Nykvarn
Leader Sörmlandskusten: Södertälje, Salem
Leader Upplandsbygd: Sigtuna


Stockholm Stad | Filminstitutet | Stockholms Läns Landsting | Kulturbryggan | Boverket | Postkodstiftelsen | Arvsfonden
Ny bok: Nyckeln
Folkets Hus och Parker har publicerat en ny bok – Nyckeln – En handbok i att starta och driva mötesplatser. Boken, som går att beställa och läsa online på Folkets Hus och Parkers hemsida, är en guldgruva för dig som arbetar på en lokal kulturmötesplats eller drömmer om att starta en. Boken beskriver också hur du startar och driver en biograf inom ramen för din verksamhet.

FHP: Nyckeln
 
Filmaffischer
Flera filmdistributörer har tillsammans lanserat en webbportal där biografer själva kan beställa filmaffischer. Portalen ersätter det tidigare systemet där biografer automatiskt fick ett förutbestämt antal affischer till filmer de bokat. Portalen finns på film.eo.se och här finns affischer från bland annat Sf Studios, Nordisk Film, Fox och UIP. Biograferna betalat endast fraktkostnaden.

Filmaffischer
Fortsättningskurs för biograftekniker
I maj arrangerar Film Stockholm tillsammans med andra regionala filmresurscentrum en repris på höstens Fortbildningskurs för biograftekniker. Kursen riktar sig till dig som kan grunderna för projektion och kan genomföra en föreställning på biografen men vill få en helhetsförståelse för biografens teknik och själv kunna felsöka, koppla, visa alternativa format, genomföra konferenser, fördjupa dig och ljus, ljud och mycket annat. Kursen genomförs under två hela lördagar (5+26 maj) i Eskilstuna i samarbete med andra landsting i Mälardalen. Det finns också möjlighet att gå kursen 24/2+24/3 men då i Västerås. Deltagaravgiften är 500kr. Endast ett fåtal platser. Intresseanmälan till ulf.slotte@sll.se

Biografföreståndarutbildning
Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om biografdrift, programsättning, marknadsföring, biljettsystem och alla administrativa aspekter av biografen. Kursen genomförs under fyra heldagar under våren i samarbete med Biografcentralen på biograf i Stockholm. Kursen riktar sig särskilt till dig som är verksam i driften av en nystartad biograf eller en biograf under uppstart men alla är välkomna att anmäla sig. Läs mer på biografcentralen.se
SF Bio byter namn
SF Bio byter under 2018 namn till Filmstaden. Den första biograf som skyltas om kommer att bli Filmstaden i Helsingborg och därefter kommer kedjans biografer att successivt skyltas om. Namnbytet sker för att undvika sammanblandning mellan Svensk Filmindustri (numera SF Studios) som ägs av Bonnier och biografkedjan som numera ägs av Odeon Cinemas Group. Den nya logotypen blir ett F i en cirkel. Kedjans biografer kommer enligt uppgift att behålla sina namn.

SF Bio Pressmeddelande

Nya Biografportaler
Portalen för fristående biografer, Bio.se, är nu lanserad och via bio.se kan publiken hitta repertoaren på närliggande biografer och enkelt köpa biljetter till biografer som har ett digitalt biljettsystem. Samtidigt har även portalen biosverige.se lanserats av biografkedjan och teknikleverantören Videvox som en samlingsportal till Sveriges Biografer.

Bio.seBiosverigeFilm Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. 
Vi är en del av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och förvaltar ett uppdrag från landstingets kulturnämnd och Svenska Filminstitutet. 


Kontakt:
Ulf Slotte, filmkonsulent visning och spridning, Film Stockholm,
ulf.slotte@sll.se, 08-123 378 92
Joakim Blendulf, chef Film Stockholm/Filmbasen,
joakim.blendulf@sll.se, 08-123 378 81.
Mikael Ström, kommunikatör Film Stockholm/Filmbasen,
mikael.strom@sll.se, 08-123 378 85.

Film Stockholm
Stockholms läns landsting
Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Bergsunds strand 39
Telefon: 08-690 51 00
info@filmstockholm.sll.se

Film Stockholms webbplatser
www.filmstockholm.se
www.filmbasen.se
Sluta prenumerera | Ändra dina prenumerationsinställningar | Visa nyhetsbrevet i din webbläsare