Copy
Nybörjarkurs för biografmaskinister

Under vintern/våren 2018 genomför Film Stockholm en nybörjarkurs för biografmaskinister i Stockholms län. Kursen vänder sig till dig som inte har några förkunskaper och vill lära dig grunderna kring filmvisning på biograf.

Kursen genomförs under fyra tillfällen under vintern/våren och varje kurstillfälle kommer att genomföras två gånger. Det innebär att du som deltagare kan delta på det kurstillfälle som passar dig bäst. Kursen kommer att gå igenom grunderna i tekniken på biografen och handhavandet av denna. Deltagarna kommer att lära sig om den digitala filmkopian, digital filmdistribution till biografen samt förberedandet och genomförandet av en filmföreställning.

Efter kursen är målet att du som deltagare kan förbereda och genomföra en filmvisning för publik på biograf. Alla som genomfört kursen kommer att få ett kursintyg och vi kommer även att erbjuda möjligheten till uppkörning.

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar (avlönat eller ideellt) på en biograf och/eller kommer att arbeta på en biograf när kursen är slut. Det är en stor fördel om du samtidigt kan gå bredvid en utbildad maskinist parallellt med kursen. I mån av plats är kursen öppen för alla.

Anmäl dig till ulf.slotte@sll.se och beskriv kort vem du är och eventuellt din roll på biografen, hur länge du jobbat, hur mycket du kan idag och vad du har för förväntningar på kursen.
Vi vill ha in din anmälan senast den 20 januari 2018. Deltagande bekräftas löpande.

Kostnaden för varje deltagare är 500kr. Skicka fakturaadress vid anmälan.
 
Kursen genomförs vid följande tillfällen
Kurstillfälle 1: Lördag 10/2 kl 12.00-15.00 eller torsdag 15/2  kl 18.30-21.30
Kurstillfälle 2: Lördag 10/3 kl 12.00-15.00 eller torsdag 15/3 kl 18.30-21.30
Kurstillfälle 3: Torsdag 26/4 kl 18.30-21.30 eller lördag 28/4 kl 12.00-15.00
Kurstillfälle 4: Lördag 19/5 kl 12.00-15.00 eller torsdag 24/5 kl 18.30-21.30
 
Plats för kurstillfällena informerar vi om löpande.

(Foto: Sagabiografen i Kalmar. U. Slotte)Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. 
Vi är en del av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och förvaltar ett uppdrag från landstingets kulturnämnd och Svenska Filminstitutet. 


Kontakt:
Ulf Slotte, konsulent visnings- och spridningsfrågor Film Stockholm,
ulf.slotte@sll.se, 08-123 378 92
Joakim Blendulf, chef Film Stockholm/Filmbasen,
joakim.blendulf@sll.se, 08-123 378 81.
Mikael Ström, kommunikatör Film Stockholm/Filmbasen,
mikael.strom@sll.se, 08-123 378 85.

Film Stockholm
Stockholms läns landsting
Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Bergsunds strand 39
Telefon: 08-690 51 00
info@filmstockholm.sll.se

Film Stockholms webbplatser
www.filmstockholm.se
www.filmbasen.se
Sluta prenumerera | Ändra dina prenumerationsinställningar | Visa nyhetsbrevet i din webbläsare