Copy

Träff för filmklubbar 15 januari


Välkommen på en träff för dig som driver en filmklubb eller regelbundet visar film med institutionella rättigheter. Eller du som är på gång att starta en ny filmklubbsverksamhet!
 
Nätverksträffen är en möjlighet för dig att träffa andra filmklubbar, lära dig mer om rättigheter som gäller för filmvisning, få inspiration och nya kontakter. Vi kommer också prata om vad skillnaden är mellan en filmklubb och en biograf och hur en filmklubb som vill växa och visa film för fler kan arbeta.
 
Bland annat kommer vi att få träffa Per Eriksson som är verksamhetsledare på Sveriges Förenade Filmstudios och Jenny Wallheimer från Swedish Film.

Den 15 januari 2019 klockan 15–17 ses vi på Fatburen vid Södra station/Medborgarplatsen i Stockholm.

Deltagande är gratis men anmälan krävs till ulf.slotte@sll.se senast den 11 januari 2019.
 Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. 
Vi är en del av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och förvaltar ett uppdrag från landstingets kulturnämnd och Svenska Filminstitutet. 


Kontakt:
Ulf Slotte, konsulent visnings- och spridningsfrågor Film Stockholm,
ulf.slotte@sll.se, 08-123 378 92
Joakim Blendulf, chef Film Stockholm/Filmbasen,
joakim.blendulf@sll.se, 08-123 378 81.
Stefan Karlsson, kommunikatör Film Stockholm/Filmbasen (vik.),
mikael.strom@sll.se, 08-123 378 85.

Film Stockholm
Stockholms läns landsting
Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Bergsunds strand 39
Telefon: 08-690 51 00
info@filmstockholm.sll.se

Film Stockholms webbplatser
www.filmstockholm.se
www.filmbasen.se
Sluta prenumerera | Ändra dina prenumerationsinställningar | Visa nyhetsbrevet i din webbläsare