Copy
 
FILM STOCKHOLMS NYHETSBREV:

Visning och Spridning

#1 2020

Ser mailet konstigt ut? Visa i webbläsaren
Bild: Biosalongskarta med begränsade platser för att undvika smittspridning

Hej!
 
Det är tuffa tider nu för alla som driver biograf och andra kulturverksamheter. Corona-pandemin har satt stora delar av vårt samhälle på paus vilket har drabbat inte minst kulturverksamheter i hela landet.
 
Region Stockholms kulturförvaltning har tagit fram en analys av hur pandemin och restriktioner till följd av denna påverkar biografverksamheter i Stockholms län. Analysen finns att ladda ner här.
 
I analysen blir vidden av krisen tydlig. En majoritet av länets biografer har stängt, framför allt för att publikbortfallet varit mer eller mindre totalt. Samtidigt är de fasta kostnaderna för lokal och personal kvar, och för flera verksamheter blev krisen snabbt ett faktum. För de verksamheter som har öppet är allt fler flyttade premiärer ett stort problem. Stora och publikdragande filmer har fått flyttad premiär till hösten.
 
Biograferna som håller öppet anpassar sig till rådande omständigheter genom att skapa så trygga förutsättningar som möjligt för publiken. Det handlar exempelvis om hygienåtgärder och att hålla besökarna långt från varandra i salongen.
 
Tack och lov kommer det en tid då corona-pandemin dragit förbi, och FLM publicerade en inspirerande artikel av Olle Agebro den 27 mars, Därför kommer kvartersbiografen att överleva. Vi kan också se fram emot en stark höst när vårens premiärer äntligen går upp på biopremiär och publiken längtar tillbaka till biomörkret.
 
En rad åtgärder har genomförts eller kommer att genomföras för att stötta kulturverksamheter. Regeringen har avsatt 500 miljoner till kulturverksamheter som kommer att fördelas genom bland annat Kulturrådet och Filminstitutet. Vi avvaktar fortfarande på hur fördelningen kommer att se ut, men information om detta bör komma inom kort.
 
Många biografer som fortfarande har öppet har satsat på kreativa lösningar för att hålla verksamheten igång. Ett sådant exempel är jukebox-bio där en salong hyrs ut till ett privat sällskap för ett rabatterat pris.
 
Filminstitutet har redan nu genomfört en omfördelning av resurser för att stärka verksamheter i kris. Bland annat har biotian blivit biotjugan och stödet kommer att betalas av tidigare än vanligt. Läs mer om Filminstitutets åtgärder här.
 
Regeringen har också tillsatt en rad åtgärder som kan beröra filmvisningsverksamheter:
Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher. Länk, länk
Utökade lånemöjligheter. Länk
Statlig lånegaranti till små och medelstora företag. Länk
Även ALMI har fått ett tillskott för utlåning till mindre företag. Länk
Sänkta socialavgifter. Länk
Anstånd med skatteinbetalningar. Länk
Möjlighet att korttidspermittera. Länk
 
Flera kommuner har också gått ut med krispaket för kulturen, bland annat Stockholm stad. Region Stockholms visningskonsulent har erbjudit kommunerna i Stockholms län stöd i fråga om resurser till biografer och andra visningsverksamheter. Vänd er gärna till er kommun eller direkt till Region Stockholms visningskonsulent vid behov.
 
Håll dig uppdaterad med information kring åtgärder på Regeringens hemsida, KulturrådetVerksamt och Filminstitutet
 
Vidare läsning
FLM: Därför måste vi stötta oberoende biografer i corona-tider
DN: Vi har inte råd att låta kvalitetsfilmen bli hemlös när viruset slutat härja
DN: Krispaket på 1 miljard kronor till kultur och idrott
Folkets Hus och Parker: Rädda Folketshus och parkrörelsen
Bio.se: Inspiration #2 i Coronatider
Gå en digital utbildning
I tider av stängda biografer och minskat publiktryck finns det tid till fortbildning. Och varför inte läsa en digital utbildning utan risk för smittspridning? Biografcentralen erbjuder sedan i höstas en digital marknadsföringsutbildning för biografer. Film Stockholm har subventionerat utbildningen för ett antal biografer i länet och stöd kan också sökas från Filminstitutet för deltagande. Hör av dig till ulf.slotte@sll.se vid intresse.

På nätet finns det en uppsjö olika digitala utbildningar, men än så länge inte så många som riktas direkt till biografer. Men har ni behov av mer generell kunskapsutveckling så sök gärna på vad exempelvis studieförbunden erbjuder.

Biografcentralen: Digital Marknadsföring för Biografer
ABF: Folkbildning i Coronatider
SubReader Cinema
En ny app, SubReader, har lanserats för dyslektiker för att få filmens textremsa uppläst i telefonen. Funktionaliteten bygger på en syntetisk uppläsning av filmens textremsa och fungerar både hemma och på biografen. För biografer krävs en installation av en trådlös sändare som kopplas till biografens server vilket medför en kostnad.
 
Tekniken kompletterar den funktionalitet som Post och Telestyrelsen och Filminstitutet tog fram inom ramen för Tillgänglig Bio, som till skillnad från SubReader tillgängliggör både syntolkning och uppläst textremsa, men endast till ett urval av filmer. Eftersom SubReader läser texten direkt från biografservern fungerar den med alla filmer som har en textfil som kan läsas av syntetiskt.

SubReader Cinema | Tillgänglig Bio
Hantera tekniken rätt vid stängning
Har ni stängt, eller kommer att stänga verksamheten? Tänk på att den digitala tekniken i maskinrummet måste hanteras på rätt sätt. Är utrustningen strömlös för lång tid riskerar det att störa eller skada komponenter i projektorn och gör att utrustningen inte fungerar när vi ska starta upp verksamheten igen. Inte minst handlar det om att vissa komponenter i projektorn är beroende av batterier för att intern klocka och certifikat ska fungera när utrustningen inte har ström, och om dessa laddar ur kan hela komponenter i projektorn behöva bytas ut.
 
Alla biografer är olika och har olika uppsättningar teknik, så referera till manualer eller ta kontakt med installatören av er anläggning i första hand. Men här följer några generella tips
  • Låt projektorn vara på eller i standby
  • Låt server, UPS och nätverksswitchar stå på.
Har du inte möjlighet att låta utrustningen stå på, eller inte vill att den ska stå på av miljö- och kostnadsskäl, så upprätta en rutin att ni minst var sjunde dag slår på utrustningen och låter den stå på 3-5 timmar. Testkör gärna en film och se att allt fungerar.

Läs mer
CTCFilm-Tech
Utlån av visningsteknik

Film Stockholm kommer under våren att kunna erbjuda utlån av visningsteknik till etablerade filmaktörer i Stockholms län. Utrustningen består av en ljusstark HD-projektor, blu ray-spelare, en 6,5 meter bred filmduk på stativ samt ljudutrustning med enklare högtalare. Utrustningen går att använda både för inomhus- och utomhusbruk.
 
Syftet med satsningen på att låna ut visningsteknik är att underlätta för visningsaktörer som saknar resurser att hyra utrustning på AV-marknaden att genomföra enskilda visningar för allmänheten på platser som idag saknar teknik.
 
Kontakta Film Stockholms visningskonsulent vid intresse av att låna utrustningen. E-post ulf.slotte@sll.seFilm Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. 
Vi är en del av Region Stockholms kulturförvaltning och förvaltar ett uppdrag från Region Stockholms kulturnämnd och Svenska Filminstitutet. 


Kontakt:
Ulf Slotte, filmkonsulent visning och spridning, Film Stockholm,
ulf.slotte@sll.se, 08-123 378 92
Joakim Blendulf, chef Film Stockholm/Filmbasen,
joakim.blendulf@sll.se, 08-123 378 81
Mikael Ström Jupiter, kommunikatör Film Stockholm/Filmbasen,
mikael.strom-jupiter@sll.se, 08-123 378 85

Film Stockholm
Region Stockholm
Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Bergsunds strand 39, T-bana Hornstull
Telefon: 08-123 378 00
info@filmstockholm.sll.se

Film Stockholms webbplatser
www.filmstockholm.se
www.filmbasen.se
Sluta prenumerera | Ändra dina prenumerationsinställningar | Visa nyhetsbrevet i din webbläsare