Copy
 
NYHETSBREV
Om Visning och Spridning

#2 2017
Ser mailet konstigt ut? Visa i webbläsaren
Utbildningar och nätverksträff

Under hösten pågår Film Stockholms nya fortbildning för biograftekniker. Under fem halvdagar får deltagarna chans att fördjupa sig i biografens tekniska anläggning och lära sig mer om format, presentation och filmbransch. Behovet av en fördjupningskurs i biografteknik har växt sedan biografernas digitalisering då också maskinistcertifikatet försvann. Intresset för kursen har varit stort och där vi ursprungligen planerade för tio deltagare fick vi dubbla antalet kurstillfällen och nu genomgår 25 deltagare från biografer i hela länet utbildningen.

Till våren kommer Film Stockholm att arrangera en nybörjarkurs i biografteknik och för att möta behovet från de nya biografer som startar i länet även en biografföreståndarutbildning. Och eftersom efterfrågan är stor på fortbildningskursen kommer vi också att ha möjlighet att erbjuda några platser även på denna kurs under våren. Mer information om utbildningarna finns nedan.

Den 28 november klockan 15.00-18.00 är det dags för höstens nätverksträff för visning på Zita salong 1. Programmet presenteras nedan. Deltagande är gratis och anmälan sker senast den 26/11 till ulf.slotte@sll.se


Ulf Slotte
Filmkonsulent Visning och Spridning, Film Stockholm

 
Program nätverksträff för visningsfrågor

Den 28 november klockan 15.00-18.00 är det dags för höstens nätverksträff för visningsfrågor på Zita salong 1. Deltagande är gratis och anmälan sker senast den 26/11 till ulf.slotte@sll.se

Preliminärt program
15:00                  Välkommen. Presentation av dagen och Film Stockholm    
15.20                  Biografverksamheter under uppstart berättar
15:45                  Goethe-Institutet om sitt arbete med film
16:00                  Varför är biografen viktig?
16:30                  Att söka stöd från Filminstitutet
17:00                  Filmfestival på biografen. Hur och varför?
17:30                  Det digitala filmarvet och visning av klassiker på biografen
 
SFI:s VD: Varannan biograf riskerar att läggas ned
Dagens Nyheter rapporterar den 1 november att Filminstitutets VD Anna Serner i ett brev till Kulturdepartementet beskriver att konflikten kring filmpolitiken är mycket allvarlig och att hälften av landets biografer riskerar att lägga ner om inte konflikten kan lösas.

Bakgrunden är att den statliga filmpolitiken som vid årsskiftet ersatte filmavtalet inneburit att biograferna inte längre lämnar över statistik till Filminstitutet som i sin tur därmed inte har underlag för fördelning av stöd till produktion och visning. Anna Serner menar att stödsystemen inte är rättssäkra utan statistiken.

Konflikten handlar också om den höjda momsen på biografbiljetter där biografägarna sedan årsskiftet betalar 25% istället för 6% i moms på biljettförsäljningen. Peter Fornstam, VD för Svenska Bio och ordförande för Svenska Biografägarförbundets menar att biograferna därmed inte längre behöver ta ett kulturpolitiskt ansvar och som en konsekvens av detta kommer exempelvis Stockholm Filmfestival nästa år inte längre få hyra biografer av Svenska Bio.

Anna Serner föreslår i sitt brev till kulturdepartementet tre åtgärder för att lösa den låsta situationen:
  • En återgång till 6% moms på biografbiljetter
  • Lagstiftning att alla filmfönster blir skyldiga att rapportera visningssiffror till Filminstitutet.
  • Konkurrensverket får i uppdrag att hindra monopol eller missbruk av dominerande ställning för att säkra yttrandefriheten och åsiktsmångfald.
Kulturminister Alice Bah Kunke försvarar filmpolitiken och lovar att återkomma kring hur konflikten skall lösas.

Dagens Nyheter SFI: "Varannan biograf riskerar att läggas ned" | Kulturradion: Biografkedja nobbar Stockholms filmfestival | Kulturradion: Kulturministern försvarar den kritiserade filmpolitiken

Foto: Marie-Therese Karlberg
Skolbioundersökning 2017
Under slutet av 2017 kartlägger Film Stockholm skolbion i Stockholms län för att skapa en bild av hur utbudet ser ut och hur det kan stärkas. Många av länets 26 kommuner arrangerar skolbio i en eller annan form men nu efterlyser vi er som visar film för elever under skoltid men inte är en kommunal arrangör. Det är till exempel biografer eller festivaler som på egen hand arrangerar visningar och marknadsför dessa till skolor och lärare. Är du en av dessa så kontakta oss på ulf.slotte@sll.se.
Tillgänglig bio
Missa inte att upplysa publiken om vilka av filmerna ni visar som är tillgängliga för långsamtläsande och publik med synnedsättningar. Genom Filminstitutets stöd Tillgänglig Bio förses biograffilmer löpande med uppläst text och syntolkning genom applikationer till iPhone och Android. Telefonen synkroniserar uppspelningen genom en ljudavkänningsalgoritm. Aktuella symboler för syntolkning och talad text finns för nedladdning på Filminstitutets hemsida.
Kommande kurser
Vårens planerade kursutbud inom visningsområdet från Film Stockholm. Intresseanmäl dig till kurserna redan nu genom att mejla ulf.slotte@sll.se. Mer information om kursinnehåll och datum kommer löpande. Uppgifterna är preliminära.

Grundkurs för biograftekniker och maskinister
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grunderna i biografens teknik och projektion och på egen hand kunna genomföra filmföreställningar på biografen. Kursen genomförs under fyra tillfällen under våren om tre timmar vardera. Varje kurstillfälle kommer att genomföras två gånger, dels på en vardagskväll och en lördag på dagtid för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta.

Fortsättningskurs för biograftekniker och maskinister
Kursen riktar sig till dig som kan grunderna för projektion och kan genomföra en föreställning på biografen men vill få en helhetsförståelse för biografens teknik och själv kunna felsöka, koppla, visa alternativa format, genomföra konferenser, fördjupa dig och ljus, ljud och mycket annat. Kursen är en repris på höstens utbildning och genomförs under två hela lördagar i Västerås i samarbete med Folkets Bio och andra landsting i Mälardalen. Endast ett fåtal platser.

Biografföreståndarutbildning
Riktar sig till dig som vill lära dig mer om biografdrift, programsättning, marknadsföring, biljettsystem och alla administrativa aspekter av biografen. Kursen genomförs under fyra heldagar under våren i samarbete med Biografcentralen på biograf i Stockholm. Kursen riktar sig särskilt till dig som är verksam i driften av en nystartad biograf eller en biograf under uppstart men alla är välkomna att anmäla sig. Läs mer på biografcentralen.se
Film i klassiska visningslokaler
Efter sommaren har den klassiska biograflokalen Park i Örby Slott åter börjat visa film. Park invigdes som biograf 1928 och fungerade som biograf i 40 år tills filmvisningsverksamheten lades ner 1968. Huset har dock levt vidare som samlingslokal och festlokal. Filmvisningarna, nu i filmklubbsformat, planeras också att ackompanjeras med direktsända föreställningar från bland annat Metropolitan och National Theatre. 

En annan klassisk adress för filmintresserade är Vegagatan 17. Här byggde Folkets Bio om en tidigare kromverkstad till två biografsalonger som invigdes 1982 under namnet Folkets Bio 1-2. Vegagatan 17 fungerade som biograf tills Folkets Bio flyttade sin verksamhet till före detta porrbiografen Zita på Birger Jarlsgatan 1993. Sedan dess har lokalen används för teater och nuvarande hyresgästen är Pygméteatern. Den 12 november inleddes filmklubbsvisningar på Vegagagan 17 igen, nu som Bio Vega. Premiären inleddes med presentation av Stefan Jarl som inte bara var med och byggde om lokalerna till biograf utan också var med och startade Folkets Bio 1973.

Park i Örby | Bio på Park | Bio Vega | Folkets Bios Zita
Bio.se - Portalen för fristående biografer

Den 13 december lanseras bio.se – en portal för Sveriges 340 oberoende biografer. Här kan publiken hitta repertoaren på de lokala biograferna och även köpa biljetter i de fall biografen har ett digitalt biljettsystem. Bio.se känner av användarens geografiska position och presenterar kommande filmvisningar på de närmast belägna biograferna.

Biografcentralen som är initiativtagare till projektet skriver att Ambitionen är att vitalisera Sverige som filmland genom att synliggöra och stärka de oberoende biografernas roll. Det här är något som ni - entusiasterna på biograferna, redan ägnar er åt varje dag, var och en för sig. Bio.se är ett redskap för att göra det tillsammans.

För att vara med på bio.se finns det information på Biografcentralens hemsida

 
Ny bio i Nykvarn
Den 21 november slår portarna upp för Nykvarns nya biograf i Qulturum Sländan intill biblioteket och stationen i centrala Nykvarn. Kommunen har satsat på att rusta upp och digitalisera lokalen som tidigare hade möjlighet att visa 35mm-film men som inte används för filmvisning på många år.

Nykvarn är en av Stockholms läns minsta kommuner och invånarna har haft långt att åka för att kunna se på film. Detta förändras nu och kommunen satsar inledningsvis på ett par föreställningar per månad men kommer att utöka antalet föreställningar när de blivit varma i kläderna.

Nykvarns kommunFilm Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. 
Vi är en del av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och förvaltar ett uppdrag från landstingets kulturnämnd och Svenska Filminstitutet. 


Kontakt:
Ulf Slotte, filmkonsulent visning och spridning, Film Stockholm,
ulf.slotte@sll.se, 08-123 378 92
Joakim Blendulf, chef Film Stockholm/Filmbasen,
joakim.blendulf@sll.se, 08-123 378 81.
Mikael Ström, kommunikatör Film Stockholm/Filmbasen,
mikael.strom@sll.se, 08-123 378 85.

Film Stockholm
Stockholms läns landsting
Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Bergsunds strand 39
Telefon: 08-690 51 00
info@filmstockholm.sll.se

Film Stockholms webbplatser
www.filmstockholm.se
www.filmbasen.se
Sluta prenumerera | Ändra dina prenumerationsinställningar | Visa nyhetsbrevet i din webbläsare