Copy
 
NYHETSBREV
Om Visning och Spridning

#3 2018
Ser mailet konstigt ut? Visa i webbläsaren
Sommarhälsning från Film Stockholm

Här kommer en kort sommarhälsning från Film Stockholm. Det händer mycket roligt på biograffronten även mitt i sommaren. Kanske lockar den svala biosalongen lite extra i värmeböljan? Passa på att besöka någon av Stockholms nya biografer - Capitol eller Kaskad!

Och du har väl inte missat att riksdagen har beslutat om 15 miljoner extra i stöd till biografer och visningsorganisationer. Läs mer om hur din verksamhet kan söka stöden nedan.

Glad sommar önskar

Ulf Slotte - Filmkonsulent visning och spridning
Nya Biografer i Stockholms län

Fredagen den 13 juli invigdes Bio Capitol på S:t Eriksplan i Stockholm. Det är distributionsbolagen NonStop Entertainment och Njutafilms som står bakom satsningen på en ny kvalitetsfilmsbiograf med vuxen prägel i centrala Stockholm. Film Stockholm har tidigare uppmärksammat arbetet med biografen och den lyckade kickstarter-kampanj som samlade in 1,6 miljoner kronor med frivilliga bidrag till verksamheten.

Biografen, som ursprungligen öppnades 1926, har två salonger och är inredd i art deco-stil. Till filmen finns det möjlighet att beställa mat och dryck på Bistro Capitol som ligger i direkt anslutning till biografens foajé.

Dagen efter, den 14 juli, återinvigdes också Bio Kaskad i Blackeberg. Kaskad fungerade som biograf senast på mitten av 00-talet och har sedan dess använts som teater och samlingslokal. Bakom satsningen står föreningen OFF Stockholm.

I sommar visar också Skå Festplats på Ekerö dansbanebio ett par gånger i veckan.

Läs mer om
Bio Capitol | Bio Kaskad | Skå Festplats 
Missa inte att söka utvecklingsstöd

I juni beslutade riksdagen om 15 miljoner kronor extra till distribution och visning. Pengarna kommer till stor del att komma landets biografer till del inom ramen för Filminstitutets utvecklingsstöd för biograf på mindre ort samt stöd till biografägare för öppna visningar.

Som en del i förslaget om fördelning av de nya pengarna öppnas nu också utvecklingsstödet för biograf på mindre ort upp för komplementverksamheter att söka. Även verksamheter med så kallade särskilda skäl, vilket innebär en behovsprövning, är berättigade att söka. Normalt fördelas stödet endast till biografer på orter med färre än 25 000 invånare men med dessa nya, tillfälliga, fördelningskriterier har även de flesta biografer i Stockholms län möjlighet att söka utvecklingsstödet.

Utvecklingsstödet syftar till att stärka biografverksamheten långsiktigt. För att söka behöver biografen skicka in en utvecklingsstrategi. Stödet kräver ingen medfinansiering men kan användas som sådan när verksamheten söker andra stöd från Filminstitutet. Det innebär att om utvecklingsinsatsen är nya stolar, kan verksamheten få upp till 100 000kr från utvecklingsstödet och därefter använda det beviljade stödet som medfinansiering i ytterligare en ansökan med samma summa inom stöd för upprusning av biograf.

Sista ansökningsdatum för stödet är den 3 september. Läs mer om stödet på Filminstitutets webplats.

Även stödet till biografägare för öppna visningar, "biotian" har fått ökade anslag genom riksdagens beslut.

Utöver extra resurser till biografer innebär pengarna också mer resurser inom Filminstitutets ordinarie stöd för distribution och visning där visningsorganisationer och filmfestivaler också kan ta del av de extra resurserna.
 Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. 
Vi är en del av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och förvaltar ett uppdrag från landstingets kulturnämnd och Svenska Filminstitutet. 


Kontakt:
Ulf Slotte, filmkonsulent visning och spridning, Film Stockholm,
ulf.slotte@sll.se, 08-123 378 92
Joakim Blendulf, chef Film Stockholm/Filmbasen,
joakim.blendulf@sll.se, 08-123 378 81
Stefan Karlsson, kommunikatör (vik.) Film Stockholm/Filmbasen,
stefan.l.karlsson@sll.se, 08-123 378 85

Film Stockholm
Stockholms läns landsting
Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Bergsunds strand 39
Telefon: 08-690 51 00
info@filmstockholm.sll.se

Film Stockholms webbplatser
www.filmstockholm.se
www.filmbasen.se
Sluta prenumerera | Ändra dina prenumerationsinställningar | Visa nyhetsbrevet i din webbläsare