Copy
 
NYHETSBREV
Om Visning och Spridning

#2 2018
Ser mailet konstigt ut? Visa i webbläsaren
Vårens nätverksträff...

Nu har våren gett sig till känna på allvar och då brukar biografmörket inte locka lika mycket publik som under de mörka årstiderna. Då finns det istället mer tid över att blicka framåt på verksamheten och ta tag i sånt som inte hinns med under resten av året. Missa inte Film Stockholms nätverksträff för biografer och andra som visar film den 28 maj kl 17.00-20.00. Då får ni chans att träffa andra verksamheter i Stockholmsområdet, prata publikutveckling, höra mer om det nya digitala biljettsystemet RosettaPOS, diskutera momshöjningen och teknikuppgraderingar och mycket annat. Läs mer här.

...och nya möjligheter att söka biografstöd

Läs också mer om positiva förändringar kring Filminstitutet biografstöd som möjliggör för fler biografer i Stockholms län att söka stöd för upprustningar och publikarbete. Läs mer här.

Ulf Slotte, Filmkonsulent Visning och Spridning. Film Stockholm
Nätverksträff för biografer

Den 28 maj är det dags för vårens nätverksträff för biografer och andra som regelbundet visar film i Stockholms län. Bland annat får ni chans att höra Eyvind Ljungquist från Unique presentera det nyutvecklade biljettsystemet för biografer; RosettaPOS. Det blir också en workshop kring hur biografer kan öka sin publik där Olle Agebro från Fyrisbiografen i Uppsala berättar hur dom ökade sin publik med 50 procent på ett år och Elin Torestad från Filminstitutet berättar hur biografer kan söka ekonomiskt stöd för sina publikprojekt. Dessutom blir det en presentation av kartläggningen av Skolbion i Stockholms län, STIM berättar om hur de arbetar kring filmmusik på biografföreställning och så blir det tillfälle att prata om den höjda biografmomsen och vad som händer när den digitala tekniken börjar bli gammal!

Välkommen den 28 maj klockan 17:00-20:00 på Usine Konferens, Södermalmsallén 36
T-Medborgarplatsen eller J-Södra Station.
Vi bjuder på vegetarisk middags-wrap och deltagandet är gratis!
Alla som är intresserade av eller arbetar med visning av film är välkomna

Anmälan till ulf.slotte@sll.se senast den 24 maj.
Nykvarn har fått sin första egna biograf

Nykvarns kommun var länge en av de kommuner i Stockholms län som saknade en egen biograf. Men den 21 november 2017 blev det ändring på det. Då invigdes biografen Sländan med 90 platser. 

Det är ett projekt som vi arbetat med i flera år. Vi har fått särskilt anslag för detta och investerade i nytt ljud och ny bioduk, berättar Liselotte Palmborg, kulturstrateg på Nykvarns kommun som arbetat med projektet.
 
Varför valde ni att starta en biograf i kommunen?
- För att bredda kulturutbudet i kommunen. Man ska inte behöva åka ända till Heron city i Kungens kurva för att se biofilm.
 
Vad har det inneburit för biografsatsningen att ni fått stöd från Film Stockholm?
- Vi har fått jättemycket stöd från Ulf Slotte, Film Stockholms konsulent för visning och spridning. Vi har bollat idéer med honom. Det har varit fantastiskt!
 
Hur har konsulentstödet från Film Stockholm sett ut?
- Ulf har gett råd om hur vi ska tänka och vad som är viktigt, delat med sig av sin kunskap kring film, filmbranschen och inte minst hjälpt oss kring finansieringen av projektet. Biografprojektet har pågått i flera år och Ulf har funnits tillgänglig med stöd och hjälp under hela vägen vilket har varit ovärderligt.
 
Vad visar ni för film?
- Vi har visat fyra filmer per månad nu under våren, en kvällsföreställning och en matiné på tisdagar och söndagar. Det har varit både vanlig långfilm och barnfilm. Vi är också ett finskt förvaltningsområde så där vi får hjälp från vår projektledare att ta fram filmer. Vi tar också emot förslag från allmänheten på filmer vi kan visa. 
 
Har publiken hittat till biografen?
- Vi har haft utsålt på vissa filmer, men mindre på andra. Det tar ett tag innan informationen om biovisningarna sätter sig.
 
Evenemangskalender Qulturum Sländan

(Intervju av Stefan Karlsson)
Stort intresse för bio i Huddinge

Mitt i Huddinge rapporterar om succé för Huddinge Filmstudio som visar film i gamla Bio Hjärtat i Huddinge Centrum. Intresset är så stort att Filmstudion nu har stängt för nya medlemmar då visningarna är fullsatta. Tidningen rapporterar samtidigt om att Bio Hjärtat i höst öppnar som biograf för allmänheten igen, och då som Folkes Bio. Även Nytt i Flempan rapporterar om den blivande biografen och berättar att Folkes Bio satsar på ett intimt koncept med kvällsbistro och bar i anslutning till biografsalongen. Film Stockholm har arbetat tillsammans med Huddinge Kommun för att en biograf ska etablera sig i Huddinge Centrum, ett projekt som går i mål i höst!

Mitt i Huddinge: Stort intresse för bio i Huddinge Nytt i Flempan: Ny bio i Huddinge Centrum Folkes
Viktig info om Dataskyddsförordningen

Till dig som prenumererar på Film Stockholms nyhetsbrev Visning och Spridning. Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och därför vill vi göra dig uppmärksam på att din e-postadress finns i vårt e-postregister. Om du inte vill att vi har kvar uppgiften kan du avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet genom att klicka på Sluta prenumerera. Då försvinner dina personuppgifter ur vårt register och du kommer inte längre att få Film Stockholms nyhetsbrev om Visning och Spridning.

Datainspektionen om Dataskyddsförordningen | Sluta prenumerera
Nya möjligheter för Stockholms-
biografer att söka Filminstitutets stöd

 
Kriterierna för att söka Filminstitutets biografstöd har försvårat för många biografer i Stockholm att söka stöd då endast biografer på orter med färre än 25 000 invånare, alternativt komplementbiografer, har haft möjlighet att söka. Detta samtidigt som momshöjningen har skapat minskade ekonomiska marginaler och många biografer börjar få behov av uppdateringar av projektortekniken.

Det är därför glädjande att Filminstitutet nu har valt att förtydliga ett undantag om särskilda skäl för att kunna söka Stöd till upprustning och Stöd till publikarbete. Detta innebär nu att biografer som har stor lokal betydelse vad gäller verksamhet eller upptagningsområde (exempelvis att biografen är den enda i kommunen) och saknar ekonomisk möjlighet att göra investeringen, nu har möjlighet att söka stöd.

Samtidigt har regeringen i och med vårändringsbudgeten beslutat om ytterligare 15 miljoner kronor till landets mindre biografer och filmfestivaler. Detta är ett tillskott till de 25 miljoner kronor som sedan 2016 årligen fördelas till biografer på mindre ort och som har fördelats via Filminstitutets stöd till utveckling av biograf på mindre ort. Stödet är tänkt att stärka biografstrukturen i landet så att biograferna ska klara omställningen till den högre biografmomsen (som höjdes från 6 till 25 procent den 1 januari 2017). Film Stockholm erfar att diskussion pågår om att även komplementbiografer samt biografer med särskilda skäl framöver skall kunna ta del av utvecklingsstödet.

Sista ansökningsdatum för utvecklingsstödet till biograf är den 3 september 2018. Filmfestivaler söker stödet inom ordinarie stöd för Distribution och visning.

Stöd till upprustning av biograf | Stöd till publikarbete |  Kulturdepartementets Pressmeddelande | Stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort | Stöd till Distribution och visning
Ekerö Bio ökar
med 26 procent


Mälarö Tidning rapporterar att Ekerö Bio ökat publiken med 26 procent på en säsong. Andreas Carlsson från Mälarö Kino som sköter filmvisningarna på bion pekar på att ett hårt arbete med en bra repertoar och att visa publiken vilken bra bio som finns lokalt är nyckelfaktorer.

Mälarö Tidning | Ekerö Bio
Tillgänglig bio

Glöm inte bort att använda symbolerna för syntolkning och uppläst text i er annonsering. Syntolkningen möjliggör för personer med synnedsättning att ta del av filmen och den upplästa texten tillgängliggör filmen för långsamtläsande.

Mer information om tekniken och vilka filmer som är tillgängliggjorda finns på Bioguiden

Bioguiden - Syntolkning
Biografföreståndarutbildning

Äntligen blir den efterfrågade biografföreståndarutbildningen av igen. Med start i september arrangerar Film Stockholm en fyra dagars utbildning i samarbete med Biografcentralen. Kursen kommer att omfatta branschkunskap, marknadsföring, filmbokning, ekonomi, teknik, lokalfrågor och mycket annat en biografförestådare behöver kunna. Film Stockholm har möjlighet att subventionera deltagande från biografer i Stockholms län som är under uppstart, är nystartade eller har ny föreståndare.

För intresseanmälan maila ulf.slotte@sll.se
Tårtgeneralen
med arabisk text

Filip & Fredriks succéfilm Tårtgeneralen kommer nu kunna ses på bio med arabiska undertexter. SF Studios, har med stöd från Filminstitutet, textat filmen med arabiska undertexter och filmen kan bokas av alla biografer.

Pressmeddelande och kontakt
Filmform ny hemsida
Den 26 april lanserade Filmform sin nya hemsida. Efter ett omfattande arbete är vi på Filmform oerhört stolta över att få presentera en helt ny hemsida. Återigen finns distributionskatalogen tillgänglig på hemsidan, nu med nya funktioner som underlättar för dig som vill hyra verk för publika visningar eller ansöka med verk till arkivet. 

FilmformFilm Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. 
Vi är en del av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och förvaltar ett uppdrag från landstingets kulturnämnd och Svenska Filminstitutet. 


Kontakt:
Ulf Slotte, filmkonsulent visning och spridning, Film Stockholm,
ulf.slotte@sll.se, 08-123 378 92
Joakim Blendulf, chef Film Stockholm/Filmbasen,
joakim.blendulf@sll.se, 08-123 378 81
Stefan Karlsson, kommunikatör (vik.) Film Stockholm/Filmbasen,
stefan.l.karlsson@sll.se, 08-123 378 85

Film Stockholm
Stockholms läns landsting
Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Bergsunds strand 39
Telefon: 08-690 51 00
info@filmstockholm.sll.se

Film Stockholms webbplatser
www.filmstockholm.se
www.filmbasen.se
Sluta prenumerera | Ändra dina prenumerationsinställningar | Visa nyhetsbrevet i din webbläsare