Copy
 
Sök stöd för inkomstbortfall med anledning av covid-19 senast idag!
Idag tisdag den 5 maj är det sista dagen biografer, filmfestivaler, distributörer och andra visningsarrangörer kan söka stöd från Filminstitutet för inkomstbortfall med anledning av covid-19.


Stödet gäller inkomstbortfall under perioden 12 mars till 31 maj för filmföreställningar som ställts in eller påverkats negativt av covid-19. Hur stor stödsumman blir för den sökande är beroende av antalet sökande och tillgängliga medel. Den högsta summa en enskild aktör kan få är 10 miljoner kronor.

Har du inte sökt ännu är det hög tid nu! Film Stockholms filmkonsulent inom visningsområdet kan stötta länets visningsaktörer med ansökan. Ta kontakt med Ulf Slotte på ulf.slotte@sll.se eller ring 08-123 378 92. 

För biografer, festivaler och andra visningsarrangörer. Länk.
För distributörer. Länk

Kulturdepartementets presskonferens | Filminstitutets pressmeddelande | Filminstitutet: Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 | Filminstitutet: Stöd till distribution och visning - årligt stöd. Särskild utlysning med anledning av covid-19 | Filminstitutet: Andra förändringar med anledning av covid-19Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. 
Vi är en del av Region Stockholms kulturförvaltning och förvaltar ett uppdrag från Region Stockholms kulturnämnd och Svenska Filminstitutet. 


Kontakt:
Ulf Slotte, filmkonsulent visning och spridning, Film Stockholm,
ulf.slotte@sll.se, 08-123 378 92
Joakim Blendulf, chef Film Stockholm/Filmbasen,
joakim.blendulf@sll.se, 08-123 378 81
Mikael Ström Jupiter, kommunikatör Film Stockholm/Filmbasen,
mikael.strom-jupiter@sll.se, 08-123 378 85

Film Stockholm
Region Stockholm
Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Bergsunds strand 39, T-bana Hornstull
Telefon: 08-123 378 00
info@filmstockholm.sll.se

Film Stockholms webbplatser
www.filmstockholm.se
www.filmbasen.se
Sluta prenumerera | Ändra dina prenumerationsinställningar | Visa nyhetsbrevet i din webbläsare